HTML elementy

i:img (obrázky)

Obrázek produktu, kategorie, článku atd. Nepoužívá se pro statické obrázky šablony (ikonky atd).

Zajišťuje sestavení URL pro zmenšeninu obrázku, podporu retina displejů a doplnění popisku obrázku.

Při zadání více rozměrů se vygeneruje srcset, který využít lze v kombinaci s HTML5 atributem sizes. Pokud není uveden atribut sizes, doplní se atributy width a height podle skutečného výsledného rozměru obrázku.

Pokud není zadán atribut alt, vyplní se automaticky podle popisu obrázku nebo názvu produktu/varianty/…

Výstup se liší podle zařízení (retina/non-retina) a podle načtení (první/další). Retina obrázky mohou přetékat a je nutné vyřešit to v CSS, například přes max-width:100%;max-height:100%.

<i:img src="zbozi.img" format="800x600" />
<i:img src="zbozi.img" format="800x600,300x200" sizes="(min-width: 500px) 50vw, 100vw" />
Atributy list-container

data-role

Povinný

Popis

src

ano

Twig object

format

ano

rozměry obrázku

sizes

ne

shodné s HTML5 sizes - povinný při více rozměrech

watermark

ne

obrázek bude mít vodoznak

fill

ne

doplnit obrázek bílými okraji

vector

ne

použít PNG/SVG

transparent

ne

obrázek má průhlednost

quality

ne

low/normal/high/lossless (defaultně normal)

lazyload

ne

src a srcset jako data atributy

class

třída

Zvětšení obrázku

Do odkazu kolem obrázku stačí uvést @ a nahradí se vhodnou URL. Odkaz může obsahovat jen jeden obrázek - pokud je potřeba mít například podmínku, tak je potřeba použít dva odkazy.

<a href="@"><i:img src="zbozi.img" format="800x600" /></a>
<a href="@"><i:img src="zbozi.img" format="800x600" sizes="(min-width: 500px) 50vw, 100vw" /></a>

i:img360 - 360° zobrazení produktu

<i:img-360 product="product" />
<i:img-360 product="product" format="800x600,300x200" sizes="(min-width: 500px) 50vw, 100vw"/>
Atributy list-container

data-role

Povinný

Popis

produkt

ano

Produkt objekt

format

ne

rozměry obrázků (stejně jako u i:img). Defaultně [500x500

1000x1000

1500x1500

2000x2000]

sizes

ne

responzivita u případného obrázků (stejně jako u i:img). - povinný při více rozměrech

zoom

ne

int hodnota zoomu (defaultně 3)

no-steps

ne

skryje tlačítko pro kroky vpřed a zpět

no-fullscreen

ne

skryje tlačítko pro fullscreen

lazyload

ne

načíst knihovnu a obrázky až když je element ve viewportu

hidden

ne

element je skrytý (display:none) a aktivuje přes JS (použité pro fancybox)

autoplay

ne

Pro zobrazení ve FancyBoxu je potřeba přidat náhledový obrázek a skrytý přehrávač. Konkrétní třída nehraje roli - důležité je spárovat náhled s přehrávačem.

<a data-src=".hidden-fancybox-360" data-type="inline" href="javascript:;" data-fancybox>
  <i:img src="product.firstImage360" format="350x350" />
</a>

<i:img-360 product="product" hidden class="hidden-fancybox-360" />

i:video

{%for video in zbozi.videa%}
  <i:video src="video" width="400" height="300" />
{%endfor%}
{%for video in zbozi.videa%}
  <i:video src="video" width="400" height="300" class="embedded_video" />
{%endfor%}
Atributy list-container

Atribut

Povinný

Typ

Popis

src

ano

twig

Twig object

width

ne

int

šířka v pixelech (bez jednotek)

height

ne

int

výška v pixelech (bez jednotek)

controls

ne

string

true / false

loop

ne

string

true / false

color

ne

string

HEX kód barvy ikonky

autoplay

ne

class

třída

i:dynamic (atribut) - definice dynamické části

Obalením části kódu do elementu s atributem i:dynamic lze definovat, že tuto část bude potřeba z javascriptu dynamicky aktualizovat. V atributu je nutné definovat seznam použitých proměnných a pouze tyto proměnné budou dostupné uvnitř elementu (podobný princip jako u Twig makra).

