Události

Při použití jQuery lze na různé události navázat vlastní akce. Například po vložení do košíku lze aktualizovat sumu objednávky na stránce a podobně.

Přidání do košíku (order:itemadded)

$(document).on('order:itemadded', function(event, data) {
  // vlastní akce
});

S událostí je předán objekt s tímto obsahem:

{
  item: {
    id: 1, // interní id produktu
    name: 'abc' // název produktu
  }
}

Úspěšná registrace k newsletteru (newsletter:success)

$(document).on('newsletter:success', function(event, data) {
  // vlastní akce
});

S událostí je předán objekt s tímto obsahem:

{
  email: 'info@example.org' // registrovaný email
}

Neúspěšná registrace k newsletteru (newsletter:error)

$(document).on('newsletter:error', function(event, data) {
  // vlastní akce
});

S událostí je předán objekt s tímto obsahem:

{
  email: 'info@example.org'
}

Změna stránky (listing:changed)

Proběhne při změně stránky při dynamickém načítání

$('div.list').on('listing:changed', function(event, data) {
  // vlastní akce
});