Typy objektů

v přípravě - není dostupné v šablonách

AccountingDocument

Attributy objektu AccountingDocument
Název Typ Popis
code string Kód
pdfUrl Url URL stažení PDF

Příklady:

{{ accountingdocument.code }}
{{ accountingdocument.pdfUrl }}
{{ accountingdocument.pdfUrl.absolute }}
{{ accountingdocument.pdfUrl.path }}

Actuality

Attributy objektu Actuality
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
date datetime Datum
url Url URL článku
annotation string | null Anotace
text string | null Text
image Image | null Hlavní obrázek

Příklady:

{{ actuality.id }}
{{ actuality.name }}
{{ actuality.date|date('d. m. Y H:i') }}
{{ actuality.url }}
{{ actuality.url.absolute }}
{{ actuality.url.path }}

{% if actuality.annotation %}
    {{ actuality.annotation }}
{% endif %}

{% if actuality.text %}
    {{ actuality.text }}
{% endif %}

{% if actuality.image %}
    {{ actuality.image.originalHeight }}
    {{ actuality.image.originalWidth }}
    {{ actuality.image.url }}
    {% if actuality.image.alt %}
        {{ actuality.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if actuality.image.text %}
        {{ actuality.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Address

Attributy objektu Address
Název Typ Popis
name Address/Name Jméno
city string | null Město
company string | null Firma
companyId string | null
email string | null Email
phone string | null Telefon
region string | null Region (stát, okres, …)
street string | null Ulice a čp.
vatId string | null DIČ
zip string | null PSČ
country Address/Country | null Země

Příklady:

{{ address.name }}
{% if address.name.first %}
    {{ address.name.first }}
{% endif %}
{% if address.name.last %}
    {{ address.name.last }}
{% endif %}

{% if address.city %}
    {{ address.city }}
{% endif %}

{% if address.company %}
    {{ address.company }}
{% endif %}

{% if address.companyId %}
    {{ address.companyId }}
{% endif %}

{% if address.email %}
    {{ address.email }}
{% endif %}

{% if address.phone %}
    {{ address.phone }}
{% endif %}

{% if address.region %}
    {{ address.region }}
{% endif %}

{% if address.street %}
    {{ address.street }}
{% endif %}

{% if address.vatId %}
    {{ address.vatId }}
{% endif %}

{% if address.zip %}
    {{ address.zip }}
{% endif %}

{% if address.country %}
    {{ address.country.code }}
    {{ address.country.name }}
{% endif %}

Address/Country

Attributy objektu Address/Country
Název Typ Popis
code string Kód (například cz)
name string Název

Příklady:

{{ country.code }}
{{ country.name }}

Address/Name

Attributy objektu Address/Name
Název Typ Popis
first string | null Křestní
last string | null Příjmení

Příklady:

{{ name }}

{% if name.first %}
    {{ name.first }}
{% endif %}

{% if name.last %}
    {{ name.last }}
{% endif %}

Addresses

Attributy objektu Addresses
Název Typ Popis
delivery Address  
invoice Address  

Příklady:

{{ addresses.delivery.name }}
{% if addresses.delivery.name.first %}
    {{ addresses.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.name.last %}
    {{ addresses.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.city %}
    {{ addresses.delivery.city }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.company %}
    {{ addresses.delivery.company }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.companyId %}
    {{ addresses.delivery.companyId }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.email %}
    {{ addresses.delivery.email }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.phone %}
    {{ addresses.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.region %}
    {{ addresses.delivery.region }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.street %}
    {{ addresses.delivery.street }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.vatId %}
    {{ addresses.delivery.vatId }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.zip %}
    {{ addresses.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.country %}
    {{ addresses.delivery.country.code }}
    {{ addresses.delivery.country.name }}
{% endif %}
{{ addresses.invoice.name }}
{% if addresses.invoice.name.first %}
    {{ addresses.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.name.last %}
    {{ addresses.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.city %}
    {{ addresses.invoice.city }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.company %}
    {{ addresses.invoice.company }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.companyId %}
    {{ addresses.invoice.companyId }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.email %}
    {{ addresses.invoice.email }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.phone %}
    {{ addresses.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.region %}
    {{ addresses.invoice.region }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.street %}
    {{ addresses.invoice.street }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.vatId %}
    {{ addresses.invoice.vatId }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.zip %}
    {{ addresses.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.country %}
    {{ addresses.invoice.country.code }}
    {{ addresses.invoice.country.name }}
{% endif %}

Admin

Administrátor eshopu

Attributy objektu Admin
Název Typ Popis
id int Id
email string Email
phone string Telefon
position string Pozice
name Address/Name Jméno
image Image Obrázek

Příklady:

{{ admin.id }}
{{ admin.email }}
{{ admin.phone }}
{{ admin.position }}
{{ admin.name }}
{% if admin.name.first %}
    {{ admin.name.first }}
{% endif %}
{% if admin.name.last %}
    {{ admin.name.last }}
{% endif %}
{{ admin.image.originalHeight }}
{{ admin.image.originalWidth }}
{{ admin.image.url }}
{% if admin.image.alt %}
    {{ admin.image.alt }}
{% endif %}
{% if admin.image.text %}
    {{ admin.image.text }}
{% endif %}

Article

Attributy objektu Article
Název Typ Popis
id int Id
name string Nazev
datePublished datetime Datum publikování
author Admin Autor
images Image[] Obrázky
topic Topic Téma (zařazení)
topics Topic[] Témata
url Url URL článku
videos Video[] Videa
text html | null Text
image Image | null Hlavní obrázek
seo Seo | null SEO attributy

Příklady:

{{ article.id }}
{{ article.name }}
{{ article.datePublished|date('d. m. Y H:i') }}
{{ article.author.id }}
{{ article.author.email }}
{{ article.author.phone }}
{{ article.author.position }}
{{ article.author.name }}
{% if article.author.name.first %}
    {{ article.author.name.first }}
{% endif %}
{% if article.author.name.last %}
    {{ article.author.name.last }}
{% endif %}
{{ article.author.image.originalHeight }}
{{ article.author.image.originalWidth }}
{{ article.author.image.url }}
{% if article.author.image.alt %}
    {{ article.author.image.alt }}
{% endif %}
{% if article.author.image.text %}
    {{ article.author.image.text }}
{% endif %}

{% for image in article.images %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ article.topic.id }}
{{ article.topic.name }}
{{ article.topic.image.originalHeight }}
{{ article.topic.image.originalWidth }}
{{ article.topic.image.url }}
{% if article.topic.image.alt %}
    {{ article.topic.image.alt }}
{% endif %}
{% if article.topic.image.text %}
    {{ article.topic.image.text }}
{% endif %}
{{ article.topic.url }}
{{ article.topic.url.absolute }}
{{ article.topic.url.path }}
{% if article.topic.text %}
    {{ article.topic.text }}
{% endif %}
{% if article.topic.seo %}
    {% if article.topic.seo.description %}
        {{ article.topic.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if article.topic.seo.keywords %}
        {{ article.topic.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if article.topic.seo.title %}
        {{ article.topic.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% for topic in article.topics %}
    {{ topic.id }}
    {{ topic.name }}
    {{ topic.image.originalHeight }}
    {{ topic.image.originalWidth }}
    {{ topic.image.url }}
    {% if topic.image.alt %}
        {{ topic.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if topic.image.text %}
        {{ topic.image.text }}
    {% endif %}
    {{ topic.url }}
    {{ topic.url.absolute }}
    {{ topic.url.path }}
    {% if topic.text %}
        {{ topic.text }}
    {% endif %}
    {% if topic.seo %}
        {% if topic.seo.description %}
            {{ topic.seo.description }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo.keywords %}
            {{ topic.seo.keywords }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo.title %}
            {{ topic.seo.title }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ article.url }}
{{ article.url.absolute }}
{{ article.url.path }}

{% for video in article.videos %}
    {% if video.image %}
        {{ video.image.originalHeight }}
        {{ video.image.originalWidth }}
        {{ video.image.url }}
        {% if video.image.alt %}
            {{ video.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if video.image.text %}
            {{ video.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if article.text %}
    {{ article.text }}
{% endif %}

{% if article.image %}
    {{ article.image.originalHeight }}
    {{ article.image.originalWidth }}
    {{ article.image.url }}
    {% if article.image.alt %}
        {{ article.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if article.image.text %}
        {{ article.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if article.seo %}
    {% if article.seo.description %}
        {{ article.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if article.seo.keywords %}
        {{ article.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if article.seo.title %}
        {{ article.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}

Attribute/Attribute

Attributy objektu Attribute/Attribute
Název Typ Popis
id int ID
name string Název
values Attribute/AttributeValue[] Hodnoty
image Image | null Obrázek

Příklady:

{{ attribute.id }}
{{ attribute.name }}

{% for attributeValue in attribute.values %}
    {{ attributeValue.id }}
    {{ attributeValue.name }}
    {{ attributeValue.attribute.id }}
    {{ attributeValue.attribute.name }}
    {% if attributeValue.attribute.image %}
        {{ attributeValue.attribute.image.originalHeight }}
        {{ attributeValue.attribute.image.originalWidth }}
        {{ attributeValue.attribute.image.url }}
        {% if attributeValue.attribute.image.alt %}
            {{ attributeValue.attribute.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeValue.attribute.image.text %}
            {{ attributeValue.attribute.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.text %}
        {{ attributeValue.text }}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.image %}
        {{ attributeValue.image.originalHeight }}
        {{ attributeValue.image.originalWidth }}
        {{ attributeValue.image.url }}
        {% if attributeValue.image.alt %}
            {{ attributeValue.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeValue.image.text %}
            {{ attributeValue.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if attribute.image %}
    {{ attribute.image.originalHeight }}
    {{ attribute.image.originalWidth }}
    {{ attribute.image.url }}
    {% if attribute.image.alt %}
        {{ attribute.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attribute.image.text %}
        {{ attribute.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Attribute/AttributeGroup

Attributy objektu Attribute/AttributeGroup
Název Typ Popis
id int ID

Příklady:

{{ attributegroup.id }}

Attribute/AttributeValue

Hodnota parametru

Attributy objektu Attribute/AttributeValue
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
attribute Attribute/Attribute Parametr
text html | null Text
image Image | null Obrázek

Příklady:

{{ attributevalue.id }}
{{ attributevalue.name }}
{{ attributevalue.attribute.id }}
{{ attributevalue.attribute.name }}
{% for attributeValue in attributevalue.attribute.values %}
    {{ attributeValue.id }}
    {{ attributeValue.name }}
    {% if attributeValue.text %}
        {{ attributeValue.text }}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.image %}
        {{ attributeValue.image.originalHeight }}
        {{ attributeValue.image.originalWidth }}
        {{ attributeValue.image.url }}
        {% if attributeValue.image.alt %}
            {{ attributeValue.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeValue.image.text %}
            {{ attributeValue.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% if attributevalue.attribute.image %}
    {{ attributevalue.attribute.image.originalHeight }}
    {{ attributevalue.attribute.image.originalWidth }}
    {{ attributevalue.attribute.image.url }}
    {% if attributevalue.attribute.image.alt %}
        {{ attributevalue.attribute.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attributevalue.attribute.image.text %}
        {{ attributevalue.attribute.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if attributevalue.text %}
    {{ attributevalue.text }}
{% endif %}

{% if attributevalue.image %}
    {{ attributevalue.image.originalHeight }}
    {{ attributevalue.image.originalWidth }}
    {{ attributevalue.image.url }}
    {% if attributevalue.image.alt %}
        {{ attributevalue.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attributevalue.image.text %}
        {{ attributevalue.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

AttributeMeaning

Attributy objektu AttributeMeaning
Název Typ Popis
code int Kód

Příklady:

{{ attributemeaning.code }}

Availability

Attributy objektu Availability
Název Typ Popis
availableAmount int Dostupné kusy
hours int Dostupnost v hodinách
totalAmount int Celkové kusy (bez odečtení rezervace)
text string Popis dostupnosti
inStock bool  
dateExpected datetime | null Datum očekávaného naskladnění

Příklady:

{{ availability.availableAmount }}
{{ availability.hours }}
{{ availability.totalAmount }}
{{ availability.text }}
{% if availability.inStock %} ... {% endif %}

{% if availability.dateExpected %}
    {{ availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

AvailableUpsellGroup

Attributy objektu AvailableUpsellGroup
Název Typ Popis
id int  
name string Název skupiny
singleSelection bool Režim výběru
upsells Upsell[] Dostupné upselly
code string | null Název skupiny

Příklady:

{{ availableupsellgroup.id }}
{{ availableupsellgroup.name }}
{% if availableupsellgroup.singleSelection %} ... {% endif %}

