Analýza

Google Analytics Experiments

Google Analytics Experiments slouží k jednoduchému A/B testování. Nejprve je nutné založit v Analytics nový experiment a do config.json doplnit identifikátory:

{
  "googleExperiment": {
    "id":"fghSDFdhFskoousdfbdbdfgdfg",
    "key":"2366655-2"
  }
}

V šabloně pak lze používat podmínky pro jednotlivé verze. Je nutné vždy definovat i podmínku pro situaci, kdy žádná verze není zvolená:

{% if this.googleExperimentVersion == 1 %}
  {% include "version_1.tpl" %}
{% elseif this.googleExperimentVersion == 2 %}
  {% include "version_2.tpl" %}
{% else %}
  {% include "version_default.tpl" %}
{% endif %}