Analýza

A/B testování

A/B testování se provádí rozdělení šablony podle verze a měření probíhá přes Google Analytics. V konfiguraci vyplňte kódy varianty (ty jsou libovolné a jsou pak vidět v Google Analytics).

{
  "AB": {
    "dimension": 1,
    "variants": ["testA","testB"]
  }
}

V šabloně pak lze používat podmínky pro jednotlivé verze. Je nutné vždy definovat i podmínku pro situaci, kdy žádná verze není zvolená:

{% if this.ABVersion == 'testA' %}
  {% include "version_1.tpl" %}
{% elseif this.ABVersion == 'testB' %}
  {% include "version_2.tpl" %}
{% else %}
  {% include "version_default.tpl" %}
{% endif %}

V Google Analytics je pak potřeba vytvořit si segmenty pro jednotlivé verze podmínkou na dimenzi „vlastní proměnná 4“ nebo „dimension4“.

Při A/B testování je potřeba zohlednit, zda test probíhá na dostatečném množství lidí a zda měřená změna vůbec dává smysl, abyste ve výsledku neměřili A/A test.