{% for upsell in availableupsellgroup.upsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ upsell.category.id }}
    {{ upsell.category.headline }}
    {{ upsell.category.menuName }}
    {{ upsell.category.name }}
    {{ upsell.category.subHeadline }}
    {% if upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in upsell.category.subcategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ upsell.category.url }}
    {{ upsell.category.url.absolute }}
    {{ upsell.category.url.path }}
    {{ upsell.category.variantType.id }}
    {{ upsell.category.variantType.name }}
    {{ upsell.category.pathNames }}
    {{ upsell.category.pathIds }}
    {% if upsell.category.text %}
        {{ upsell.category.text }}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.parent %}
        {{ upsell.category.parent.id }}
        {{ upsell.category.parent.headline }}
        {{ upsell.category.parent.menuName }}
        {{ upsell.category.parent.name }}
        {{ upsell.category.parent.subHeadline }}
        {% if upsell.category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if upsell.category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in upsell.category.parent.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ upsell.category.parent.pathNames }}
        {{ upsell.category.parent.pathIds }}
        {% if upsell.category.parent.text %}
            {{ upsell.category.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.parent.image %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.image %}
        {{ upsell.category.image.originalHeight }}
        {{ upsell.category.image.originalWidth }}
        {{ upsell.category.image.url }}
        {% if upsell.category.image.alt %}
            {{ upsell.category.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.image.text %}
            {{ upsell.category.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {{ upsell.price.vatRate }}
    {{ upsell.price.current }}
    {{ upsell.price.current.currency }}
    {{ upsell.price.current.value }}
    {% if upsell.price.discountPercent %}
        {{ upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.beforeDiscount %}
        {{ upsell.price.beforeDiscount }}
        {{ upsell.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ upsell.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discount %}
        {{ upsell.price.discount }}
        {{ upsell.price.discount.currency }}
        {{ upsell.price.discount.value }}
    {% endif %}
    {{ upsell.group.id }}
    {{ upsell.group.name }}
    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if upsell.group.code %}
        {{ upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
        {{ upsell.image.originalHeight }}
        {{ upsell.image.originalWidth }}
        {{ upsell.image.url }}
        {% if upsell.image.alt %}
            {{ upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image.text %}
            {{ upsell.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
        {{ upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if availableupsellgroup.code %}
    {{ availableupsellgroup.code }}
{% endif %}

BannerSection

Sekce bannerů

Attributy objektu BannerSection
Název Typ Popis
id int Id
height int | null Výška (px)
width int | null Šířka (px)
code string | null Kód sekce
name string | null Název

Příklady:

{{ bannersection.id }}

{% if bannersection.height %}
    {{ bannersection.height }}
{% endif %}

{% if bannersection.width %}
    {{ bannersection.width }}
{% endif %}

{% if bannersection.code %}
    {{ bannersection.code }}
{% endif %}

{% if bannersection.name %}
    {{ bannersection.name }}
{% endif %}

Brand

Attributy objektu Brand
Název Typ Popis
id int ID
name string Název
flagImportant bool Důležitý
url Url URL značky
code string | null Kód
web string | null Web značky
text html | null Text
image Image | null Obrázek
seo Seo | null SEO attributy

Příklady:

{{ brand.id }}
{{ brand.name }}
{% if brand.flagImportant %} ... {% endif %}
{{ brand.url }}
{{ brand.url.absolute }}
{{ brand.url.path }}

{% if brand.code %}
    {{ brand.code }}
{% endif %}

{% if brand.web %}
    {{ brand.web }}
{% endif %}

{% if brand.text %}
    {{ brand.text }}
{% endif %}

{% if brand.image %}
    {{ brand.image.originalHeight }}
    {{ brand.image.originalWidth }}
    {{ brand.image.url }}
    {% if brand.image.alt %}
        {{ brand.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if brand.image.text %}
        {{ brand.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if brand.seo %}
    {% if brand.seo.description %}
        {{ brand.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if brand.seo.keywords %}
        {{ brand.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if brand.seo.title %}
        {{ brand.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}

Category

Attributy objektu Category
Název Typ Popis
id int Interní ID kategorie
headline string Nadpis
menuName string Název kategorie v menu
name string Název kategorie
subHeadline string Podnadpis
flagErotic bool Erotická
flagImportant bool Důležitá
subcategories Category[] Podkategorie
url Url URL
variantType VariantType Typ varianty
pathNames array Cesta ke kategorii (názvy)
pathIds array Cesta ke kategorii (id)
text html | null Text
parent Category | null Nadřazená kategorie
image Image | null Obrázek

Příklady:

{{ category.id }}
{{ category.headline }}
{{ category.menuName }}
{{ category.name }}
{{ category.subHeadline }}
{% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
{% if category.flagImportant %} ... {% endif %}

{% for category in category.subcategories %}
    {{ category.id }}
    {{ category.headline }}
    {{ category.menuName }}
    {{ category.name }}
    {{ category.subHeadline }}
    {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {{ category.url }}
    {{ category.url.absolute }}
    {{ category.url.path }}
    {{ category.variantType.id }}
    {{ category.variantType.name }}
    {{ category.pathNames }}
    {{ category.pathIds }}
    {% if category.text %}
        {{ category.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent %}
        {{ category.parent.id }}
        {{ category.parent.headline }}
        {{ category.parent.menuName }}
        {{ category.parent.name }}
        {{ category.parent.subHeadline }}
        {% if category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.parent.url }}
        {{ category.parent.url.absolute }}
        {{ category.parent.url.path }}
        {{ category.parent.variantType.id }}
        {{ category.parent.variantType.name }}
        {{ category.parent.pathNames }}
        {{ category.parent.pathIds }}
        {% if category.parent.text %}
            {{ category.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent.image %}
            {{ category.parent.image.originalHeight }}
            {{ category.parent.image.originalWidth }}
            {{ category.parent.image.url }}
            {% if category.parent.image.alt %}
                {{ category.parent.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if category.parent.image.text %}
                {{ category.parent.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if category.image %}
        {{ category.image.originalHeight }}
        {{ category.image.originalWidth }}
        {{ category.image.url }}
        {% if category.image.alt %}
            {{ category.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if category.image.text %}
            {{ category.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ category.url }}
{{ category.url.absolute }}
{{ category.url.path }}
{{ category.variantType.id }}
{{ category.variantType.name }}
{{ category.pathNames }}
{{ category.pathIds }}

{% if category.text %}
    {{ category.text }}
{% endif %}

{% if category.parent %}
    {{ category.parent.id }}
    {{ category.parent.headline }}
    {{ category.parent.menuName }}
    {{ category.parent.name }}
    {{ category.parent.subHeadline }}
    {% if category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in category.parent.subcategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.url }}
        {{ category.url.absolute }}
        {{ category.url.path }}
        {{ category.variantType.id }}
        {{ category.variantType.name }}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
            {{ category.image.originalHeight }}
            {{ category.image.originalWidth }}
            {{ category.image.url }}
            {% if category.image.alt %}
                {{ category.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if category.image.text %}
                {{ category.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ category.parent.url }}
    {{ category.parent.url.absolute }}
    {{ category.parent.url.path }}
    {{ category.parent.variantType.id }}
    {{ category.parent.variantType.name }}
    {{ category.parent.pathNames }}
    {{ category.parent.pathIds }}
    {% if category.parent.text %}
        {{ category.parent.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent.image %}
        {{ category.parent.image.originalHeight }}
        {{ category.parent.image.originalWidth }}
        {{ category.parent.image.url }}
        {% if category.parent.image.alt %}
            {{ category.parent.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if category.parent.image.text %}
            {{ category.parent.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if category.image %}
    {{ category.image.originalHeight }}
    {{ category.image.originalWidth }}
    {{ category.image.url }}
    {% if category.image.alt %}
        {{ category.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if category.image.text %}
        {{ category.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Comment

Attributy objektu Comment
Název Typ Popis
depth int Hloubka zanoření
id int Id
date datetime Datum
important bool Důležitý?
replies Comment[] Odpovědi na příspěvek
authorName string | null Jméno autora
email string | null Email autora
phone string | null Telefon autora
text string | null Text příspěvku
title string | null Titulek
admin Admin | null Správce eshopu

Příklady:

{{ comment.depth }}
{{ comment.id }}
{{ comment.date|date('d. m. Y H:i') }}
{% if comment.important %} ... {% endif %}

{% for comment in comment.replies %}
    {{ comment.depth }}
    {{ comment.id }}
    {{ comment.date|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if comment.important %} ... {% endif %}
    {% if comment.authorName %}
        {{ comment.authorName }}
    {% endif %}
    {% if comment.email %}
        {{ comment.email }}
    {% endif %}
    {% if comment.phone %}
        {{ comment.phone }}
    {% endif %}
    {% if comment.text %}
        {{ comment.text }}
    {% endif %}
    {% if comment.title %}
        {{ comment.title }}
    {% endif %}
    {% if comment.admin %}
        {{ comment.admin.id }}
        {{ comment.admin.email }}
        {{ comment.admin.phone }}
        {{ comment.admin.position }}
        {{ comment.admin.name }}
        {% if comment.admin.name.first %}
            {{ comment.admin.name.first }}
        {% endif %}
        {% if comment.admin.name.last %}
            {{ comment.admin.name.last }}
        {% endif %}
        {{ comment.admin.image.originalHeight }}
        {{ comment.admin.image.originalWidth }}
        {{ comment.admin.image.url }}
        {% if comment.admin.image.alt %}
            {{ comment.admin.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if comment.admin.image.text %}
            {{ comment.admin.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if comment.authorName %}
    {{ comment.authorName }}
{% endif %}

{% if comment.email %}
    {{ comment.email }}
{% endif %}

{% if comment.phone %}
    {{ comment.phone }}
{% endif %}

{% if comment.text %}
    {{ comment.text }}
{% endif %}

{% if comment.title %}
    {{ comment.title }}
{% endif %}

{% if comment.admin %}
    {{ comment.admin.id }}
    {{ comment.admin.email }}
    {{ comment.admin.phone }}
    {{ comment.admin.position }}
    {{ comment.admin.name }}
    {% if comment.admin.name.first %}
        {{ comment.admin.name.first }}
    {% endif %}
    {% if comment.admin.name.last %}
        {{ comment.admin.name.last }}
    {% endif %}
    {{ comment.admin.image.originalHeight }}
    {{ comment.admin.image.originalWidth }}
    {{ comment.admin.image.url }}
    {% if comment.admin.image.alt %}
        {{ comment.admin.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if comment.admin.image.text %}
        {{ comment.admin.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Compatibility/CompatibilityAttribute

Attributy objektu Compatibility/CompatibilityAttribute
Název Typ Popis
id int ID
name string Název
values Compatibility/CompatibilityAttributeValue[] Hodnoty

Příklady:

{{ compatibilityattribute.id }}
{{ compatibilityattribute.name }}

{% for compatibilityAttributeValue in compatibilityattribute.values %}
    {{ compatibilityAttributeValue.id }}
    {{ compatibilityAttributeValue.name }}
    {{ compatibilityAttributeValue.attribute.id }}
    {{ compatibilityAttributeValue.attribute.name }}
{% endfor %}

Compatibility/CompatibilityAttributeValue

Hodnota parametru

Attributy objektu Compatibility/CompatibilityAttributeValue
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
attribute Compatibility/CompatibilityAttribute Parametr

Příklady:

{{ compatibilityattributevalue.id }}
{{ compatibilityattributevalue.name }}
{{ compatibilityattributevalue.attribute.id }}
{{ compatibilityattributevalue.attribute.name }}
{% for compatibilityAttributeValue in compatibilityattributevalue.attribute.values %}
    {{ compatibilityAttributeValue.id }}
    {{ compatibilityAttributeValue.name }}
{% endfor %}

Customer

Registrovaný zákazník

Attributy objektu Customer
Název Typ Popis
id int Id
dateCreated datetime Datum registrace
productOnWishlist bool Je produkt na wishlistu?
wholesale bool Velkoobchodník
address Addresses Adresy
orders Order[] Objednávky zákazníka
alternativeAddresses array Alternativní adresy zákazníka
loyaltyCard string | null Kód věrnostní karty

Příklady:

{{ customer.id }}
{{ customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
{% if customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
{% if customer.wholesale %} ... {% endif %}
{{ customer.address.delivery.name }}
{% if customer.address.delivery.name.first %}
    {{ customer.address.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.name.last %}
    {{ customer.address.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.city %}
    {{ customer.address.delivery.city }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.company %}
    {{ customer.address.delivery.company }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.companyId %}
    {{ customer.address.delivery.companyId }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.email %}
    {{ customer.address.delivery.email }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.phone %}
    {{ customer.address.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.region %}
    {{ customer.address.delivery.region }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.street %}
    {{ customer.address.delivery.street }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.vatId %}
    {{ customer.address.delivery.vatId }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.zip %}
    {{ customer.address.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.country %}
    {{ customer.address.delivery.country.code }}
    {{ customer.address.delivery.country.name }}
{% endif %}
{{ customer.address.invoice.name }}
{% if customer.address.invoice.name.first %}
    {{ customer.address.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.name.last %}
    {{ customer.address.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.city %}
    {{ customer.address.invoice.city }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.company %}
    {{ customer.address.invoice.company }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.companyId %}
    {{ customer.address.invoice.companyId }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.email %}
    {{ customer.address.invoice.email }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.phone %}
    {{ customer.address.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.region %}
    {{ customer.address.invoice.region }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.street %}
    {{ customer.address.invoice.street }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.vatId %}
    {{ customer.address.invoice.vatId }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.zip %}
    {{ customer.address.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.country %}
    {{ customer.address.invoice.country.code }}
    {{ customer.address.invoice.country.name }}
{% endif %}

