Nákupní proces

Výběr varianty

Zprovoznění výběru varianty v detailu košíku má tři kroky:

 1. v config.json vypsat podporované způsoby výběru (roletka, ikonky, …)

 2. v administraci eshopu definovat kroky (jaký číselník má jaký způsob výběru, popisky, …)

 3. v šabloně implementovat i:variant-choice

i:variant-choice

Tag i:variant-choice se použije uvnitř formuláře pro vložení do košíku. Zajistí zobrazení potřebného počtu kroků, jejich postupné načítání, předvybrání podle URL nebo preferencí zákazníka, změnu URL při výběru atd.

Důlěžité prvky:

 • větev else - pokud je podporováno víc režimů výběru, měl by jeden (ideálně ten nejjednoduší jako třeba roletka) být ve větvi else. Pokud by se v šabloně počítalo jen s určitými režimy a z nějakého důvodu by eshop počítal s jinými, tak by nešlo nakoupit - poslední větev else nákup umožní.

 • data-role=“step“ - obal určující jednotlivé kroky - při načítání voleb podle aktuálního výběru se nahrazují jen následující kroky

 • reload-targets - třídy (nebo CSS selector) prvků, které se mají při každém výběru volby aktualizovat - typicky obrázky, cena, dostupnost atd. V šabloně tyto prvky musí být nejprve označeny přes i:dynamic

 • step.inputName, choice.inputValue - název/hodnota pro input formuláře. Jestli bude v použit select/radio je na šabloně.

 • choice.image - obrázek od produktu nebo varianty (typicky fotka produktu), který není dostupný všude

 • choice.icon - obrázek nahraný u číselníku (typicky ikonka)

 • choice.color - HEX kód barvy vyplněný u hodnoty číselníku

<i:variant-choice product="product" reload-targets=".js_var_change_example">
  {%for step in product.variantChoiceSteps%}
  <div data-role="step">
    {%if step.mode == 'icons'%}
      <h5>{{step.headline}}</h5>
      <ul>
        {%for choice in step.choices%}
          <li>
            <label for="color-{{choice.inputValue}}" title="{{choice.name}}" class="custom-tooltip" i:href="{{choice}}">
              <input name="{{step.inputName}}" type="radio" value="{{choice.inputValue}}" required data-msg-required="{{step.messageEmpty}}" if:checked="choice.selected">
              {%if choice.image%}
                <i:img src="choice.image" format="50x50" fill lazyload/>
              {%elseif choice.icon%}
                <i:img src="choice.icon" format="50x50" fill vector lazyload/>
              {%elseif choice.color%}
                <span style="background-color: {{choice.color}}"/>
              {%endif%}
              {{choice.name}}
            </label>
          </li>
        {%endfor%}
      </ul>
    {%else%}
      <h5>{%if step.headline%}{{step.headline}}{%else%}{%trans%}Vyberte variantu{%endtrans%}{%endif%}</h5>
      <select name="{{step.inputName}}" required>
        <option value="">{{step.placeholder}}</option>
        {%for choice in step.choices%}
          <option value="{{choice.inputValue}}" if:selected="choice.selected">
            {{choice.name}}
          </option>
        {%endfor%}
      </select>
    {%endif%}
  </div>
  {%endfor%}
</i:variant-choice>