Přidáním atributu i:dynamic se nijak nemění funkčnost kódu a výstup je pořád stejný. Jediným rozdílem je nový atribut ve výsledném HTML, který umožní znovunačtení části stránky z javascriptu.

Při reloadu lze poslat také další vlastní proměnné jako „arguments“. Ty jsou pak v šabloně dostupné v poli „arguments“. Typické použití je například reload části stránky zobrazující bližší informace o variantě - přes argument lze předat nově vybranou variantu. Argumenty jsou určeny vždy jen na zpřesnění výběru a nelze je použít na načtení nového obsahu. URL je veřejná, takže pokud se argumentem předávalo například číslo objednávky, tak by změnou URL bylo možné zjistit detaily jakékoliv objednávky. V případě údajů variant apod ruční změna id v url ničemu nevadí.

<div i:dynamic="cart,product" class="cart-items-table"> {# třída není povinná a může být libovolná #}
  {% if arguments['variant']|default(product.variant.id) %}
    abc
  {% endif %}
</div>
$('.cart-items-table').reload(); // reload podle třídy

$('.cart-items-table, .second-dynamic-div').reload(); // reload více částí zároveň

$('.cart-items-table').reload({
  callback: function() {
    alert('načteno!');
  }
});

$('.cart-items-table').reload({
  callback: function() {
    alert('načteno!');
  },
  arguments: {
    variant: 123
  }
});

$('.cart-items-table').reload({
  after:function(callback){
    // kód, který se spustí po načítací animaci, ale před samotným načtením
    // načtení se spustí zavoláním callbacku
    // praktické pro asynchronní akce, kdy chceme načítací animaci, ale reload až po dokončení
    callback();
  }
});

i:dynamic (tag) - definice dynamické části

Obalením části kódu do elementu <i:dynamic> lze definovat, že tuto část lze z javascriptu dynamicky aktualizovat (automaticky nebo ručně).

Tag lze využít pro:
 • znovu načtení obsahu elementu spuštěné zavoláním javascriptu

 • odložení vygenerování obsahu až když je element ve viewportu (lazy=“auto“)

 • odložení vygenerování obsahu až když je vyžadování z javascriptu (lazy=“manual“)

V atributu variables je nutné definovat seznam použitých proměnných a pouze tyto proměnné budou dostupné uvnitř elementu (podobný princip jako u Twig makra).

{# obsah bude ve stránce hned při vygenerování stránky a lze ho z javascriptu nechat obnovit #}
<i:dynamic variables="cart,product" class="cart-items-table"> {# třída není povinná a může být libovolná #}
  <h4>{{ product.name }}</h4>
</i:dynamic>

{# obsah nebude ve stránce hned při vygenerování stránky, načte se automaticky při vstupu do viewportu a lze ho z javascriptu nechat obnovit #}
<i:dynamic variables="cart,product" lazy="auto" class="cart-items-table">
  <h4>{{ product.name }}</h4>
</i:dynamic>

{# obsah nebude ve stránce hned při vygenerování stránky, načte se až při zavolání reload() z javascriptu #}
<i:dynamic variables="cart,product" lazy="manual" class="cart-items-table">
  <h4>{{ product.name }}</h4>
</i:dynamic>

i:map - interaktivní mapa

Cílem je sjednotit a zjednodušit vkládání mapy do šablony. Mapa automaticky zvolí zoom a střed dle vložených bodů (pokud není definováno!)

Mapa se vykreslí přes mapy.cz, ale v budoucnu pravděpodobně bude přidána podpora pro další mapy kvůli jazykoývm verzím apod. Zápis v šabloně je ale jednotný a přidání podpory Google Maps apod by nemělo vyžadovat žádnou změnu v šabloně.