{% for order in customer.orders %}
    {{ order.catalogItemCount }}
    {{ order.catalogItemTotalAmount }}
    {{ order.id }}
    {{ order.language }}
    {{ order.vs }}
    {% if order.containsItem %} ... {% endif %}
    {% if order.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
    {% for accountingDocument in order.accountingDocuments %}
        {{ accountingDocument.code }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.absolute }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.path }}
    {% endfor %}
    {% if order.address.delivery.city %}
        {{ order.address.delivery.city }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.company %}
        {{ order.address.delivery.company }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.companyId %}
        {{ order.address.delivery.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.email %}
        {{ order.address.delivery.email }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.phone %}
        {{ order.address.delivery.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.region %}
        {{ order.address.delivery.region }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.street %}
        {{ order.address.delivery.street }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.vatId %}
        {{ order.address.delivery.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.zip %}
        {{ order.address.delivery.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.country %}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.city %}
        {{ order.address.invoice.city }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.company %}
        {{ order.address.invoice.company }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.companyId %}
        {{ order.address.invoice.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.email %}
        {{ order.address.invoice.email }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.phone %}
        {{ order.address.invoice.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.region %}
        {{ order.address.invoice.region }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.street %}
        {{ order.address.invoice.street }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.vatId %}
        {{ order.address.invoice.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.zip %}
        {{ order.address.invoice.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.country %}
    {% endif %}
    {{ order.delivery.name }}
    {{ order.delivery.vatRate }}
    {{ order.delivery.payment.code }}
    {{ order.delivery.payment.name }}
    {{ order.delivery.payment.url }}
    {{ order.delivery.payment.vatRate }}
    {% if order.delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.vs %}
        {{ order.delivery.payment.vs }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount %}
    {% endif %}
    {{ order.delivery.transport.name }}
    {{ order.delivery.transport.vatRate }}
    {% if order.delivery.transport.branch %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.carrier %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.packageType %}
    {% endif %}
    {{ order.delivery.price.vatRate }}
    {% if order.delivery.price.discountPercent %}
        {{ order.delivery.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.discount %}
    {% endif %}
    {% for catalogItem in order.catalogItems %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for catalogItem in order.items %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for discountItem in order.discountItems %}
        {{ discountItem.amount }}
        {{ discountItem.id }}
        {{ discountItem.vatRate }}
        {{ discountItem.name }}
        {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% for discountItem in discountItem.children %}
            {{ discountItem.amount }}
            {{ discountItem.id }}
            {{ discountItem.vatRate }}
            {{ discountItem.name }}
            {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.note %}
                {{ discountItem.note }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.trackingId %}
                {{ discountItem.trackingId }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.discountCode %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ discountItem.price.vatRate }}
        {% if discountItem.price.discountPercent %}
            {{ discountItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ discountItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if discountItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ discountItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.note %}
            {{ discountItem.note }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.trackingId %}
            {{ discountItem.trackingId }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.discountCode %}
            {{ discountItem.discountCode.code }}
            {{ discountItem.discountCode.name }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.unit %}
            {{ discountItem.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ order.price.total }}
    {{ order.price.total.currency }}
    {{ order.price.total.value }}
    {{ order.price.unpaid }}
    {{ order.price.unpaid.currency }}
    {{ order.price.unpaid.value }}
    {{ order.price.paid }}
    {{ order.price.paid.currency }}
    {{ order.price.paid.value }}
    {{ order.status.id }}
    {{ order.status.name }}
    {{ order.shop.email }}
    {{ order.shop.name }}
    {{ order.shop.phone }}
    {{ order.shop.url }}
    {{ order.url }}
    {{ order.url.absolute }}
    {{ order.url.path }}
    {% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
        {{ giftVoucher.code }}
        {{ giftVoucher.name }}
        {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.value }}
        {{ giftVoucher.value.currency }}
    {% endfor %}
    {% if order.code %}
        {{ order.code }}
    {% endif %}
    {% if order.note %}
        {{ order.note }}
    {% endif %}
    {% if order.date %}
        {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.dateInStatus %}
        {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.customer %}
        {{ order.customer.id }}
        {{ order.customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if order.customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
        {% if order.customer.wholesale %} ... {% endif %}
        {{ order.customer.alternativeAddresses }}
        {% if order.customer.loyaltyCard %}
            {{ order.customer.loyaltyCard }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder %}
        {{ order.parentOrder.catalogItemCount }}
        {{ order.parentOrder.catalogItemTotalAmount }}
        {{ order.parentOrder.id }}
        {{ order.parentOrder.language }}
        {{ order.parentOrder.vs }}
        {% if order.parentOrder.containsItem %} ... {% endif %}
        {% if order.parentOrder.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
        {% for accountingDocument in order.parentOrder.accountingDocuments %}
            {{ accountingDocument.code }}
        {% endfor %}
        {{ order.parentOrder.delivery.name }}
        {{ order.parentOrder.delivery.vatRate }}
        {% for catalogItem in order.parentOrder.catalogItems %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in order.parentOrder.items %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for discountItem in order.parentOrder.discountItems %}
            {{ discountItem.amount }}
            {{ discountItem.id }}
            {{ discountItem.vatRate }}
            {{ discountItem.name }}
            {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% for discountItem in discountItem.children %}
            {% endfor %}
            {% if discountItem.note %}
                {{ discountItem.note }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.trackingId %}
                {{ discountItem.trackingId }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.discountCode %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.parentOrder.status.id }}
        {{ order.parentOrder.status.name }}
        {{ order.parentOrder.shop.email }}
        {{ order.parentOrder.shop.name }}
        {{ order.parentOrder.shop.phone }}
        {{ order.parentOrder.shop.url }}
        {{ order.parentOrder.url }}
        {{ order.parentOrder.url.absolute }}
        {{ order.parentOrder.url.path }}
        {% for giftVoucher in order.parentOrder.purchasedGiftVouchers %}
            {{ giftVoucher.code }}
            {{ giftVoucher.name }}
            {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
            {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endfor %}
        {% if order.parentOrder.code %}
            {{ order.parentOrder.code }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.note %}
            {{ order.parentOrder.note }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.date %}
            {{ order.parentOrder.date|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.dateInStatus %}
            {{ order.parentOrder.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.customer %}
            {{ order.parentOrder.customer.id }}
            {{ order.parentOrder.customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if order.parentOrder.customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
            {% if order.parentOrder.customer.wholesale %} ... {% endif %}
            {{ order.parentOrder.customer.alternativeAddresses }}
            {% if order.parentOrder.customer.loyaltyCard %}
                {{ order.parentOrder.customer.loyaltyCard }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.package %}
            {{ order.parentOrder.package.trackingUrl }}
            {{ order.parentOrder.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if order.parentOrder.package.code %}
                {{ order.parentOrder.package.code }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.package %}
        {{ order.package.trackingUrl }}
        {{ order.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if order.package.code %}
            {{ order.package.code }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ customer.alternativeAddresses }}

{% if customer.loyaltyCard %}
    {{ customer.loyaltyCard }}
{% endif %}

Delivery

Attributy objektu Delivery
Název Typ Popis
name string Název
vatRate float Sazba DPH
payment Delivery/Payment  
transport Delivery/Transport  
price Price Cena

Příklady:

{{ delivery.name }}
{{ delivery.vatRate }}
{{ delivery.payment.code }}
{{ delivery.payment.name }}
{{ delivery.payment.url }}
{{ delivery.payment.vatRate }}
{% if delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ delivery.payment.price.vatRate }}
{{ delivery.payment.price.current }}
{{ delivery.payment.price.current.currency }}
{{ delivery.payment.price.current.value }}
{% if delivery.payment.price.discountPercent %}
    {{ delivery.payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.beforeDiscount %}
    {{ delivery.payment.price.beforeDiscount }}
    {{ delivery.payment.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ delivery.payment.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.discount %}
    {{ delivery.payment.price.discount }}
    {{ delivery.payment.price.discount.currency }}
    {{ delivery.payment.price.discount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.vs %}
    {{ delivery.payment.vs }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.bankAccount %}
    {{ delivery.payment.bankAccount }}
    {{ delivery.payment.bankAccount.currency }}
    {% if delivery.payment.bankAccount.bic %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.iban %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.local %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ delivery.transport.name }}
{{ delivery.transport.vatRate }}
{{ delivery.transport.price.vatRate }}
{{ delivery.transport.price.current }}
{{ delivery.transport.price.current.currency }}
{{ delivery.transport.price.current.value }}
{% if delivery.transport.price.discountPercent %}
    {{ delivery.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.beforeDiscount %}
    {{ delivery.transport.price.beforeDiscount }}
    {{ delivery.transport.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ delivery.transport.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.discount %}
    {{ delivery.transport.price.discount }}
    {{ delivery.transport.price.discount.currency }}
    {{ delivery.transport.price.discount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.branch %}
    {{ delivery.transport.branch.code }}
    {{ delivery.transport.branch.name }}
    {{ delivery.transport.branch.address }}
    {% if delivery.transport.branch.address.city %}
        {{ delivery.transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.company %}
        {{ delivery.transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.street %}
        {{ delivery.transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.country %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if delivery.transport.carrier %}
    {{ delivery.transport.carrier.code }}
    {{ delivery.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.packageType %}
    {{ delivery.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{{ delivery.price.vatRate }}
{{ delivery.price.current }}
{{ delivery.price.current.currency }}
{{ delivery.price.current.value }}
{% if delivery.price.discountPercent %}
    {{ delivery.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.price.beforeDiscount %}
    {{ delivery.price.beforeDiscount }}
    {{ delivery.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ delivery.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.price.discount %}
    {{ delivery.price.discount }}
    {{ delivery.price.discount.currency }}
    {{ delivery.price.discount.value }}
{% endif %}

Delivery/BankAccount

Attributy objektu Delivery/BankAccount
Název Typ Popis Příklad výstupu
currency string Měna  
bic string | null BIC  
iban string | null IBAN  
local string | null Místní formát 123456789/2010

Příklady:

{{ bankaccount }}
{{ bankaccount.currency }}

{% if bankaccount.bic %}
    {{ bankaccount.bic }}
{% endif %}

{% if bankaccount.iban %}
    {{ bankaccount.iban }}
{% endif %}

{% if bankaccount.local %}
    {{ bankaccount.local }}
{% endif %}

Delivery/Branch

Attributy objektu Delivery/Branch
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název
address Delivery/Branch/Address Adresa

Příklady:

{{ branch.code }}
{{ branch.name }}
{{ branch.address }}
{% if branch.address.city %}
    {{ branch.address.city }}
{% endif %}
{% if branch.address.company %}
    {{ branch.address.company }}
{% endif %}
{% if branch.address.street %}
    {{ branch.address.street }}
{% endif %}
{% if branch.address.country %}
    {{ branch.address.country.code }}
    {{ branch.address.country.name }}
{% endif %}

Delivery/Branch/Address

Attributy objektu Delivery/Branch/Address
Název Typ Popis
city string | null Město
company string | null Název firmy
street string | null Ulice a č.p.
country Address/Country | null Země

Příklady:

{{ address }}

{% if address.city %}
    {{ address.city }}
{% endif %}

{% if address.company %}
    {{ address.company }}
{% endif %}

{% if address.street %}
    {{ address.street }}
{% endif %}

{% if address.country %}
    {{ address.country.code }}
    {{ address.country.name }}
{% endif %}

Delivery/Carrier

Attributy objektu Delivery/Carrier
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název

Příklady:

{{ carrier.code }}
{{ carrier.name }}

Delivery/PackageType

Attributy objektu Delivery/PackageType
Název Typ Popis
code string Kód

Příklady:

{{ packagetype.code }}

Delivery/Payment

Attributy objektu Delivery/Payment
Název Typ Popis Příklad výstupu
code string Kód P123
name string Název Bankovní převod
url string URL pro platbu  
vatRate float Sazba DPH 21
inAdvance bool Je vyžadována platba předem?  
price Price Cena  
vs string | null Variabilní symbol 2160001
bankAccount Delivery/BankAccount | null Bankovní účet 111111111/2010

Příklady:

{{ payment.code }}
{{ payment.name }}
{{ payment.url }}
{{ payment.vatRate }}
{% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ payment.price.vatRate }}
{{ payment.price.current }}
{{ payment.price.current.currency }}
{{ payment.price.current.value }}
{% if payment.price.discountPercent %}
    {{ payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if payment.price.beforeDiscount %}
    {{ payment.price.beforeDiscount }}
    {{ payment.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ payment.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if payment.price.discount %}
    {{ payment.price.discount }}
    {{ payment.price.discount.currency }}
    {{ payment.price.discount.value }}
{% endif %}

{% if payment.vs %}
    {{ payment.vs }}
{% endif %}

{% if payment.bankAccount %}
    {{ payment.bankAccount }}
    {{ payment.bankAccount.currency }}
    {% if payment.bankAccount.bic %}
        {{ payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.iban %}
        {{ payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.local %}
        {{ payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}

