Struktura souborů šablony

Javascript (js/*.js)

Všechny *.js soubory ve složce js/ se seřadí podle abecedy, spojí do jednoho a minifikují.

CSS (css/*.css)

Všechny *.css soubory ve složce css/ se seřadí podle abecedy, spojí do jednoho a minifikují. CSS se nijak nezpracovává, pokud existuje soubor base.scss

SCSS (css/*.scss)

Pro použití SASS je nutné vždy použít soubor base.scss, který by měl importovat vaše další soubory.

Volitelně lze také použít soubor _settings.scss, který by měl obsahovat proměnné ovlivňující šablonu (hlavní barva, velikosti písma, breakpointy, atd.).

Při kompilaci se _settings.scss vloží ještě před externími pluginy, takže s ním lze ovlivnit i chování pluginů. Lze tak měnit například vlastnosti Foundation, Select2 a dalších.

/* automaticky vytvořená šablona kompilace SCSS */
@import "_settings"; /* volitelně */
@import "/global/plugins/..."; /* automaticky doplněné pluginy */
@import "base"; /* povinný hlavní soubor */