<i:map grayscale class="map-class">
  <i:map-point address="Drtinova 10, Praha" icon="/images/logo.svg" header="Otevírací doba" tags="praha,kartou">
    Po: 08:00-18:00<br/>
    Út: 08:00-18:00<br/>
    St: 08:00-18:00<br/>
    Čt: 08:00-18:00<br/>
    Pá: 08:00-18:00<br/>
  </i:map-point>
  <i:map-point lat="50.65" lon="14.1456" icon="/images/logo.svg" label="Centrála" tags="usti,kartou"/>
  <i:map-point lat="51.00" lon="15.000" icon="/images/logo.svg" tags="andelka">
    <strong>{%trans%}Otevírací doba{%endtrans%}</strong> <br>
    08:00-18:00
  </i:map-point>

  {% for location in locations %}
    <i:map-point lat="{{location.lat}}" lon="{{location.lon}}" />
  {% endfor %}
</i:map>
<!-- vygenerovaný kód - může se měnit! -->

<div class="map-class global-map grayscale">
  <span data-header="Otevírací doba" data-tags="praha,kartou" data-gps="50.0255597,14.5510733" data-icon="/1585575662/images/logo.svg" data-lat="50.0255597" data-lon="14.5510733">
    Po: 08:00-18:00<br>
    Út: 08:00-18:00<br>
    St: 08:00-18:00<br>
    Čt: 08:00-18:00<br>
    Pá: 08:00-18:00<br>
  </span>
  <span data-lat="50.65" data-lon="14.1456" data-label="Centrála" data-tags="usti,kartou" data-icon="/1585575662/images/logo.svg"></span>
  <span data-lat="51.00" data-lon="15.000" data-tags="andelka" data-icon="/1585575662/images/logo.svg">
    <strong>Otevírací doba</strong> <br>
    08:00-18:00
  </span>
  <div class="mapycz" style="height:400px"></div>
</div>
Atributy i:map

Atribut

Povinný

Popis

lat=““

ne

Zeměpisná šířka středu mapy

lon=““

ne

Zeměpisná délka středu mapy

zoom=““

ne

Defaultní zoom mapy

height=““

ne

Defaultní výška mapy (400px)

controls=“off“

ne

Skrýt ovládací prvky

grayscale

ne

clusters=““

ne

Defaultní vzdálenost pro marker v clusteru (40)

cluster-color=“#f00“

ne

Hex barva pro cluster

cluster-size=“18,10“

ne

Defaultní cluster radius (18,10)

view=““

ne

basic / hybrid / aviation / tourist / winter (defaultně basic)

view-layers=“basic,aviation“

ne

Zapnutí přepínání jednotlivých map - basic / hybrid / aviation / tourist / winter (defaultně „basic,aviation,hybrid,tourist,winter“)

Atributy i:map-point

Atribut

Povinný

Popis

lat=““ a lon=““

ano

Souřadnice bodu. Nutno vyplnit lat/lon nebo address

address=““

ano

Adresa bodu. Nutno vyplnit lat/lon nebo address

icon=“/images/home.svg“

ne

label=“Centrála“

ne

Hover titulek

header=“Otevírací doba“

ne

Titulek „karty“

tags=“praha“

ne

Tagy odděleny čárkou

code=“xxx“

ne

identifikátor markeru

Externí otevření POI

Po zavolání fuknce window.mapComponent.openMarkerCard(code) lze otevřít libovolný detail POI.

<button type="button" class="show-marker-detail" data-code="simplia">Simplia</button>
<button type="button" class="show-marker-detail" data-code="test">Testovaci</button>

<i:map class="marker-map">
  <i:map-point address="Drtinova 10, Praha" code="simplia">
    Po: 08:00-18:00<br/>
    Út: 08:00-18:00<br/>
    St: 08:00-18:00<br/>
    Čt: 08:00-18:00<br/>
    Pá: 08:00-18:00<br/>
  </i:map-point>
  <i:map-point lat="51.00" lon="15.000" code="test">
    <strong>{%trans%}Otevírací doba{%endtrans%}</strong> <br>
    08:00-18:00
  </i:map-point>
</i:map>
<script type="text/javascript">
  Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll('.show-marker-detail'), function (el) {
    el.addEventListener('click', function (e) {
      e.preventDefault();

      var targetElement = e.target || e.srcElement;

      window.mapComponent.openMarkerCard('.marker-map', targetElement.dataset.code);
    });
  });
</script>