Delivery/Transport

Attributy objektu Delivery/Transport
Název Typ Popis
name string Název
vatRate float Sazba DPH
price Price Cena
branch Delivery/Branch | null  
carrier Delivery/Carrier | null Přepravce
packageType Delivery/PackageType | null Typ balíku

Příklady:

{{ transport.name }}
{{ transport.vatRate }}
{{ transport.price.vatRate }}
{{ transport.price.current }}
{{ transport.price.current.currency }}
{{ transport.price.current.value }}
{% if transport.price.discountPercent %}
    {{ transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if transport.price.beforeDiscount %}
    {{ transport.price.beforeDiscount }}
    {{ transport.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ transport.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if transport.price.discount %}
    {{ transport.price.discount }}
    {{ transport.price.discount.currency }}
    {{ transport.price.discount.value }}
{% endif %}

{% if transport.branch %}
    {{ transport.branch.code }}
    {{ transport.branch.name }}
    {{ transport.branch.address }}
    {% if transport.branch.address.city %}
        {{ transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.company %}
        {{ transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.street %}
        {{ transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.country %}
        {{ transport.branch.address.country.code }}
        {{ transport.branch.address.country.name }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if transport.carrier %}
    {{ transport.carrier.code }}
    {{ transport.carrier.name }}
{% endif %}

{% if transport.packageType %}
    {{ transport.packageType.code }}
{% endif %}

DynamicCategory

Attributy objektu DynamicCategory
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
dynamic bool Dynamická kategorie? (vždy true))
url Url URL značky
text html | null Text
image Image | null Obrázek
seo Seo | null SEO attributy

Příklady:

{{ dynamiccategory.id }}
{{ dynamiccategory.name }}
{% if dynamiccategory.dynamic %} ... {% endif %}
{{ dynamiccategory.url }}
{{ dynamiccategory.url.absolute }}
{{ dynamiccategory.url.path }}

{% if dynamiccategory.text %}
    {{ dynamiccategory.text }}
{% endif %}

{% if dynamiccategory.image %}
    {{ dynamiccategory.image.originalHeight }}
    {{ dynamiccategory.image.originalWidth }}
    {{ dynamiccategory.image.url }}
    {% if dynamiccategory.image.alt %}
        {{ dynamiccategory.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if dynamiccategory.image.text %}
        {{ dynamiccategory.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if dynamiccategory.seo %}
    {% if dynamiccategory.seo.description %}
        {{ dynamiccategory.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if dynamiccategory.seo.keywords %}
        {{ dynamiccategory.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if dynamiccategory.seo.title %}
        {{ dynamiccategory.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}

EnumValue

Hodnota číselníku

Attributy objektu EnumValue
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
enum ProductEnum Číselník
text html | null Text
image Image | null Obrázek

Příklady:

{{ enumvalue.id }}
{{ enumvalue.name }}
{{ enumvalue.enum.id }}
{{ enumvalue.enum.name }}
{% for enumValue in enumvalue.enum.values %}
    {{ enumValue.id }}
    {{ enumValue.name }}
    {% if enumValue.text %}
        {{ enumValue.text }}
    {% endif %}
    {% if enumValue.image %}
        {{ enumValue.image.originalHeight }}
        {{ enumValue.image.originalWidth }}
        {{ enumValue.image.url }}
        {% if enumValue.image.alt %}
            {{ enumValue.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if enumValue.image.text %}
            {{ enumValue.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% if enumvalue.enum.text %}
    {{ enumvalue.enum.text }}
{% endif %}
{% if enumvalue.enum.meaning %}
    {{ enumvalue.enum.meaning.code }}
{% endif %}

{% if enumvalue.text %}
    {{ enumvalue.text }}
{% endif %}

{% if enumvalue.image %}
    {{ enumvalue.image.originalHeight }}
    {{ enumvalue.image.originalWidth }}
    {{ enumvalue.image.url }}
    {% if enumvalue.image.alt %}
        {{ enumvalue.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if enumvalue.image.text %}
        {{ enumvalue.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

File

Soubor

Attributy objektu File
Název Typ Popis
bytes int Velikost v bytech
url string Url
mime string | null Mime type
name string | null Název

Příklady:

{{ file.bytes }}
{{ file.url }}

{% if file.mime %}
    {{ file.mime }}
{% endif %}

{% if file.name %}
    {{ file.name }}
{% endif %}

Gift

Attributy objektu Gift
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
item Item Položka
image Image | null Obrázek

Příklady:

{{ gift.id }}
{{ gift.name }}
{{ gift.item.id }}
{{ gift.item.name }}
{% if gift.item.digital %} ... {% endif %}
{{ gift.item.availability.availableAmount }}
{{ gift.item.availability.hours }}
{{ gift.item.availability.totalAmount }}
{{ gift.item.availability.text }}
{% if gift.item.availability.inStock %} ... {% endif %}
{% if gift.item.availability.dateExpected %}
    {{ gift.item.availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{{ gift.item.product.id }}
{{ gift.item.product.name }}
{{ gift.item.product.trackingId }}
{{ gift.item.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
{% if gift.item.product.active %} ... {% endif %}
{% if gift.item.product.flagNew %} ... {% endif %}
{% if gift.item.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
{% if gift.item.product.flagSellout %} ... {% endif %}
{% if gift.item.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
{% for availableUpsellGroup in gift.item.product.availableUpsellGroups %}
    {{ availableUpsellGroup.id }}
    {{ availableUpsellGroup.name }}
    {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
    {% endfor %}
    {% if availableUpsellGroup.code %}
        {{ availableUpsellGroup.code }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ gift.item.product.category.id }}
{{ gift.item.product.category.headline }}
{{ gift.item.product.category.menuName }}
{{ gift.item.product.category.name }}
{{ gift.item.product.category.subHeadline }}
{% if gift.item.product.category.flagErotic %} ... {% endif %}
{% if gift.item.product.category.flagImportant %} ... {% endif %}
{% for category in gift.item.product.category.subcategories %}
{% endfor %}
{{ gift.item.product.category.pathNames }}
{{ gift.item.product.category.pathIds }}
{% if gift.item.product.category.text %}
    {{ gift.item.product.category.text }}
{% endif %}
{% if gift.item.product.category.parent %}
{% endif %}
{% if gift.item.product.category.image %}
{% endif %}
{% for category in gift.item.product.otherCategories %}
    {{ category.id }}
    {{ category.headline }}
    {{ category.menuName }}
    {{ category.name }}
    {{ category.subHeadline }}
    {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in category.subcategories %}
    {% endfor %}
    {{ category.pathNames }}
    {{ category.pathIds }}
    {% if category.text %}
        {{ category.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent %}
    {% endif %}
    {% if category.image %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for category in gift.item.product.categories %}
    {{ category.id }}
    {{ category.headline }}
    {{ category.menuName }}
    {{ category.name }}
    {{ category.subHeadline }}
    {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in category.subcategories %}
    {% endfor %}
    {{ category.pathNames }}
    {{ category.pathIds }}
    {% if category.text %}
        {{ category.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent %}
    {% endif %}
    {% if category.image %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in gift.item.product.images %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in gift.item.product.imagesWithEnumValue %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in gift.item.product.imagesWithoutEnumValue %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in gift.item.product.otherImages %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for label in gift.item.product.labels %}
    {{ label.id }}
    {{ label.name }}
    {% if label.code %}
        {{ label.code }}
    {% endif %}
    {% if label.colorCode %}
        {{ label.colorCode }}
    {% endif %}
    {% if label.image %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for productEnumValue in gift.item.product.enumValues %}
    {{ productEnumValue.id }}
    {{ productEnumValue.name }}
    {% if productEnumValue.selected %} ... {% endif %}
    {% for variant in productEnumValue.variants %}
    {% endfor %}
    {% if productEnumValue.text %}
        {{ productEnumValue.text }}
    {% endif %}
    {% if productEnumValue.image %}
    {% endif %}
    {% if productEnumValue.variantImage %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for upsell in gift.item.product.availableUpsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ gift.item.product.url }}
{{ gift.item.product.url.absolute }}
{{ gift.item.product.url.path }}
{% for variant in gift.item.product.variants %}
    {{ variant.id }}
    {{ variant.name }}
    {{ variant.trackingId }}
    {% if variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in variant.enumValues %}
    {% endfor %}
    {% for image in variant.images %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in variant.availableUpsells %}
    {% endfor %}
    {% if variant.legacyRel %}
        {{ variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if variant.image %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for variant in gift.item.product.variantsWithEnumValueIds %}
    {{ variant.id }}
    {{ variant.name }}
    {{ variant.trackingId }}
    {% if variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in variant.enumValues %}
    {% endfor %}
    {% for image in variant.images %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in variant.availableUpsells %}
    {% endfor %}
    {% if variant.legacyRel %}
        {{ variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if variant.image %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ gift.item.product.variantType.id }}
{{ gift.item.product.variantType.name }}
{% for video in gift.item.product.videos %}
    {% if video.image %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% if gift.item.product.nameSuffix %}
    {{ gift.item.product.nameSuffix }}
{% endif %}
{% if gift.item.product.nameSupplier %}
    {{ gift.item.product.nameSupplier }}
{% endif %}
{% if gift.item.product.text %}
    {{ gift.item.product.text }}
{% endif %}
{% if gift.item.product.brand %}
    {{ gift.item.product.brand.id }}
    {{ gift.item.product.brand.name }}
    {% if gift.item.product.brand.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.product.brand.code %}
        {{ gift.item.product.brand.code }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.brand.web %}
        {{ gift.item.product.brand.web }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.brand.text %}
        {{ gift.item.product.brand.text }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.brand.image %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.brand.seo %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.product.image %}
    {{ gift.item.product.image.originalHeight }}
    {{ gift.item.product.image.originalWidth }}
    {{ gift.item.product.image.url }}
    {% if gift.item.product.image.alt %}
        {{ gift.item.product.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.image.text %}
        {{ gift.item.product.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.product.successor %}
    {{ gift.item.product.successor.id }}
    {{ gift.item.product.successor.name }}
    {{ gift.item.product.successor.trackingId }}
    {{ gift.item.product.successor.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if gift.item.product.successor.active %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.flagNew %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.flagSecondHand %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.flagSellout %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.soldSeparately %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in gift.item.product.successor.availableUpsellGroups %}
    {% endfor %}
    {% for category in gift.item.product.successor.otherCategories %}
    {% endfor %}
    {% for category in gift.item.product.successor.categories %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.product.successor.images %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.product.successor.imagesWithEnumValue %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.product.successor.imagesWithoutEnumValue %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.product.successor.otherImages %}
    {% endfor %}
    {% for label in gift.item.product.successor.labels %}
    {% endfor %}
    {% for productEnumValue in gift.item.product.successor.enumValues %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in gift.item.product.successor.availableUpsells %}
    {% endfor %}
    {% for variant in gift.item.product.successor.variants %}
    {% endfor %}
    {% for variant in gift.item.product.successor.variantsWithEnumValueIds %}
    {% endfor %}
    {% for video in gift.item.product.successor.videos %}
    {% endfor %}
    {% if gift.item.product.successor.nameSuffix %}
        {{ gift.item.product.successor.nameSuffix }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.nameSupplier %}
        {{ gift.item.product.successor.nameSupplier }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.text %}
        {{ gift.item.product.successor.text }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.brand %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.image %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.seo %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.supplier %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.unit %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.variant %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.successor.warranty %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.product.seo %}
    {% if gift.item.product.seo.description %}
        {{ gift.item.product.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.seo.keywords %}
        {{ gift.item.product.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.seo.title %}
        {{ gift.item.product.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.product.supplier %}
    {{ gift.item.product.supplier.id }}
    {{ gift.item.product.supplier.name }}
{% endif %}
{% if gift.item.product.unit %}
    {{ gift.item.product.unit.name }}
{% endif %}
{% if gift.item.product.variant %}
    {{ gift.item.product.variant.id }}
    {{ gift.item.product.variant.name }}
    {{ gift.item.product.variant.trackingId }}
    {% if gift.item.product.variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in gift.item.product.variant.availableUpsellGroups %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in gift.item.product.variant.enumValues %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.product.variant.images %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in gift.item.product.variant.availableUpsells %}
    {% endfor %}
    {% if gift.item.product.variant.legacyRel %}
        {{ gift.item.product.variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.product.variant.image %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.product.warranty %}
    {{ gift.item.product.warranty.months }}
{% endif %}
{% if gift.item.code %}
    {{ gift.item.code }}
{% endif %}
{% if gift.item.freeDelivery %}
    {{ gift.item.freeDelivery.name }}
    {{ gift.item.freeDelivery.vatRate }}
    {{ gift.item.freeDelivery.payment.code }}
    {{ gift.item.freeDelivery.payment.name }}
    {{ gift.item.freeDelivery.payment.url }}
    {{ gift.item.freeDelivery.payment.vatRate }}
    {% if gift.item.freeDelivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.freeDelivery.payment.vs %}
        {{ gift.item.freeDelivery.payment.vs }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.freeDelivery.payment.bankAccount %}
    {% endif %}
    {{ gift.item.freeDelivery.transport.name }}
    {{ gift.item.freeDelivery.transport.vatRate }}
    {% if gift.item.freeDelivery.transport.branch %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.freeDelivery.transport.carrier %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.freeDelivery.transport.packageType %}
    {% endif %}
    {{ gift.item.freeDelivery.price.vatRate }}
    {% if gift.item.freeDelivery.price.discountPercent %}
        {{ gift.item.freeDelivery.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.freeDelivery.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.freeDelivery.price.discount %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.image %}
    {{ gift.item.image.originalHeight }}
    {{ gift.item.image.originalWidth }}
    {{ gift.item.image.url }}
    {% if gift.item.image.alt %}
        {{ gift.item.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.image.text %}
        {{ gift.item.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.price %}
    {{ gift.item.price.vatRate }}
    {{ gift.item.price.current }}
    {{ gift.item.price.current.currency }}
    {{ gift.item.price.current.value }}
    {% if gift.item.price.discountPercent %}
        {{ gift.item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.price.beforeDiscount %}
        {{ gift.item.price.beforeDiscount }}
        {{ gift.item.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ gift.item.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.price.discount %}
        {{ gift.item.price.discount }}
        {{ gift.item.price.discount.currency }}
        {{ gift.item.price.discount.value }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if gift.item.variant %}
    {{ gift.item.variant.id }}
    {{ gift.item.variant.name }}
    {{ gift.item.variant.trackingId }}
    {% if gift.item.variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in gift.item.variant.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in gift.item.variant.enumValues %}
        {{ enumValue.id }}
        {{ enumValue.name }}
        {% if enumValue.text %}
            {{ enumValue.text }}
        {% endif %}
        {% if enumValue.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.variant.images %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ gift.item.variant.product.id }}
    {{ gift.item.variant.product.name }}
    {{ gift.item.variant.product.trackingId }}
    {{ gift.item.variant.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if gift.item.variant.product.active %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.flagNew %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.flagSellout %} ... {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in gift.item.variant.product.availableUpsellGroups %}
    {% endfor %}
    {% for category in gift.item.variant.product.otherCategories %}
    {% endfor %}
    {% for category in gift.item.variant.product.categories %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.variant.product.images %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.variant.product.imagesWithEnumValue %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.variant.product.imagesWithoutEnumValue %}
    {% endfor %}
    {% for image in gift.item.variant.product.otherImages %}
    {% endfor %}
    {% for label in gift.item.variant.product.labels %}
    {% endfor %}
    {% for productEnumValue in gift.item.variant.product.enumValues %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in gift.item.variant.product.availableUpsells %}
    {% endfor %}
    {% for variant in gift.item.variant.product.variants %}
    {% endfor %}
    {% for variant in gift.item.variant.product.variantsWithEnumValueIds %}
    {% endfor %}
    {% for video in gift.item.variant.product.videos %}
    {% endfor %}
    {% if gift.item.variant.product.nameSuffix %}
        {{ gift.item.variant.product.nameSuffix }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.nameSupplier %}
        {{ gift.item.variant.product.nameSupplier }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.text %}
        {{ gift.item.variant.product.text }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.brand %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.image %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.successor %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.seo %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.supplier %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.unit %}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.product.warranty %}
    {% endif %}
    {% for upsell in gift.item.variant.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if gift.item.variant.legacyRel %}
        {{ gift.item.variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if gift.item.variant.image %}
        {{ gift.item.variant.image.originalHeight }}
        {{ gift.item.variant.image.originalWidth }}
        {{ gift.item.variant.image.url }}
        {% if gift.item.variant.image.alt %}
            {{ gift.item.variant.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if gift.item.variant.image.text %}
            {{ gift.item.variant.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if gift.image %}
    {{ gift.image.originalHeight }}
    {{ gift.image.originalWidth }}
    {{ gift.image.url }}
    {% if gift.image.alt %}
        {{ gift.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if gift.image.text %}
        {{ gift.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Image

