Globální prvky

Oznámení

V administraci lze v sekci Texty / Oznámení zakládat informační oznámení, které se zobrazí nad webem. Oznámení mají nastavenou platnost, styl zobrazení a možnost zavíracího křížku. Styly jsou předdefinované a oznámení by mělo být funkční bez nutnosti zásahu do šablony.

Pro otestování při práci se šablonou lze vyvolat placeholder oznámení přidáním parametru do url:

 • ?_previewAnnouncement=info

 • ?_previewAnnouncement=warning

 • ?_previewAnnouncement=important

HTML je dané a generuje se automaticky, ale v šabloně lze ovlivnit vzhled přes CSS. Při změně vzhledu by se měly měnit pouze kosmetické drobnosti - sladění odstínu oznámení, velikost písma a podobně. Větší změny by měly probíhat vždy centrálně v systému.

Stejně tak není možné napojovat na oznámení v šabloně vlastní javacript.

V administraci lze u oznámení aktuálně přepínat mezi těmito třídami:

 • global-announcement--info

 • global-announcement--warning

 • global-announcement--important

<div class="global-announcement global-announcement--warning global-announcement--has-close">
 <div class="global-announcement__inner">
   Text oznámení s <a href="/">odkazem</a> a <strong>zvýrazněním</strong>
  <a class="global-announcement__close" href="#" onclick="..."></a>
 </div>
</div>