Filtrace bodů na mapě

Mezi jednotlivými poly s tagy se filtruje pomocí AND v rámci jednotlivých tagů se používá OR. Viz. příklad Praha nebo Usti A kartou

Parametry window.mapComponent.filter

Atribut

Povinný

Popis

selector

ano

Selector pro mapu např .global-map

filtr

ano

Pole s tagy

boolean

ne

automatické centrování mapy na filtrované POI Defaultní hodnota false

<script type="text/javascript">
  window.mapComponent.filter('.filter-map', [['praha', 'usti'], ['kartou']], true);
</script>

Plánování trasy

Vytvoření URL za pomocí api.mapy.cz pro plánování trasy.

Atributy i:map-route-link

Atribut

Povinný

Popis

lat=““ a lon=““

ano

Souřadnice bodu. Nutno vyplnit lat/lon nebo address

address=““

ano

Adresa bodu. Nutno vyplnit lat/lon nebo address

<i:map-route-link lat="50.7700158" lon="15.0595950">Popisek</i:map-route-link>
<!-- vygenerovaný kód - může se měnit! -->

<a class="map-route-link" data-lat="50.7700158" data-lon="15.0595950" href="//mapy.cz/?planovani-trasy&amp;rc=95ra0x1qpF&amp;rs=&amp;rs=coor&amp;ri=&amp;ri=&amp;mrp=&amp;mrp={&quot;c&quot;:111}">
  Popisek
</a>

Odkaz na mapy.cz

Vytvoření URL na POI mapy.cz

<i:map-link search="Helveti.cz">Helveti</i:map-link><br>
<i:map-link search="Jadi.cz, Praha">Jadi.cz Praha</i:map-link><br>
<i:map-link search="Jadi.cz, Liberec">JAdi.cz Liberec</i:map-link><br>
<i:map-link search="Jadi.cz">Jadi.cz</i:map-link><br>
<i:map-link search="Vítkova 244/8, Praha">Adresa</i:map-link>
<!-- vygenerovaný kód - může se měnit! -->
<a class="map-link" href="//mapy.cz/zakladni?x=14.446071624756&amp;y=50.090213775635&amp;id=12903247&amp;source=firm">Helveti</a><br>
<a class="map-link" href="//mapy.cz/zakladni?x=14.429894447327&amp;y=50.081184387207&amp;id=12914136&amp;source=firm">Jadi.cz Praha</a><br>
<a class="map-link" href="//mapy.cz/zakladni?x=15.056777954102&amp;y=50.770107269287&amp;id=2099659&amp;source=firm">JAdi.cz Liberec</a><br>
<a class="map-link" href="//mapy.cz/zakladni?x=15.172479629517&amp;y=50.72388458252&amp;id=726263&amp;source=firm">Jadi.cz</a><br>
<a class="map-link" href="//mapy.cz/zakladni?q=V%C3%ADtkova+244%2F8%2C+Praha">Adresa</a>

i:banners

Šablona pro sjednocený výpis bannerů.

V příkladech níže jsou podstatné i:**** tagy a zbytek šablony bude u každého eshopu historicky jiný.

<i:banners source="repository.banner.findBy({sectionCode: 'testovaci'})" plugin="swiper">
  <source format="1150x630" src="desktop"/>
</i:banners>
<!-- vygenerovaný kód - může se měnit! -->

<div class="banner swiper-container">
  <div class="banner-wrap swiper-wrapper">
    <div class="banner-item banner--item__1 banner--item__first swiper-slide">
      <picture>
        <img width="1150" height="630"
             srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/25nkjd5z/2229.webp 2x"
             src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp">
      </picture>
    </div>
    <div class="banner-item banner--item__2 banner--item__last swiper-slide">
      <picture>
        <img class="auto-lazyload swiper-lazy" width="1150" height="599"
             data-srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/b9whiv1f/2237.webp 2x"
             src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp"
             data-src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp"
             srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/b9whiv1f/2237.webp 2x"
             data-loaded="true">
      </picture>
    </div>
  </div>
</div>

Příklad použití vnitřního obalového divu.