Obrázky pokud možno nikdy nevypisujeme přes <img src=, ale vždy přes pomocný tag <i:img, který rovnou řeší retina displeje a responzivitu.

Pokud obrázek neexistuje, tak se zobrazí chybový dle nastavení v administraci - zda existuje lze zjistit atributem „exists“ a případně ho na webu vůbec nevypisovat. Pokud má objekt více obrázků (například galerie), tak budou vždy všechny existovat a kontrola není potřeba.

Attributy objektu Image
Název Typ Popis
originalHeight int Výška (px) originálu fotky
originalWidth int Šířka (px) originálu fotky
url string URL obrázku podle parametrů (pouze pro background-image!)
alt string | null Popis obrázku nebo název související položky
text string | null Popis obrázku

Příklady:

{{ image.originalHeight }}
{{ image.originalWidth }}
{{ image.url }}

{% if image.alt %}
    {{ image.alt }}
{% endif %}

{% if image.text %}
    {{ image.text }}
{% endif %}

Item

Attributy objektu Item
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
digital bool Digitální položka?
availability Availability Dostupnost
product Product Produkt
code string | null Kód
freeDelivery Delivery | null Je dodání zdarma? (a jaké)
image Image | null Obrázek
price Price | null  
variant Variant | null Varianta

Příklady:

