Konfigurace

Každá šablonu může obsahovat souboru config.json s popisem vlastností šablony. Některé jsou automaticky generované (plugins, …) a další lze měnit.

Seznam konfigurací

Atributy config.json
Atribut Hodnota Default Popis
responsive bool false šablona je responzivní - aktivuje viewport
webfonts array [] seznam Google WebFonts
typekit string ID Typekit fontů
skipOrderSummary bool false přeskočit krok Pokladna
wysiwyg object {} seznam tříd (a css pravidel) používaných ve wysiwygu
fulltext bool true povolit indexování vyhledávači
mobile bool false šablona je pouze pro mobily
viewportDesktop int šířka viewportu při vynucení desktop verze u responzivní grafiky
skipOnFirstPage object kolik položek výpisu přeskočit na první straně výpisů
limitOnFirstPage object kolik položek výpisu vypsat na první straně výpisů
inputInLabel bool true u generovaných formulářů vkládat checkbox/radio do label
manifest object definice pro manifest.json <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest>

Příklad konfigurace

{
  "webfonts":[
    "Open Sans:400,600,700"
  ],
  "responsive": true,
  "wysiwyg": [
    {
      "name": "important paragraph",
      "css": "p.wysiwyg_important {color: #F5007E;}"
    },
    {
      "name": "small paragraph",
      "css": "p.wysiwyg_small {font-size:0.9em}"
    }
  ],
  "skipOnFirstPage": {
    "categoryProducts": 1,
    "filteredCategoryProducts": 0,
    "topicArticles": 1,
    "allArticles": 2
  },
  "limitOnFirstPage": {
    "categoryProducts": 1,
    "filteredCategoryProducts": 0,
    "topicArticles": 1,
    "allArticles": 2
  }
  "manifest": {
    "display": "standalone",
    "background_color": "#ff00ff",
    "theme_color": "#ff00ff",
    "tile_color": "#ff00ff",
  }
}

Master šablona

Master šablona je vzorem pro další šablony. Definuje seznam proměnných, které mohou podřazené šablony měnit.

Příklad konfigurace:

{
  "master" : {
    "tpl": {
      "phone": {
        "name": "Telefon",
        "default": "+420 333 222 111"
      },
      "email": {
        "name": "E-mail",
        "type": "email",
        "language": true,
        "default": "info@example.org"
      },
      "facebook": {
        "name": "Facebook URL",
        "type": "url"
      },
      "showRelevantItems": {
        "name": "Zobrazit nabídku podobných produktů",
        "type": "bool"
      },
      "pageFooterId": {
        "name": "Text v patičce",
        "type": "page"
      },
      "listStyle": {
        "name": "Stype výpisu produktů",
        "type": "select",
        "values" : {
          "simple": "jednoduchý",
          "large_image": "velké obrázky",
        }

      }
    },
    "sass": {
      "primary-color": {
        "name": "Hlavní odstín",
        "type": "color",
        "default": "#fff",
        "group": "Barvy"
      }
    },
    "files": {
      "banner.png": "Obrázek v hlavičce"
    },
    "languageFiles": {
      "logo.png": "Logo eshopu"
    }
  }
}

Pro použití proměnných v SASS je potřeba v _settings.scss přidat (kamkoliv v souboru) řádek //<SLAVE-CONFIG>// - ten se při kompilaci nahradí proměnnými z konfigurace.

$pagination-mobile-items: true;
$pagination-arrows: false;
//<SLAVE-CONFIG>//

Slave šablona se aktivuje smazání všech souborů přidáním souboru slave.json

{
  "master": "master-template-name"
}

Favicon

Jako favicon stránky je použit soubor images/favicon/favicon.ico nebo images/favicon/favicon.ico.

Pro Safari ikonku je použit soubor images/favicon/mask-icon-ffffff.svg, kde ffffff můžete nahradit vlastním kódem barvy. Více informací najdete v dokumentaci.

Pro dlaždice na Windows Phone se použijí soubory začínající /images/favicon/ms-tile- - je nutné dodržet rozměr dle dokumentace.

Všechny ostatní soubory se použijí jako alternativní ikonky a je vhodné nahrát ikonky v různých velikostech kvůli retina displejům.