<i:banners source="repository.banner.findBy({sectionCode: 'testovaci'})" wrap="div.wrap.www-rap">
  <source format="1150x630" src="desktop"/>

  <h2 data-role="title"/>
  <div data-role="description"/>
  <div data-role="cta"/>
</i:banners>
<div class="banner">
  <div class="banner-wrap">
    <div class="banner-item banner--item__1 banner--item__first">
      <div class="wrap www-rap">
        <picture>
          <img width="1150" height="630"
               srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/25nkjd5z/2229.webp 2x"
               src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp">
        </picture>
        <div class="banner-info">
          <h2 class="banner-info__headline">První Slide</h2>
          <div class="banner-info__description">Popisek....</div>
          <a class="button banner-info__button" href="https://www.simplia.cz">CTA</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="banner-item banner--item__2">
      <div class="wrap www-rap">
        <picture>
          <img class="auto-lazyload" width="1150" height="630"
               data-srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/79l5pfe2/2234.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/acf5nmee/2234.webp 2x"
               src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/79l5pfe2/2234.webp"
               data-src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/79l5pfe2/2234.webp"
               srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/79l5pfe2/2234.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/acf5nmee/2234.webp 2x"
               data-loaded="true">
        </picture>
        <div class="banner-info">
          <h2 class="banner-info__headline">Druhý slide</h2>
          <div class="banner-info__description">popis :)</div>
          <a class="button banner-info__button">CTA</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="banner-item banner--item__3 banner--item__last">
      <div class="wrap www-rap">
        <picture>
          <img class="auto-lazyload" width="1150" height="599"
               data-srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/b9whiv1f/2237.webp 2x"
               src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 1150 599'%3E%3C/svg%3E"
               data-src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp">
        </picture>
        <div class="banner-info">
          <h2 class="banner-info__headline">Třetí slide</h2>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Zanoření tříd bannerů.

<i:banners source="repository.banner.findBy({sectionCode: 'testovaci'})" wrap="div.inner-wrap-class" banner-item-class="custom-item-class" banner-wrap-class="extra-banner-wrap">
  <source format="1150x630" src="desktop"/>
</i:banners>
<div class="banner">
  <div class="banner-wrap extra-banner-wrap">
    <div class="banner-item banner--item__1 banner--item__first banner--item__last custom-item-class">
      <div class="inner-wrap-class">
        <picture>
          <img width="1150" height="630"
             srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/25nkjd5z/2229.webp 2x"
             src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp">
        </picture>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Tooltip k názvu banneru.

<i:banners source="repository.banner.findBy({sectionCode: 'testovaci'})">
  <source format="1150x630" src="desktop"/>

  <h2 data-role="title" tooltip/>
  <span data-role="cta"/>
</i:banners>
<div class="banner">
  <div class="banner-wrap">
    <div class="banner-item banner--item__1 banner--item__first banner--item__last">
      <picture>
        <img width="1150" height="630"
             srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/25nkjd5z/2229.webp 2x"
             src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp">
      </picture>
      <div class="banner-info">
        <h2 class="banner-info__headline">
          První Slide
          <span class="banner-info__headline-tooltip-text">Popisek....</span>
        </h2>
        <a class="button banner-info__button" href="https://www.simplia.cz">CTA</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
Parametry banners

Parametr

Povinný

Popis

source

ano

repository.banner.findBy()

priority

ne

povolené možnosti high / low (default high). | low - lazyload na všech obrázcích | high - definuje visible-slides

visible-slides

ne

počet bannerů bez lazyloadu defaultní hodnota 1

wrap

ne

vnitřní obal banneru

class

ne

přidání vlastní třídy

banner-item-class

ne

přidání vlastní třídy pro wrapper bannerů

banner-wrap-class

ne

přidání vlastní třídy pro wrapper jednotlivých banneru

picture-class

ne

přidání vlastní třídy pro picture wrapper

plugin

ne

přidání pomocných tříd pro konkrétní plugin. např. swiper

click

ne

nastavení prokliku na banner. Povolené možnosti banner / cta / off.