{{ item.id }}
{{ item.name }}
{% if item.digital %} ... {% endif %}
{{ item.availability.availableAmount }}
{{ item.availability.hours }}
{{ item.availability.totalAmount }}
{{ item.availability.text }}
{% if item.availability.inStock %} ... {% endif %}
{% if item.availability.dateExpected %}
    {{ item.availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{{ item.product.id }}
{{ item.product.name }}
{{ item.product.trackingId }}
{{ item.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
{% if item.product.active %} ... {% endif %}
{% if item.product.flagNew %} ... {% endif %}
{% if item.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
{% if item.product.flagSellout %} ... {% endif %}
{% if item.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
{% for availableUpsellGroup in item.product.availableUpsellGroups %}
    {{ availableUpsellGroup.id }}
    {{ availableUpsellGroup.name }}
    {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if availableUpsellGroup.code %}
        {{ availableUpsellGroup.code }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ item.product.category.id }}
{{ item.product.category.headline }}
{{ item.product.category.menuName }}
{{ item.product.category.name }}
{{ item.product.category.subHeadline }}
{% if item.product.category.flagErotic %} ... {% endif %}
{% if item.product.category.flagImportant %} ... {% endif %}
{% for category in item.product.category.subcategories %}
    {{ category.id }}
    {{ category.headline }}
    {{ category.menuName }}
    {{ category.name }}
    {{ category.subHeadline }}
    {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {{ category.pathNames }}
    {{ category.pathIds }}
    {% if category.text %}
        {{ category.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent %}
    {% endif %}
    {% if category.image %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ item.product.category.url }}
{{ item.product.category.url.absolute }}
{{ item.product.category.url.path }}
{{ item.product.category.variantType.id }}
{{ item.product.category.variantType.name }}
{{ item.product.category.pathNames }}
{{ item.product.category.pathIds }}
{% if item.product.category.text %}
    {{ item.product.category.text }}
{% endif %}
{% if item.product.category.parent %}
    {{ item.product.category.parent.id }}
    {{ item.product.category.parent.headline }}
    {{ item.product.category.parent.menuName }}
    {{ item.product.category.parent.name }}
    {{ item.product.category.parent.subHeadline }}
    {% if item.product.category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if item.product.category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in item.product.category.parent.subcategories %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.category.parent.pathNames }}
    {{ item.product.category.parent.pathIds }}
    {% if item.product.category.parent.text %}
        {{ item.product.category.parent.text }}
    {% endif %}
    {% if item.product.category.parent.image %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.category.image %}
    {{ item.product.category.image.originalHeight }}
    {{ item.product.category.image.originalWidth }}
    {{ item.product.category.image.url }}
    {% if item.product.category.image.alt %}
        {{ item.product.category.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if item.product.category.image.text %}
        {{ item.product.category.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% for category in item.product.otherCategories %}
    {{ category.id }}
    {{ category.headline }}
    {{ category.menuName }}
    {{ category.name }}
    {{ category.subHeadline }}
    {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in category.subcategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ category.url }}
    {{ category.url.absolute }}
    {{ category.url.path }}
    {{ category.variantType.id }}
    {{ category.variantType.name }}
    {{ category.pathNames }}
    {{ category.pathIds }}
    {% if category.text %}
        {{ category.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent %}
        {{ category.parent.id }}
        {{ category.parent.headline }}
        {{ category.parent.menuName }}
        {{ category.parent.name }}
        {{ category.parent.subHeadline }}
        {% if category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in category.parent.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ category.parent.pathNames }}
        {{ category.parent.pathIds }}
        {% if category.parent.text %}
            {{ category.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent.image %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if category.image %}
        {{ category.image.originalHeight }}
        {{ category.image.originalWidth }}
        {{ category.image.url }}
        {% if category.image.alt %}
            {{ category.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if category.image.text %}
            {{ category.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for category in item.product.categories %}
    {{ category.id }}
    {{ category.headline }}
    {{ category.menuName }}
    {{ category.name }}
    {{ category.subHeadline }}
    {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in category.subcategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ category.url }}
    {{ category.url.absolute }}
    {{ category.url.path }}
    {{ category.variantType.id }}
    {{ category.variantType.name }}
    {{ category.pathNames }}
    {{ category.pathIds }}
    {% if category.text %}
        {{ category.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent %}
        {{ category.parent.id }}
        {{ category.parent.headline }}
        {{ category.parent.menuName }}
        {{ category.parent.name }}
        {{ category.parent.subHeadline }}
        {% if category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in category.parent.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ category.parent.pathNames }}
        {{ category.parent.pathIds }}
        {% if category.parent.text %}
            {{ category.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent.image %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if category.image %}
        {{ category.image.originalHeight }}
        {{ category.image.originalWidth }}
        {{ category.image.url }}
        {% if category.image.alt %}
            {{ category.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if category.image.text %}
            {{ category.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in item.product.images %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in item.product.imagesWithEnumValue %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in item.product.imagesWithoutEnumValue %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for image in item.product.otherImages %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ item.product.item.id }}
{{ item.product.item.name }}
{% if item.product.item.digital %} ... {% endif %}
{{ item.product.item.availability.availableAmount }}
{{ item.product.item.availability.hours }}
{{ item.product.item.availability.totalAmount }}
{{ item.product.item.availability.text }}
{% if item.product.item.availability.inStock %} ... {% endif %}
{% if item.product.item.availability.dateExpected %}
    {{ item.product.item.availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{% if item.product.item.code %}
    {{ item.product.item.code }}
{% endif %}
{% if item.product.item.freeDelivery %}
    {{ item.product.item.freeDelivery.name }}
    {{ item.product.item.freeDelivery.vatRate }}
{% endif %}
{% if item.product.item.image %}
    {{ item.product.item.image.originalHeight }}
    {{ item.product.item.image.originalWidth }}
    {{ item.product.item.image.url }}
    {% if item.product.item.image.alt %}
        {{ item.product.item.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if item.product.item.image.text %}
        {{ item.product.item.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.item.price %}
    {{ item.product.item.price.vatRate }}
    {% if item.product.item.price.discountPercent %}
        {{ item.product.item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.product.item.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if item.product.item.price.discount %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.item.variant %}
    {{ item.product.item.variant.id }}
    {{ item.product.item.variant.name }}
    {{ item.product.item.variant.trackingId }}
    {% if item.product.item.variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.product.item.variant.availableUpsellGroups %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in item.product.item.variant.enumValues %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.product.item.variant.images %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in item.product.item.variant.availableUpsells %}
    {% endfor %}
    {% if item.product.item.variant.legacyRel %}
        {{ item.product.item.variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if item.product.item.variant.image %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% for label in item.product.labels %}
    {{ label.id }}
    {{ label.name }}
    {% if label.code %}
        {{ label.code }}
    {% endif %}
    {% if label.colorCode %}
        {{ label.colorCode }}
    {% endif %}
    {% if label.image %}
        {{ label.image.originalHeight }}
        {{ label.image.originalWidth }}
        {{ label.image.url }}
        {% if label.image.alt %}
            {{ label.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if label.image.text %}
            {{ label.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for productEnumValue in item.product.enumValues %}
    {{ productEnumValue.id }}
    {{ productEnumValue.name }}
    {% if productEnumValue.selected %} ... {% endif %}
    {{ productEnumValue.enum.id }}
    {{ productEnumValue.enum.name }}
    {% for enumValue in productEnumValue.enum.values %}
    {% endfor %}
    {% if productEnumValue.enum.text %}
        {{ productEnumValue.enum.text }}
    {% endif %}
    {% if productEnumValue.enum.meaning %}
    {% endif %}
    {{ productEnumValue.url }}
    {{ productEnumValue.url.absolute }}
    {{ productEnumValue.url.path }}
    {% for variant in productEnumValue.variants %}
        {{ variant.id }}
        {{ variant.name }}
        {{ variant.trackingId }}
        {% if variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for image in variant.images %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% if variant.legacyRel %}
            {{ variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if variant.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if productEnumValue.text %}
        {{ productEnumValue.text }}
    {% endif %}
    {% if productEnumValue.image %}
        {{ productEnumValue.image.originalHeight }}
        {{ productEnumValue.image.originalWidth }}
        {{ productEnumValue.image.url }}
        {% if productEnumValue.image.alt %}
            {{ productEnumValue.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if productEnumValue.image.text %}
            {{ productEnumValue.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if productEnumValue.variantImage %}
        {{ productEnumValue.variantImage.originalHeight }}
        {{ productEnumValue.variantImage.originalWidth }}
        {{ productEnumValue.variantImage.url }}
        {% if productEnumValue.variantImage.alt %}
            {{ productEnumValue.variantImage.alt }}
        {% endif %}
        {% if productEnumValue.variantImage.text %}
            {{ productEnumValue.variantImage.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for upsell in item.product.availableUpsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ upsell.category.id }}
    {{ upsell.category.headline }}
    {{ upsell.category.menuName }}
    {{ upsell.category.name }}
    {{ upsell.category.subHeadline }}
    {% if upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in upsell.category.subcategories %}
    {% endfor %}
    {{ upsell.category.pathNames }}
    {{ upsell.category.pathIds }}
    {% if upsell.category.text %}
        {{ upsell.category.text }}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.parent %}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.image %}
    {% endif %}
    {{ upsell.price.vatRate }}
    {% if upsell.price.discountPercent %}
        {{ upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discount %}
    {% endif %}
    {{ upsell.group.id }}
    {{ upsell.group.name }}
    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if upsell.group.code %}
        {{ upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
        {{ upsell.image.originalHeight }}
        {{ upsell.image.originalWidth }}
        {{ upsell.image.url }}
        {% if upsell.image.alt %}
            {{ upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image.text %}
            {{ upsell.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
        {{ upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ item.product.url }}
{{ item.product.url.absolute }}
{{ item.product.url.path }}
{% for variant in item.product.variants %}
    {{ variant.id }}
    {{ variant.name }}
    {{ variant.trackingId }}
    {% if variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in variant.enumValues %}
        {{ enumValue.id }}
        {{ enumValue.name }}
        {% if enumValue.text %}
            {{ enumValue.text }}
        {% endif %}
        {% if enumValue.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in variant.images %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ variant.item.id }}
    {{ variant.item.name }}
    {% if variant.item.digital %} ... {% endif %}
    {% if variant.item.code %}
        {{ variant.item.code }}
    {% endif %}
    {% if variant.item.freeDelivery %}
    {% endif %}
    {% if variant.item.image %}
    {% endif %}
    {% if variant.item.price %}
    {% endif %}
    {% if variant.item.variant %}
    {% endif %}
    {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if variant.legacyRel %}
        {{ variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if variant.image %}
        {{ variant.image.originalHeight }}
        {{ variant.image.originalWidth }}
        {{ variant.image.url }}
        {% if variant.image.alt %}
            {{ variant.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if variant.image.text %}
            {{ variant.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% for variant in item.product.variantsWithEnumValueIds %}
    {{ variant.id }}
    {{ variant.name }}
    {{ variant.trackingId }}
    {% if variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in variant.enumValues %}
        {{ enumValue.id }}
        {{ enumValue.name }}
        {% if enumValue.text %}
            {{ enumValue.text }}
        {% endif %}
        {% if enumValue.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in variant.images %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ variant.item.id }}
    {{ variant.item.name }}
    {% if variant.item.digital %} ... {% endif %}
    {% if variant.item.code %}
        {{ variant.item.code }}
    {% endif %}
    {% if variant.item.freeDelivery %}
    {% endif %}
    {% if variant.item.image %}
    {% endif %}
    {% if variant.item.price %}
    {% endif %}
    {% if variant.item.variant %}
    {% endif %}
    {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if variant.legacyRel %}
        {{ variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if variant.image %}
        {{ variant.image.originalHeight }}
        {{ variant.image.originalWidth }}
        {{ variant.image.url }}
        {% if variant.image.alt %}
            {{ variant.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if variant.image.text %}
            {{ variant.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ item.product.variantType.id }}
{{ item.product.variantType.name }}
{% for video in item.product.videos %}
    {% if video.image %}
        {{ video.image.originalHeight }}
        {{ video.image.originalWidth }}
        {{ video.image.url }}
        {% if video.image.alt %}
            {{ video.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if video.image.text %}
            {{ video.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% if item.product.nameSuffix %}
    {{ item.product.nameSuffix }}
{% endif %}
{% if item.product.nameSupplier %}
    {{ item.product.nameSupplier }}
{% endif %}
{% if item.product.text %}
    {{ item.product.text }}
{% endif %}
{% if item.product.brand %}
    {{ item.product.brand.id }}
    {{ item.product.brand.name }}
    {% if item.product.brand.flagImportant %} ... {% endif %}
    {{ item.product.brand.url }}
    {{ item.product.brand.url.absolute }}
    {{ item.product.brand.url.path }}
    {% if item.product.brand.code %}
        {{ item.product.brand.code }}
    {% endif %}
    {% if item.product.brand.web %}
        {{ item.product.brand.web }}
    {% endif %}
    {% if item.product.brand.text %}
        {{ item.product.brand.text }}
    {% endif %}
    {% if item.product.brand.image %}
        {{ item.product.brand.image.originalHeight }}
        {{ item.product.brand.image.originalWidth }}
        {{ item.product.brand.image.url }}
        {% if item.product.brand.image.alt %}
            {{ item.product.brand.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.product.brand.image.text %}
            {{ item.product.brand.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product.brand.seo %}
        {% if item.product.brand.seo.description %}
            {{ item.product.brand.seo.description }}
        {% endif %}
        {% if item.product.brand.seo.keywords %}
            {{ item.product.brand.seo.keywords }}
        {% endif %}
        {% if item.product.brand.seo.title %}
            {{ item.product.brand.seo.title }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.image %}
    {{ item.product.image.originalHeight }}
    {{ item.product.image.originalWidth }}
    {{ item.product.image.url }}
    {% if item.product.image.alt %}
        {{ item.product.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if item.product.image.text %}
        {{ item.product.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.successor %}
    {{ item.product.successor.id }}
    {{ item.product.successor.name }}
    {{ item.product.successor.trackingId }}
    {{ item.product.successor.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if item.product.successor.active %} ... {% endif %}
    {% if item.product.successor.flagNew %} ... {% endif %}
    {% if item.product.successor.flagSecondHand %} ... {% endif %}
    {% if item.product.successor.flagSellout %} ... {% endif %}
    {% if item.product.successor.soldSeparately %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.product.successor.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.successor.category.id }}
    {{ item.product.successor.category.headline }}
    {{ item.product.successor.category.menuName }}
    {{ item.product.successor.category.name }}
    {{ item.product.successor.category.subHeadline }}
    {% if item.product.successor.category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if item.product.successor.category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in item.product.successor.category.subcategories %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.successor.category.pathNames }}
    {{ item.product.successor.category.pathIds }}
    {% if item.product.successor.category.text %}
        {{ item.product.successor.category.text }}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.category.parent %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.category.image %}
    {% endif %}
    {% for category in item.product.successor.otherCategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for category in item.product.successor.categories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.product.successor.images %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.product.successor.imagesWithEnumValue %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.product.successor.imagesWithoutEnumValue %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.product.successor.otherImages %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.successor.item.id }}
    {{ item.product.successor.item.name }}
    {% if item.product.successor.item.digital %} ... {% endif %}
    {% if item.product.successor.item.code %}
        {{ item.product.successor.item.code }}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.item.freeDelivery %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.item.image %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.item.price %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.item.variant %}
    {% endif %}
    {% for label in item.product.successor.labels %}
        {{ label.id }}
        {{ label.name }}
        {% if label.code %}
            {{ label.code }}
        {% endif %}
        {% if label.colorCode %}
            {{ label.colorCode }}
        {% endif %}
        {% if label.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for productEnumValue in item.product.successor.enumValues %}
        {{ productEnumValue.id }}
        {{ productEnumValue.name }}
        {% if productEnumValue.selected %} ... {% endif %}
        {% for variant in productEnumValue.variants %}
        {% endfor %}
        {% if productEnumValue.text %}
            {{ productEnumValue.text }}
        {% endif %}
        {% if productEnumValue.image %}
        {% endif %}
        {% if productEnumValue.variantImage %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in item.product.successor.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.successor.url }}
    {{ item.product.successor.url.absolute }}
    {{ item.product.successor.url.path }}
    {% for variant in item.product.successor.variants %}
        {{ variant.id }}
        {{ variant.name }}
        {{ variant.trackingId }}
        {% if variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for enumValue in variant.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for image in variant.images %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% if variant.legacyRel %}
            {{ variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if variant.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for variant in item.product.successor.variantsWithEnumValueIds %}
        {{ variant.id }}
        {{ variant.name }}
        {{ variant.trackingId }}
        {% if variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for enumValue in variant.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for image in variant.images %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% if variant.legacyRel %}
            {{ variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if variant.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.successor.variantType.id }}
    {{ item.product.successor.variantType.name }}
    {% for video in item.product.successor.videos %}
        {% if video.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.product.successor.nameSuffix %}
        {{ item.product.successor.nameSuffix }}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.nameSupplier %}
        {{ item.product.successor.nameSupplier }}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.text %}
        {{ item.product.successor.text }}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.brand %}
        {{ item.product.successor.brand.id }}
        {{ item.product.successor.brand.name }}
        {% if item.product.successor.brand.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% if item.product.successor.brand.code %}
            {{ item.product.successor.brand.code }}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.brand.web %}
            {{ item.product.successor.brand.web }}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.brand.text %}
            {{ item.product.successor.brand.text }}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.brand.image %}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.brand.seo %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.image %}
        {{ item.product.successor.image.originalHeight }}
        {{ item.product.successor.image.originalWidth }}
        {{ item.product.successor.image.url }}
        {% if item.product.successor.image.alt %}
            {{ item.product.successor.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.image.text %}
            {{ item.product.successor.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.seo %}
        {% if item.product.successor.seo.description %}
            {{ item.product.successor.seo.description }}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.seo.keywords %}
            {{ item.product.successor.seo.keywords }}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.seo.title %}
            {{ item.product.successor.seo.title }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.supplier %}
        {{ item.product.successor.supplier.id }}
        {{ item.product.successor.supplier.name }}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.unit %}
        {{ item.product.successor.unit.name }}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.variant %}
        {{ item.product.successor.variant.id }}
        {{ item.product.successor.variant.name }}
        {{ item.product.successor.variant.trackingId }}
        {% if item.product.successor.variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in item.product.successor.variant.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for enumValue in item.product.successor.variant.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for image in item.product.successor.variant.images %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in item.product.successor.variant.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% if item.product.successor.variant.legacyRel %}
            {{ item.product.successor.variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if item.product.successor.variant.image %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product.successor.warranty %}
        {{ item.product.successor.warranty.months }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.seo %}
    {% if item.product.seo.description %}
        {{ item.product.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if item.product.seo.keywords %}
        {{ item.product.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if item.product.seo.title %}
        {{ item.product.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.supplier %}
    {{ item.product.supplier.id }}
    {{ item.product.supplier.name }}
{% endif %}
{% if item.product.unit %}
    {{ item.product.unit.name }}
{% endif %}
{% if item.product.variant %}
    {{ item.product.variant.id }}
    {{ item.product.variant.name }}
    {{ item.product.variant.trackingId }}
    {% if item.product.variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.product.variant.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in item.product.variant.enumValues %}
        {{ enumValue.id }}
        {{ enumValue.name }}
        {% if enumValue.text %}
            {{ enumValue.text }}
        {% endif %}
        {% if enumValue.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.product.variant.images %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.variant.item.id }}
    {{ item.product.variant.item.name }}
    {% if item.product.variant.item.digital %} ... {% endif %}
    {% if item.product.variant.item.code %}
        {{ item.product.variant.item.code }}
    {% endif %}
    {% if item.product.variant.item.freeDelivery %}
    {% endif %}
    {% if item.product.variant.item.image %}
    {% endif %}
    {% if item.product.variant.item.price %}
    {% endif %}
    {% for upsell in item.product.variant.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.product.variant.legacyRel %}
        {{ item.product.variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if item.product.variant.image %}
        {{ item.product.variant.image.originalHeight }}
        {{ item.product.variant.image.originalWidth }}
        {{ item.product.variant.image.url }}
        {% if item.product.variant.image.alt %}
            {{ item.product.variant.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.product.variant.image.text %}
            {{ item.product.variant.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if item.product.warranty %}
    {{ item.product.warranty.months }}
{% endif %}

