Příklady šablon

Otevírací doby

workingHours je objekt typu WorkingHours, buď globální this.templateAttributes.globalWorkingHours nebo na objektu typu Store

Aktuální stav

{% if workingHours.open %}
  Otevřeno
{% else %}
  Zavřeno
{% endif %}

Výpis aktuálně otevřeno do/otvíráme následující den.

{% if workingHours.open %}
  Máme otevřeno, zavíráme {{ workingHours.nextClose|date('d. m. Y H:i') }}
{% else %}
  Máme zavřeno, otevíráme {{ workingHours.nextOpen|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

Kompaktní výpis

Dny jsou sloučené podle stejné otvírací doby, např. Po-St, Čt, Pá-Ne. timeFormat: 'compact' skryje u času minuty, pokud jsou 0 (např. 9-10:30, 9:30-11)

Pozor: Při tomto výpisu se nevypisují výjimky (a svátky) a je potřeba je vypsat zvlášť: Výpis výjímek a svátků

{% for day, time in workingHours.week({longDays: false, timeDelimiter: '-', timeFormat: 'compact'}) %}
  {{ day }}: {% if time %}
    {{ time|join(', ') }}
  {% else %}
    Zavřeno
  {% endif %}
{% endfor %}

Výpis celého týdne po dnech

Vypíše celý týden po jednotlivých dnech (pondělí, úterý, …).

Pozor: Při tomto výpisu se nevypisují výjimky (a svátky) a je potřeba je vypsat zvlášť: Výpis výjímek a svátků

{% for day, time in workingHours.weekFull({longDays: true, timeDelimiter: '-', timeFormat: 'compact'}) %}
  {{ day }}: {% if time %}
    {{ time|join(', ') }}
  {% else %}
    Zavřeno
  {% endif %}
{% endfor %}

Výpis následujích dní

Výpis po dnech, včetně data (reflektuje výjimky a svátky).

{% for dayBlock in workingHours.forNextDays %}
  {# Nebo dayNameShort pro krátké názvy dní: #}
  {{ dayBlock.dayName }} {{ dayBlock.date|date('d. m. Y') }}:
  {% if dayBlock.timeBlocks %}
    {{ dayBlock.timeBlocks|join(', ') }}
  {% else %}
    Zavřeno
  {% endif %}
{% endfor %}

Výpis výjímek a svátků

Vypíše výjimky z otevírací doby, včetně svátků.

{% for date, timeBlocks in workingHours.specialCases({dateFormat: 'd. m. Y'}) %}
  {{ date }}:
  {% if timeBlocks %}
    {{ timeBlocks|join(', ') }}
  {% else %}
    Zavřeno
  {% endif %}
{% endfor %}