Způsob dodání

Šablona výběru dopravy prochází postupným sjednocováním, zjednodnošováním a převodem do komponent. Cílem je postupně zavést novější postupy aniž by bylo nutné od začátku přepisovat všechny šablony.

V příkladech níže jsou podstatné i:**** tagy a zbytek šablony bude u každého eshopu historicky jiný.

Delivery-transport a delivery-branch

Definuje prvek pro výběr přepravce. Typicky to je input radio s popiskem třeba Česká pošta. Tag určuje související prvek pro jednoho přepravce - aktuálně pouze výběr pobočky.

Výběr pobočky se zobrazí pouze pokud dané dodání pobočky podporuje (neřeší se v šabloně). Text tlačítka výběru pobočky je volitelný a je automaticky přidán do překladů.

{% for nazev,doprava in zdroj_dodani_rozdelene.dopravy %}
  <i:delivery-transport tag="div" transport="doprava">
    <label>
      <input type='radio' if:checked="doprava.selected" name='doprava' id="{{nazev|link}}" rel="{{dodani_rel}}" value="{{nazev}}" class="doprava-{{nazev|link|lower}}" >
      {{nazev}}
    </label>
    <i:delivery-branch button-text="cart.select-branch.button"/>
  </i:delivery-transport>
{%endfor%}
<!-- vygenerovaný kód - může se měnit! -->

<div data-component="delivery-transport">
  <label>
    <input type="radio" name="doprava" id="xx" rel="yyy" value="zzz" class="doprava-ooo">
    Česká pošta
  </label>
  <div data-component="delivery-branch">
    <input type="hidden" name="pobocka[zasilkovna_stat_1000]" value="17">
    <span>Drtinova 10, Praha</span>
    <a href="#">vyberte pobočku</a>
  </div>
</div>

Delivery-map

Definuje prvek s interaktivní mapou dopravce.

<i:delivery-map />
<i:delivery-map country="cz" carrier="zasilkovna" query="Praha" />
Attributy mapy delivery-map

Atribut

Povinný

Popis

country

ne

Stát

carrier

ne

Typ dopravce

query

ne

Hledané fráze

<!-- vygenerovaný kód - může se měnit! -->

<div data-type="zasilkovna" data-search="Praha" data-country="cz" class="branch-map"></div>