{% if item.code %}
    {{ item.code }}
{% endif %}

{% if item.freeDelivery %}
    {{ item.freeDelivery.name }}
    {{ item.freeDelivery.vatRate }}
    {{ item.freeDelivery.payment.code }}
    {{ item.freeDelivery.payment.name }}
    {{ item.freeDelivery.payment.url }}
    {{ item.freeDelivery.payment.vatRate }}
    {% if item.freeDelivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
    {{ item.freeDelivery.payment.price.vatRate }}
    {% if item.freeDelivery.payment.price.discountPercent %}
        {{ item.freeDelivery.payment.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.payment.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.payment.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.payment.vs %}
        {{ item.freeDelivery.payment.vs }}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.payment.bankAccount %}
        {{ item.freeDelivery.payment.bankAccount }}
        {{ item.freeDelivery.payment.bankAccount.currency }}
        {% if item.freeDelivery.payment.bankAccount.bic %}
            {{ item.freeDelivery.payment.bankAccount.bic }}
        {% endif %}
        {% if item.freeDelivery.payment.bankAccount.iban %}
            {{ item.freeDelivery.payment.bankAccount.iban }}
        {% endif %}
        {% if item.freeDelivery.payment.bankAccount.local %}
            {{ item.freeDelivery.payment.bankAccount.local }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {{ item.freeDelivery.transport.name }}
    {{ item.freeDelivery.transport.vatRate }}
    {{ item.freeDelivery.transport.price.vatRate }}
    {% if item.freeDelivery.transport.price.discountPercent %}
        {{ item.freeDelivery.transport.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.transport.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.transport.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.transport.branch %}
        {{ item.freeDelivery.transport.branch.code }}
        {{ item.freeDelivery.transport.branch.name }}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.transport.carrier %}
        {{ item.freeDelivery.transport.carrier.code }}
        {{ item.freeDelivery.transport.carrier.name }}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.transport.packageType %}
        {{ item.freeDelivery.transport.packageType.code }}
    {% endif %}
    {{ item.freeDelivery.price.vatRate }}
    {{ item.freeDelivery.price.current }}
    {{ item.freeDelivery.price.current.currency }}
    {{ item.freeDelivery.price.current.value }}
    {% if item.freeDelivery.price.discountPercent %}
        {{ item.freeDelivery.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.price.beforeDiscount %}
        {{ item.freeDelivery.price.beforeDiscount }}
        {{ item.freeDelivery.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ item.freeDelivery.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if item.freeDelivery.price.discount %}
        {{ item.freeDelivery.price.discount }}
        {{ item.freeDelivery.price.discount.currency }}
        {{ item.freeDelivery.price.discount.value }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if item.image %}
    {{ item.image.originalHeight }}
    {{ item.image.originalWidth }}
    {{ item.image.url }}
    {% if item.image.alt %}
        {{ item.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if item.image.text %}
        {{ item.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if item.price %}
    {{ item.price.vatRate }}
    {{ item.price.current }}
    {{ item.price.current.currency }}
    {{ item.price.current.value }}
    {% if item.price.discountPercent %}
        {{ item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.price.beforeDiscount %}
        {{ item.price.beforeDiscount }}
        {{ item.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ item.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if item.price.discount %}
        {{ item.price.discount }}
        {{ item.price.discount.currency }}
        {{ item.price.discount.value }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if item.variant %}
    {{ item.variant.id }}
    {{ item.variant.name }}
    {{ item.variant.trackingId }}
    {% if item.variant.active %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.variant.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for enumValue in item.variant.enumValues %}
        {{ enumValue.id }}
        {{ enumValue.name }}
        {{ enumValue.enum.id }}
        {{ enumValue.enum.name }}
        {% for enumValue in enumValue.enum.values %}
        {% endfor %}
        {% if enumValue.enum.text %}
            {{ enumValue.enum.text }}
        {% endif %}
        {% if enumValue.enum.meaning %}
        {% endif %}
        {% if enumValue.text %}
            {{ enumValue.text }}
        {% endif %}
        {% if enumValue.image %}
            {{ enumValue.image.originalHeight }}
            {{ enumValue.image.originalWidth }}
            {{ enumValue.image.url }}
            {% if enumValue.image.alt %}
                {{ enumValue.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if enumValue.image.text %}
                {{ enumValue.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.images %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.variant.item.id }}
    {{ item.variant.item.name }}
    {% if item.variant.item.digital %} ... {% endif %}
    {{ item.variant.item.availability.availableAmount }}
    {{ item.variant.item.availability.hours }}
    {{ item.variant.item.availability.totalAmount }}
    {{ item.variant.item.availability.text }}
    {% if item.variant.item.availability.inStock %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.item.availability.dateExpected %}
        {{ item.variant.item.availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {{ item.variant.item.product.id }}
    {{ item.variant.item.product.name }}
    {{ item.variant.item.product.trackingId }}
    {{ item.variant.item.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if item.variant.item.product.active %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.flagNew %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.flagSellout %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.variant.item.product.availableUpsellGroups %}
    {% endfor %}
    {% for category in item.variant.item.product.otherCategories %}
    {% endfor %}
    {% for category in item.variant.item.product.categories %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.item.product.images %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.item.product.imagesWithEnumValue %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.item.product.imagesWithoutEnumValue %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.item.product.otherImages %}
    {% endfor %}
    {% for label in item.variant.item.product.labels %}
    {% endfor %}
    {% for productEnumValue in item.variant.item.product.enumValues %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in item.variant.item.product.availableUpsells %}
    {% endfor %}
    {% for variant in item.variant.item.product.variants %}
    {% endfor %}
    {% for variant in item.variant.item.product.variantsWithEnumValueIds %}
    {% endfor %}
    {% for video in item.variant.item.product.videos %}
    {% endfor %}
    {% if item.variant.item.product.nameSuffix %}
        {{ item.variant.item.product.nameSuffix }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.nameSupplier %}
        {{ item.variant.item.product.nameSupplier }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.text %}
        {{ item.variant.item.product.text }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.brand %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.image %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.successor %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.seo %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.supplier %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.unit %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.product.warranty %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.code %}
        {{ item.variant.item.code }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.freeDelivery %}
        {{ item.variant.item.freeDelivery.name }}
        {{ item.variant.item.freeDelivery.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.image %}
        {{ item.variant.item.image.originalHeight }}
        {{ item.variant.item.image.originalWidth }}
        {{ item.variant.item.image.url }}
        {% if item.variant.item.image.alt %}
            {{ item.variant.item.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.item.image.text %}
            {{ item.variant.item.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.item.price %}
        {{ item.variant.item.price.vatRate }}
        {% if item.variant.item.price.discountPercent %}
            {{ item.variant.item.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.item.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if item.variant.item.price.discount %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {{ item.variant.product.id }}
    {{ item.variant.product.name }}
    {{ item.variant.product.trackingId }}
    {{ item.variant.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if item.variant.product.active %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.product.flagNew %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.product.flagSellout %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.variant.product.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.variant.product.category.id }}
    {{ item.variant.product.category.headline }}
    {{ item.variant.product.category.menuName }}
    {{ item.variant.product.category.name }}
    {{ item.variant.product.category.subHeadline }}
    {% if item.variant.product.category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.product.category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in item.variant.product.category.subcategories %}
    {% endfor %}
    {{ item.variant.product.category.pathNames }}
    {{ item.variant.product.category.pathIds }}
    {% if item.variant.product.category.text %}
        {{ item.variant.product.category.text }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.category.parent %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.category.image %}
    {% endif %}
    {% for category in item.variant.product.otherCategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for category in item.variant.product.categories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {{ category.subHeadline }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.product.images %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.product.imagesWithEnumValue %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.product.imagesWithoutEnumValue %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for image in item.variant.product.otherImages %}
        {{ image.originalHeight }}
        {{ image.originalWidth }}
        {{ image.url }}
        {% if image.alt %}
            {{ image.alt }}
        {% endif %}
        {% if image.text %}
            {{ image.text }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.variant.product.item.id }}
    {{ item.variant.product.item.name }}
    {% if item.variant.product.item.digital %} ... {% endif %}
    {% if item.variant.product.item.code %}
        {{ item.variant.product.item.code }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.item.freeDelivery %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.item.image %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.item.price %}
    {% endif %}
    {% for label in item.variant.product.labels %}
        {{ label.id }}
        {{ label.name }}
        {% if label.code %}
            {{ label.code }}
        {% endif %}
        {% if label.colorCode %}
            {{ label.colorCode }}
        {% endif %}
        {% if label.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for productEnumValue in item.variant.product.enumValues %}
        {{ productEnumValue.id }}
        {{ productEnumValue.name }}
        {% if productEnumValue.selected %} ... {% endif %}
        {% for variant in productEnumValue.variants %}
        {% endfor %}
        {% if productEnumValue.text %}
            {{ productEnumValue.text }}
        {% endif %}
        {% if productEnumValue.image %}
        {% endif %}
        {% if productEnumValue.variantImage %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for upsell in item.variant.product.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.variant.product.url }}
    {{ item.variant.product.url.absolute }}
    {{ item.variant.product.url.path }}
    {% for variant in item.variant.product.variants %}
        {{ variant.id }}
        {{ variant.name }}
        {{ variant.trackingId }}
        {% if variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for enumValue in variant.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for image in variant.images %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% if variant.legacyRel %}
            {{ variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if variant.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for variant in item.variant.product.variantsWithEnumValueIds %}
        {{ variant.id }}
        {{ variant.name }}
        {{ variant.trackingId }}
        {% if variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for enumValue in variant.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for image in variant.images %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% if variant.legacyRel %}
            {{ variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if variant.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.variant.product.variantType.id }}
    {{ item.variant.product.variantType.name }}
    {% for video in item.variant.product.videos %}
        {% if video.image %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.variant.product.nameSuffix %}
        {{ item.variant.product.nameSuffix }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.nameSupplier %}
        {{ item.variant.product.nameSupplier }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.text %}
        {{ item.variant.product.text }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.brand %}
        {{ item.variant.product.brand.id }}
        {{ item.variant.product.brand.name }}
        {% if item.variant.product.brand.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% if item.variant.product.brand.code %}
            {{ item.variant.product.brand.code }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.brand.web %}
            {{ item.variant.product.brand.web }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.brand.text %}
            {{ item.variant.product.brand.text }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.brand.image %}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.brand.seo %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.image %}
        {{ item.variant.product.image.originalHeight }}
        {{ item.variant.product.image.originalWidth }}
        {{ item.variant.product.image.url }}
        {% if item.variant.product.image.alt %}
            {{ item.variant.product.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.image.text %}
            {{ item.variant.product.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.successor %}
        {{ item.variant.product.successor.id }}
        {{ item.variant.product.successor.name }}
        {{ item.variant.product.successor.trackingId }}
        {{ item.variant.product.successor.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if item.variant.product.successor.active %} ... {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.flagNew %} ... {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.flagSecondHand %} ... {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.flagSellout %} ... {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.soldSeparately %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in item.variant.product.successor.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for category in item.variant.product.successor.otherCategories %}
        {% endfor %}
        {% for category in item.variant.product.successor.categories %}
        {% endfor %}
        {% for image in item.variant.product.successor.images %}
        {% endfor %}
        {% for image in item.variant.product.successor.imagesWithEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in item.variant.product.successor.imagesWithoutEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in item.variant.product.successor.otherImages %}
        {% endfor %}
        {% for label in item.variant.product.successor.labels %}
        {% endfor %}
        {% for productEnumValue in item.variant.product.successor.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in item.variant.product.successor.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% for variant in item.variant.product.successor.variants %}
        {% endfor %}
        {% for variant in item.variant.product.successor.variantsWithEnumValueIds %}
        {% endfor %}
        {% for video in item.variant.product.successor.videos %}
        {% endfor %}
        {% if item.variant.product.successor.nameSuffix %}
            {{ item.variant.product.successor.nameSuffix }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.nameSupplier %}
            {{ item.variant.product.successor.nameSupplier }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.text %}
            {{ item.variant.product.successor.text }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.brand %}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.image %}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.seo %}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.supplier %}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.unit %}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.successor.warranty %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.seo %}
        {% if item.variant.product.seo.description %}
            {{ item.variant.product.seo.description }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.seo.keywords %}
            {{ item.variant.product.seo.keywords }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.product.seo.title %}
            {{ item.variant.product.seo.title }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.supplier %}
        {{ item.variant.product.supplier.id }}
        {{ item.variant.product.supplier.name }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.unit %}
        {{ item.variant.product.unit.name }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.product.warranty %}
        {{ item.variant.product.warranty.months }}
    {% endif %}
    {% for upsell in item.variant.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.headline }}
        {{ upsell.category.menuName }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.subHeadline }}
        {% if upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in upsell.category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.category.pathIds }}
        {% if upsell.category.text %}
            {{ upsell.category.text }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.parent %}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.image %}
        {% endif %}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {{ upsell.image.url }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.text %}
                {{ upsell.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.variant.legacyRel %}
        {{ item.variant.legacyRel }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.image %}
        {{ item.variant.image.originalHeight }}
        {{ item.variant.image.originalWidth }}
        {{ item.variant.image.url }}
        {% if item.variant.image.alt %}
            {{ item.variant.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.image.text %}
            {{ item.variant.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}

Label

Attributy objektu Label
Název Typ Popis
id int Id
name string Název
code string | null Kód pro identifikaci v šabloně
colorCode string | null Hexa kód barvy
image Image | null Obrázek

Příklady:

{{ label.id }}
{{ label.name }}

{% if label.code %}
    {{ label.code }}
{% endif %}

{% if label.colorCode %}
    {{ label.colorCode }}
{% endif %}

{% if label.image %}
    {{ label.image.originalHeight }}
    {{ label.image.originalWidth }}
    {{ label.image.url }}
    {% if label.image.alt %}
        {{ label.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if label.image.text %}
        {{ label.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Order

