Funkce a filtry

uniqueEntities

Zpracuje pole entit, vyloučí duplicity a volitelně omezí na daný počet. Rypické použití je výpis pěti produktů, které jsou podobné, ve stejné kategorii nebo ve slevě (podle toho, co je k dispozici).

Pokud je definován maximální počet, tak se položky prochází jen dokud není splněn. Pokud jsou jako zdroj definovány dva výpisy produktů a počet se splní už prvním, tak se druhý z databáze vůbec nenačte.

{% for image in uniqueEntities([product.image, product.currentImages, product.imagesWithoutEnumValue], 5) %}
    {{ image.alt }}
{% endfor %}