SFTP

Používání SFTP je potřeba aktivovat přes podporu. Bude vám vytvořen účet a tpltesty budou následně přístupné přes SFTP, takže je možné šablonu opravovat přes vlatní editor, který nahrává změněné soubory online.

První nastavení

Následující kroky se provádí jen pro první šablonu a pro každý počítač, kde chcete SFTP používat.

Vygenerování klíče

MacOS/Linux

ssh-keygen  -f ~/cesta-klice -t rsa -b 4096

Windows

Propojení je zabezpečené přes privátní klíč, který je potřeba nejprve vygenerovat. Na windows můžete použít program Puttygen

Pokud už máte vygenerovaný klíč pro jiné účely, tak je možné ho použít - následující kroky můžete přeskočit a jen nám pošlete veřejný klíč.

../_images/puttygen-1.png

V aplikaci Puttygen přepište dole délku klíče na 4096 a klikněte na Generate. Následně bude potřeba podle instrukcí potřeba chvíli jezdit myší v okně, dokud nebude klíč kompletní.

../_images/puttygen-2.png

Vygenerovaný klíč doporučujeme pojmenovat podle počítače, kde ho budete používat. Každý počítač, který používáte bude mít svůj vlastní klíč.

../_images/puttygen-4.png

Klíči můžete volitelně nastavit heslo. Klíč je tím bezpečnější a většina editorů s pak heslo stejně umí zapamatovat. Pro funkčnost ale není nutné a může zůstat i prázdné.

../_images/puttygen-5.png

Klíč uložíte na disk tlačítkem save private key. Uložte ho na bezpečné místo, kde nebude nijak sdílen ani zálohován nebo synchronizován - je výrazně jednodušší vygenerovat později nový klíč, než řešit únik klíče. Každý váš počítač bude mít svůj vlastní klíč.

Klíč nikam neposílejte (třeba emailem) a s nikým nesdílejte.

../_images/puttygen-6.png

Text z horního boxu zkopírujte a pošlete na podporu pro aktivaci klíče. Tento text neobsahuje klíč samotný, takže je bezpečné ho sdílet.

../_images/puttygen-7.png

Nastavení PhpStorm

Nastavení jiných editorů je v principu stejné, jen se bude nacházet jinde v menu.

Otevřete si složku s šablonou a v menu najděte Tools / Deployment / Configuration.

../_images/phpstorm-1.png

Přidejte nový SFTP server s názvem simplia-template (název je důležitý, aby fungovalo přednastavení projektu při používání více šablon). Adresa serveru je sftp.simpliashop.cz, port 2222 a login vám přidělila podpora.

Authentification použijte key pair a najděte, kde máte uložený klíč (vygenerovaný výše).

Zatržítko visible only for this project mějte nezatrnuté, aby nebylo potřeba nastavovat připojení pro každou šablonu zvlášť.

../_images/phpstorm-2.png