Registrovaní zákazníci

Login

Formulář pro zadání emailu a hesla pro přihlášení. Formulář má automaticky HTML5 validaci.

{# zkrácený zápis #}
<i:login>
  <input data-role="email" data-label="Váš email">
  <input data-role="password" data-label="Vaše heslo">
  <button data-role="submit">Přihlásit</button>
</i:login>

{# samostatný zápis label #}
<i:login>
  <label for="role:email">Váš email</label>
  <input data-role="email">
  <label for="role:password">Vaše heslo</label>
  <input data-role="password">
  <button data-role="submit">Přihlásit</button>
</i:login>
<!-- výstup - může se měnit! -->
<form action="/_login" method="post">
  <label for="email_snj554hj">Váš email</label>
  <input type="email" id="email_snj554hj" requried>

  <label for="password_snj554hj">Vaše heslo</label>
  <input type="email" id="password_snj554hj" requried>

  <button type="submit">Přihlásit</button>
</form>

Password reset

Formulář pro zadání noého hesla. Odkaz na formulář vede z emailu (viz požadavek na reset hesla). Formulář má automaticky HTML5 validaci. Při zapnutí pluginu jquery-validation se automaticky na formulář naváže.

{# zkrácený zápis #}
<i:password-reset>
  <input data-role="password" data-label="Nové heslo">
  <input data-role="password_again" data-label="Nové heslo (znovu)">
  <button data-role="submit">Nastavit heslo</button>
</i:password-reset>

{# samostatný zápis label #}
<i:password-reset>
  <label for="role:password">Nové heslo</label>
  <input data-role="password">

  <label for="role:password_again">Nové heslo (znovu)</label>
  <input data-role="password_again">

  <button data-role="submit">Nastavit heslo</button>
</i:password-reset>
<!-- výstup - může se měnit! -->
<form action="/_pasword-reset" method="post">
  <label for="password_snj554hj">Nové heslo</label>
  <input name="password" type="password" id="password_snj554hj" required>

  <label for="password_snj554hj">Nové heslo (znovu)</label>
  <input name="password_again" type="password" id="password_again_snj554hj" required>

  <button type="submit">Nastavit heslo</button>
</form>

Password reset request

Formulář pro zadání email k poslání odkaz na reset hesla. Formulář má automaticky HTML5 validaci. Při zapnutí pluginu jquery-validation se automaticky na formulář naváže.

{# zkrácený zápis #}
<i:password-reset-request>
  <input data-role="email" data-label="Váš email">
  <button data-role="submit">Resetovat heslo</button>
</i:password-reset-request>

{# samostatný zápis label #}
<i:password-reset-request>
  <label for="role:email">Váš email</label>
  <input data-role="email">
  <button data-role="submit">Resetovat heslo</button>
</i:password-reset-request>
<!-- výstup - může se měnit! -->
<form action="/_pasword-reset" method="post">
  <label for="email_snj554hj">Váš email</label>
  <input type="email" id="email_snj554hj" required data-msg-required="Vyplňte váš email">
  <button type="submit">Resetovat heslo</button>
</form>

Registrace (signup)

Kompletní registrační formulář.

Pole formuláře user-signup

data-role

Povinný

Popis

email

ano

adresa k přihlášení

password

ano

heslo

password_again

ano

opakování hesla

phone

ne

telefon

first_name

ne

křestní jméno

last_name

ne

příjmení

company

ne

firma

cin

ne

vatid

ne

DIČ

street

ne

dodací ulice a č.p.

city

ne

dodací město

zip

ne

dodací PSČ

country

ne

dodací stát

billing_phone

ne

fakturační telefon

billing_first_name

ne

fakturační křestní jméno

billing_last_name

ne

fakturační příjmení

billing_company

ne

fakturační firma

billing_cin

ne

fakturační IČ

billing_vatid

ne

fakturační DIČ

billing_street

ne

fakturační ulice a č.p.

billing_city

ne

fakturační město

billing_zip

ne

fakturační PSČ

billing_country

ne

fakturační stát

newsletter

ne

registrovat odběr novinek

 • Při použití use-billing se automaticky skrývají pole obalená v billing-fields.

 • Při aktivním pluginu jQuery-validation se automaticky napojí na formulář.

 • Hodnoty (dříve vyplněné nebo z profilu) se doplní automaticky

 • Seznam zemí se bere dle nastavení a automaticky se vybere podle GeoIP

<i:user-signup>
  <fieldset data-role="login">
    <legend>Přihlašovací údaje</legend>

    <input data-role="email" data-label="email">
    <input data-role="password" data-label="heslo">
    <input data-role="password_again" data-label="heslo (znovu)">
  </fieldset>

  <fieldset data-role="delivery">
    <legend>Dodací adresa</legend>

    <input data-role="phone" data-label="telefon">
    <input data-role="first_name" data-label="křestní jméno">
    <input data-role="last_name" data-label="příjmení">
    <input data-role="company" data-label="firma">
    <input data-role="cin" data-label="IČ">
    <input data-role="vatid" data-label="DIČ">
    <input data-role="street" data-label="ulice a č.p.">
    <input data-role="city" data-label="město">
    <input data-role="zip" data-label="PSČ">
    <select data-role="country" data-label="země" />
  </fieldset>

  <fieldset data-role="billing">
    <legend>Fakturační adresa</legend>

    <input data-role="use-billing" data-label="fakturovat na jinou adresu">

    <div data-role="billing-fields"> {# "billing-fields" se používá jen s "use-billing" #}
      <input data-role="billing-phone" data-label="telefon">
      <input data-role="billing-first_name" data-label="křestní jméno">
      <input data-role="billing-last_name" data-label="příjmení">
      <input data-role="billing-company" data-label="firma">
      <input data-role="billing-cin" data-label="IČ">
      <input data-role="billing-vatid" data-label="DIČ">
      <input data-role="billing-street" data-label="ulice a č.p.">
      <input data-role="billing-city" data-label="město">
      <input data-role="billing-zip" data-label="PSČ">
      <select data-role="billing-country" data-label="země" />
    </div>
  </fieldset>

  <input data-role="newsletter" data-label="odebírat newsletter">

  <button data-role="submit">Registrovat</button>
</i:user-signup>

skrývání firemních údajů

Přidáním zatržítka lze zajistit automatické skrývání firmních údajů – není potřeba žádný další javascript.

Pokud je use-company uvnitř fieldsetu delivery nebo billing, použije se pouze na políčka dané adresy. Pokud je mimo, použije se na oboje najednou.

V jednom fieldsetu lze použít company-fields několikrát - například na řádky tabulky.

<i:user-signup>
  <input data-role="use-company" data-label="nakupuji na firmu">

  <fieldset data-role="delivery">
    ...
    <div data-role="company-fields">
      <input data-role="company" data-label="firma">
      <input data-role="cin" data-label="IČ">
      <input data-role="vatid" data-label="DIČ">
    </div>
  </fieldset>

  <fieldset data-role="billing">
    ...
    <table>
      ...
      <tr data-role="company-fields"><td>
        <input data-role="billing-company" data-label="firma">
      </td></tr>
      <tr data-role="company-fields"><td>
        <input data-role="billing-cin" data-label="IČ">
      </td></tr>
      <tr data-role="company-fields"><td>
        <input data-role="billing-vatid" data-label="DIČ">
      </td></tr>
    </table>
  </fieldset>
</i:user-signup>