Atributy banners

Atribut

Povinný

Popis

arrows

ne

zobrazení šipek pro změnu slidu

dots

ne

zobrazení navigace slidů

progress

ne

zobrazení progress baru

thumbnails

ne

zobrazení náhledu s názvem banneru

transparent

ne

obrázek má průhlednost

fill

ne

doplní obrázek bílými okraji

source pro banners

data-role

Povinný

Attributy

desktop

ano

format - povinný rozměr banneru | sizes - shodné s HTML5 sizes - povinný při více rozměrech (default 80vw) | class - přidání vlastní třídy

tablet

ne

format - rozměry banneru | sizes - shodné s HTML5 sizes - povinný při více rozměrech | media - shodné s HTML5 media | class - přidání vlastní třídy

mobile

ne

format - rozměry banneru | sizes - shodné s HTML5 sizes - povinný při více rozměrech | media - shodné s HTML5 media | class - přidání vlastní třídy

Kompletní seznam data-role pro banners

data-role

Povinný

Attributy

info-box

ne

definice tagu

title

ne

definice tagu

description

ne

definice tagu

cta

ne

definice tagu

<i:banners source="repository.banner.findBy({sectionCode: 'testovaci'})" plugin="swiper" class="custom-class,super-class" click="banner" arrows dots progress>
  <source format="1150x630" src="desktop"/>
  <source media="(min-width: 440px) and (max-width: 768px)" format="748x486,249x162" sizes="100vw" src="tablet"/>
  <source media="max-width: 440px" format="640x790,320x340" sizes="100vw" src="mobile"/>

  <div data-role="info-box" class="infobox-extra-class" />
  <h2 data-role="title"/>
  <div data-role="description"/>
  <span data-role="cta"/>
</i:banners>
<!-- vygenerovaný kód - může se měnit! -->

<div class="banner custom-class super-class swiper-container">
  <div class="banner-wrap swiper-wrapper">
    <div class="banner-item banner--item__1 banner--item__first swiper-slide">
      <a href="https://www.simplia.cz">
        <picture>
          <source srcset="//i00.eu/img/999997/640x790a/5e37hrnn/2227.webp 640w,//i00.eu/img/999997/320x340a/5072sf1e/2227.webp 320w"
              media="max-width: 440px" sizes="100vw">
          <source srcset="//i00.eu/img/999997/748x486a/cr5pv3u6/2228.webp 748w,//i00.eu/img/999997/249x162a/85hs2grx/2228.webp 249w"
              media="(min-width: 440px) and (max-width: 768px)" sizes="100vw">
          <img width="1150" height="630"
             srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/25nkjd5z/2229.webp 2x"
             src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/562ojxe8/2229.webp">
        </picture>
        <div class="banner-info infobox-extra-class">
          <h2 class="banner-info__headline">První Slide</h2>
          <div class="banner-info__description">Popisek....</div>
          <span class="button banner-info__button">CTA</span>
        </div>
        <div class="banner-progress">
          <div class="progress"></div>
        </div>
      </a>
    </div>
    <div class="banner-item banner--item__2 banner--item__last swiper-slide">
      <picture>
        <source srcset="//i00.eu/img/999997/640x790a/1ihskwis/2239.webp 640w,//i00.eu/img/999997/320x340a/4dkf8gy0/2239.webp 320w"
            media="max-width: 440px" sizes="100vw">
        <source srcset="//i00.eu/img/999997/748x486a/697q3ssb/2238.webp 748w,//i00.eu/img/999997/249x162a/25bq8xs2/2238.webp 249w"
            media="(min-width: 440px) and (max-width: 768px)" sizes="100vw">
        <img class="auto-lazyload swiper-lazy" width="1150" height="599"
           data-srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/b9whiv1f/2237.webp 2x"
           src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp"
           data-src="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp"
           srcset="//i00.eu/img/999997/1150x630a/a7mwzmns/2237.webp 1x,//i00.eu/img/999997/2300x1260/b9whiv1f/2237.webp 2x"
           data-loaded="true">
      </picture>
      <div class="banner-info infobox-extra-class">
        <h2 class="banner-info__headline">Druhý slide</h2>
      </div>
      <div class="banner-progress">
        <div class="progress"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="pagination swiper-pagination"></div>
  <div class="button-next swiper-button-next"></div>
  <div class="button-prev swiper-button-prev"></div>
</div>