Repozitáře (výpisy objektů)

{% set newProducts = repository.product.findBy({ 'new': true, 'limit': 10 }) %}
Zobrazeno: {{ newProducts|length }} {# vypíše 0 až 10 #}
Celkem nových: {{ newProducts.totalCount }} {# celkový počet nových produktů - POZOR! Vytváří extra dotaz do databáze, který může být náročnější než vypsání prvních X položek #}

actuality

{% for actuality in repository.actuality.findBy({ ... }) %}
  {{actuality.id}}
{% endfor %}

{{ repository.actuality.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře actuality
Argument Typ Popis
id int, array ID
sort newest, oldest Řazení
limit int Maximální počet výsledků

article

{% for article in repository.article.findBy({ ... }) %}
  {{article.id}}
{% endfor %}

{{ repository.article.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře article
Argument Typ Popis
id int, array ID článku
skipId int, array Vyloučit ID článku
topic int Téma článku
skipTopic int, array Vyloučit téma článku
product int Články produktu
category int Články kategorie
sort random, name, newest, oldest Řazení
limit int Maximální počet výsledků

attribute

{% for attribute in repository.attribute.findBy({ ... }) %}
  {{attribute.id}}
{% endfor %}

{{ repository.attribute.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře attribute
Argument Typ Popis
id int, array ID parametru
skipId int, array Vyloučit ID parametru
type int, array Typ parametru
section int, array Sekce
namespace product, store Namespace
limit int Maximální počet výsledků

attributeValue

{% for attributeValue in repository.attributeValue.findBy({ ... }) %}
  {{attributeValue.id}}
{% endfor %}

{{ repository.attributeValue.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře attributeValue
Argument Typ Popis
id int, array ID parametru
skipId int, array Vyloučit ID parametru
attribute int, array Typ parametru
limit int Maximální počet výsledků

brand

{% for brand in repository.brand.findBy({ ... }) %}
  {{brand.id}}
{% endfor %}

{{ repository.brand.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře brand
Argument Typ Popis
id int, array ID
important bool Důležitý
image bool Má obrázek
search string Vyhledat podle názvu
category int Kategorie
sort random, priority, name Řazení
limit int Maximální počet výsledků

category

{% for category in repository.category.findBy({ ... }) %}
  {{category.id}}
{% endfor %}

{{ repository.category.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře category
Argument Typ Popis
id int, array ID
parent int ID nadřazené kategorie
important bool Důležitý
active bool Pouze aktivní (default true)
empty bool Prázdná?
search string Vyhledat podle názvu
brand int Pouze kategorie s proukty značky
level int Úroveň (začíná od 0)
path string Všechny podkategorie cesty
maximumLevel int Maximální roveň (včetně; začíná od 0)
sort random, priority, name Řazení
limit int Maximální počet výsledků

compatibilityAttribute

{% for compatibilityAttribute in repository.compatibilityAttribute.findBy({ ... }) %}
  {{compatibilityAttribute.id}}
{% endfor %}

{{ repository.compatibilityAttribute.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře compatibilityAttribute
Argument Typ Popis
id int, array ID
sort priority Řazení
limit int Maximální počet výsledků

compatibilityAttributeValue

{% for compatibilityAttributeValue in repository.compatibilityAttributeValue.findBy({ ... }) %}
  {{compatibilityAttributeValue.id}}
{% endfor %}

{{ repository.compatibilityAttributeValue.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře compatibilityAttributeValue
Argument Typ Popis
id int, array ID
attribute int ID atributu kompatibility
limit int Maximální počet výsledků

dynamicCategory

{% for dynamicCategory in repository.dynamicCategory.findBy({ ... }) %}
  {{dynamicCategory.id}}
{% endfor %}

{{ repository.dynamicCategory.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře dynamicCategory
Argument Typ Popis
id int, array ID
category int ID kategorie
sort name Řazení
limit int Maximální počet výsledků

label

{% for label in repository.label.findBy({ ... }) %}
  {{label.id}}
{% endfor %}

{{ repository.label.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře label
Argument Typ Popis
id int, array ID
sort priority Řazení
limit int Maximální počet výsledků

enum

{% for enum in repository.enum.findBy({ ... }) %}
  {{enum.id}}
{% endfor %}

{{ repository.enum.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře enum
Argument Typ Popis
id int, array ID
sort name Řazení
limit int Maximální počet výsledků

enumValue

{% for enumValue in repository.enumValue.findBy({ ... }) %}
  {{enumValue.id}}
{% endfor %}

{{ repository.enumValue.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře enumValue
Argument Typ Popis
id int, array ID
enum int ID číselníku
sort name, priority Řazení
limit int Maximální počet výsledků

product

{% for product in repository.product.findBy({ ... }) %}
  {{product.id}}
{% endfor %}

{{ repository.product.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře product
Argument Typ Popis
id int, array ID
skipId int, array Přeskočit ID produktu
category int ID kategorie
subcategories bool Zahrnout produkty z podkategorií
inStock bool Pouze produkty skladem
sellout bool Výprodej
bestseller bool Nejprodávanější
promo bool Akce
new bool Novinka
viewed bool Naposledy zhlédnuté produkty
wished bool Seznam přání
image bool Produkty s obrázkem
file bool, string Produkty se souborem (lze filtrovat typ souboru - manuál apod)
video bool Produkty s videem
search string Obsahuje frázi
priceFrom float Minimální cena
priceTo float Maximální cena
brand int ID značky
relevant int Související produkty pro ID produktu
accessory int Příslušenství pro ID produktu
similar int Podobné produkty pro ID produktu
sort priority, random, randomForVisitorDaily, randomForVisitorHourly Řazení
limit int Maximální počet výsledků

review

{% for review in repository.review.findBy({ ... }) %}
  {{review.id}}
{% endfor %}

{{ repository.review.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře review
Argument Typ Popis
id int, array ID
type order, product, heureka-product, heureka-order Typ recenze
rel int Id recenzovaného objektu (produktu)
text bool Pouze recenze s textem
minimalRating int Pouze s vyšším hodnocením
sort oldest, newest Řazení
limit int Maximální počet výsledků

store

{% for store in repository.store.findBy({ ... }) %}
  {{store.id}}
{% endfor %}

{{ repository.store.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře store
Argument Typ Popis
id int, array ID
attributeValue int, array Hodnoty parametrů
pickup bool Osobní odběr?
sort priority, name Řazení
limit int Maximální počet výsledků

textPage

{% for textPage in repository.textPage.findBy({ ... }) %}
  {{textPage.id}}
{% endfor %}

{{ repository.textPage.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře textPage
Argument Typ Popis
id int, array ID
code string Kód
limit int Maximální počet výsledků

articleTopic

{% for articleTopic in repository.articleTopic.findBy({ ... }) %}
  {{articleTopic.id}}
{% endfor %}

{{ repository.articleTopic.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře articleTopic
Argument Typ Popis
id int, array ID
sort name, priority Řazení
limit int Maximální počet výsledků

variant

{% for variant in repository.variant.findBy({ ... }) %}
  {{variant.id}}
{% endfor %}

{{ repository.variant.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře variant
Argument Typ Popis
id int, array ID
product int Id produktu
enumValue int, array Id hodnoty číselnku
sort name, priority, price Řazení
limit int Maximální počet výsledků

video

{% for video in repository.video.findBy({ ... }) %}
  {{video.id}}
{% endfor %}

{{ repository.video.findOneBy({ }) }}
Argumenty repozitáře video
Argument Typ Popis
id int, array ID
type category, product, other Typ videa
sort newest, oldest Řazení
limit int Maximální počet výsledků