Attributy objektu Order
Název Typ Popis
catalogItemCount int Počet položek v objednávce
catalogItemTotalAmount int Celkový počet kusů v objednávce
id int Id
language string Jazyk objednávky
vs string Variabilní symbol
containsItem bool Obsahuje položku?
externalReviewAllowed bool Souhlasil zákazník s dotazníkem spokojenosti?
accountingDocuments AccountingDocument[] Účetní doklady
address Addresses Adresy
delivery Delivery Dodání
catalogItems Order/Item/CatalogItem[] Položky objednávky (produkty)
items Order/Item/CatalogItem[] | Order/Item/DiscountItem[] Položky objednávky (produkty, slevy)
discountItems Order/Item/DiscountItem[] Slevy
price Order/Price Celkové ceny
status Order/Status Stav objednávky
shop Shop E-shop
url Url URL pro sledování stavu objednávky
purchasedGiftVouchers Voucher/GiftVoucher[] Zakoupené dákorvé poukazy
code string | null Kód
note string | null Poznámka zákazníka
date datetime | null Datum vzniku
dateInStatus datetime | null Datum přesunutí do aktuálního stavu
customer Customer | null Registrovaný zákazník
parentOrder Order | null Nadřazená objednávka
package Package | null Balík

Příklady:

{{ order.catalogItemCount }}
{{ order.catalogItemTotalAmount }}
{{ order.id }}
{{ order.language }}
{{ order.vs }}
{% if order.containsItem %} ... {% endif %}
{% if order.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}

{% for accountingDocument in order.accountingDocuments %}
    {{ accountingDocument.code }}
    {{ accountingDocument.pdfUrl }}
    {{ accountingDocument.pdfUrl.absolute }}
    {{ accountingDocument.pdfUrl.path }}
{% endfor %}
{{ order.address.delivery.name }}
{% if order.address.delivery.name.first %}
    {{ order.address.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.name.last %}
    {{ order.address.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.city %}
    {{ order.address.delivery.city }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.company %}
    {{ order.address.delivery.company }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.companyId %}
    {{ order.address.delivery.companyId }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.email %}
    {{ order.address.delivery.email }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.phone %}
    {{ order.address.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.region %}
    {{ order.address.delivery.region }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.street %}
    {{ order.address.delivery.street }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.vatId %}
    {{ order.address.delivery.vatId }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.zip %}
    {{ order.address.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.country %}
    {{ order.address.delivery.country.code }}
    {{ order.address.delivery.country.name }}
{% endif %}
{{ order.address.invoice.name }}
{% if order.address.invoice.name.first %}
    {{ order.address.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.name.last %}
    {{ order.address.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.city %}
    {{ order.address.invoice.city }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.company %}
    {{ order.address.invoice.company }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.companyId %}
    {{ order.address.invoice.companyId }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.email %}
    {{ order.address.invoice.email }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.phone %}
    {{ order.address.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.region %}
    {{ order.address.invoice.region }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.street %}
    {{ order.address.invoice.street }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.vatId %}
    {{ order.address.invoice.vatId }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.zip %}
    {{ order.address.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.country %}
    {{ order.address.invoice.country.code }}
    {{ order.address.invoice.country.name }}
{% endif %}
{{ order.delivery.name }}
{{ order.delivery.vatRate }}
{{ order.delivery.payment.code }}
{{ order.delivery.payment.name }}
{{ order.delivery.payment.url }}
{{ order.delivery.payment.vatRate }}
{% if order.delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ order.delivery.payment.price.vatRate }}
{% if order.delivery.payment.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.price.beforeDiscount %}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.price.discount %}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.vs %}
    {{ order.delivery.payment.vs }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.bankAccount %}
    {{ order.delivery.payment.bankAccount }}
    {{ order.delivery.payment.bankAccount.currency }}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.bic %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.iban %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.local %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ order.delivery.transport.name }}
{{ order.delivery.transport.vatRate }}
{{ order.delivery.transport.price.vatRate }}
{% if order.delivery.transport.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.price.beforeDiscount %}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.price.discount %}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.branch %}
    {{ order.delivery.transport.branch.code }}
    {{ order.delivery.transport.branch.name }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.carrier %}
    {{ order.delivery.transport.carrier.code }}
    {{ order.delivery.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.packageType %}
    {{ order.delivery.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{{ order.delivery.price.vatRate }}
{{ order.delivery.price.current }}
{{ order.delivery.price.current.currency }}
{{ order.delivery.price.current.value }}
{% if order.delivery.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.price.beforeDiscount %}
    {{ order.delivery.price.beforeDiscount }}
    {{ order.delivery.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ order.delivery.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if order.delivery.price.discount %}
    {{ order.delivery.price.discount }}
    {{ order.delivery.price.discount.currency }}
    {{ order.delivery.price.discount.value }}
{% endif %}

{% for catalogItem in order.catalogItems %}
    {{ catalogItem.amount }}
    {{ catalogItem.id }}
    {{ catalogItem.vatRate }}
    {{ catalogItem.name }}
    {{ catalogItem.productName }}
    {{ catalogItem.trackingId }}
    {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for catalogItem in catalogItem.children %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
    {{ catalogItem.priceTotal.current }}
    {{ catalogItem.priceTotal.current.currency }}
    {{ catalogItem.priceTotal.current.value }}
    {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
        {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {{ catalogItem.priceTotal.beforeDiscount }}
        {{ catalogItem.priceTotal.beforeDiscount.currency }}
        {{ catalogItem.priceTotal.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {{ catalogItem.priceTotal.discount }}
        {{ catalogItem.priceTotal.discount.currency }}
        {{ catalogItem.priceTotal.discount.value }}
    {% endif %}
    {{ catalogItem.price.vatRate }}
    {{ catalogItem.price.current }}
    {{ catalogItem.price.current.currency }}
    {{ catalogItem.price.current.value }}
    {% if catalogItem.price.discountPercent %}
        {{ catalogItem.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {{ catalogItem.price.beforeDiscount }}
        {{ catalogItem.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ catalogItem.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.price.discount %}
        {{ catalogItem.price.discount }}
        {{ catalogItem.price.discount.currency }}
        {{ catalogItem.price.discount.value }}
    {% endif %}
    {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.headline }}
        {{ upsell.category.menuName }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.subHeadline }}
        {% if upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in upsell.category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.category.pathIds }}
        {% if upsell.category.text %}
            {{ upsell.category.text }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.parent %}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.image %}
        {% endif %}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {{ upsell.image.url }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.text %}
                {{ upsell.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if catalogItem.code %}
        {{ catalogItem.code }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.note %}
        {{ catalogItem.note }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.variantName %}
        {{ catalogItem.variantName }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.image %}
        {{ catalogItem.image.originalHeight }}
        {{ catalogItem.image.originalWidth }}
        {{ catalogItem.image.url }}
        {% if catalogItem.image.alt %}
            {{ catalogItem.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image.text %}
            {{ catalogItem.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.item %}
        {{ catalogItem.item.id }}
        {{ catalogItem.item.name }}
        {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
        {{ catalogItem.item.availability.availableAmount }}
        {{ catalogItem.item.availability.hours }}
        {{ catalogItem.item.availability.totalAmount }}
        {{ catalogItem.item.availability.text }}
        {% if catalogItem.item.availability.inStock %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.availability.dateExpected %}
            {{ catalogItem.item.availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.item.product.id }}
        {{ catalogItem.item.product.name }}
        {{ catalogItem.item.product.trackingId }}
        {{ catalogItem.item.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if catalogItem.item.product.active %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.flagNew %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.flagSellout %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.item.product.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.item.product.otherCategories %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.item.product.categories %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.images %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.imagesWithEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.imagesWithoutEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.otherImages %}
        {% endfor %}
        {% for label in catalogItem.item.product.labels %}
        {% endfor %}
        {% for productEnumValue in catalogItem.item.product.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in catalogItem.item.product.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.item.product.variants %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.item.product.variantsWithEnumValueIds %}
        {% endfor %}
        {% for video in catalogItem.item.product.videos %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.item.product.nameSuffix %}
            {{ catalogItem.item.product.nameSuffix }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.nameSupplier %}
            {{ catalogItem.item.product.nameSupplier }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.text %}
            {{ catalogItem.item.product.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.brand %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.successor %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.seo %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.supplier %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.unit %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.variant %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.warranty %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.code %}
            {{ catalogItem.item.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {{ catalogItem.item.freeDelivery.name }}
            {{ catalogItem.item.freeDelivery.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.image %}
            {{ catalogItem.item.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.item.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.item.image.url }}
            {% if catalogItem.item.image.alt %}
                {{ catalogItem.item.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image.text %}
                {{ catalogItem.item.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.price %}
            {{ catalogItem.item.price.vatRate }}
            {% if catalogItem.item.price.discountPercent %}
                {{ catalogItem.item.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price.beforeDiscount %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price.discount %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.variant %}
            {{ catalogItem.item.variant.id }}
            {{ catalogItem.item.variant.name }}
            {{ catalogItem.item.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.item.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.item.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.item.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.item.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.item.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.item.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.item.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.product %}
        {{ catalogItem.product.id }}
        {{ catalogItem.product.name }}
        {{ catalogItem.product.trackingId }}
        {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.category.id }}
        {{ catalogItem.product.category.headline }}
        {{ catalogItem.product.category.menuName }}
        {{ catalogItem.product.category.name }}
        {{ catalogItem.product.category.subHeadline }}
        {% if catalogItem.product.category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in catalogItem.product.category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.category.pathNames }}
        {{ catalogItem.product.category.pathIds }}
        {% if catalogItem.product.category.text %}
            {{ catalogItem.product.category.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.category.parent %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.category.image %}
        {% endif %}
        {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {{ category.id }}
            {{ category.headline }}
            {{ category.menuName }}
            {{ category.name }}
            {{ category.subHeadline }}
            {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
            {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
            {% for category in category.subcategories %}
            {% endfor %}
            {{ category.pathNames }}
            {{ category.pathIds }}
            {% if category.text %}
                {{ category.text }}
            {% endif %}
            {% if category.parent %}
            {% endif %}
            {% if category.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {{ category.id }}
            {{ category.headline }}
            {{ category.menuName }}
            {{ category.name }}
            {{ category.subHeadline }}
            {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
            {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
            {% for category in category.subcategories %}
            {% endfor %}
            {{ category.pathNames }}
            {{ category.pathIds }}
            {% if category.text %}
                {{ category.text }}
            {% endif %}
            {% if category.parent %}
            {% endif %}
            {% if category.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.images %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.item.id }}
        {{ catalogItem.product.item.name }}
        {% if catalogItem.product.item.digital %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.code %}
            {{ catalogItem.product.item.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.freeDelivery %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.price %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.variant %}
        {% endif %}
        {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {{ label.id }}
            {{ label.name }}
            {% if label.code %}
                {{ label.code }}
            {% endif %}
            {% if label.colorCode %}
                {{ label.colorCode }}
            {% endif %}
            {% if label.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {{ productEnumValue.id }}
            {{ productEnumValue.name }}
            {% if productEnumValue.selected %} ... {% endif %}
            {% for variant in productEnumValue.variants %}
            {% endfor %}
            {% if productEnumValue.text %}
                {{ productEnumValue.text }}
            {% endif %}
            {% if productEnumValue.image %}
            {% endif %}
            {% if productEnumValue.variantImage %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.url }}
        {{ catalogItem.product.url.absolute }}
        {{ catalogItem.product.url.path }}
        {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {{ variant.id }}
            {{ variant.name }}
            {{ variant.trackingId }}
            {% if variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if variant.legacyRel %}
                {{ variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if variant.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {{ variant.id }}
            {{ variant.name }}
            {{ variant.trackingId }}
            {% if variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if variant.legacyRel %}
                {{ variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if variant.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.variantType.id }}
        {{ catalogItem.product.variantType.name }}
        {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% if video.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
            {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
            {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.text %}
            {{ catalogItem.product.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.brand %}
            {{ catalogItem.product.brand.id }}
            {{ catalogItem.product.brand.name }}
            {% if catalogItem.product.brand.flagImportant %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.code %}
                {{ catalogItem.product.brand.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.web %}
                {{ catalogItem.product.brand.web }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.text %}
                {{ catalogItem.product.brand.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.seo %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.image %}
            {{ catalogItem.product.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.product.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.product.image.url }}
            {% if catalogItem.product.image.alt %}
                {{ catalogItem.product.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image.text %}
                {{ catalogItem.product.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.successor %}
            {{ catalogItem.product.successor.id }}
            {{ catalogItem.product.successor.name }}
            {{ catalogItem.product.successor.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.successor.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.successor.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.successor.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.successor.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.successor.categories %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.successor.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.successor.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.successor.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.successor.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.successor.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.successor.videos %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.successor.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.successor.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.successor.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.text %}
                {{ catalogItem.product.successor.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.warranty %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.seo %}
            {% if catalogItem.product.seo.description %}
                {{ catalogItem.product.seo.description }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo.keywords %}
                {{ catalogItem.product.seo.keywords }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo.title %}
                {{ catalogItem.product.seo.title }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.supplier %}
            {{ catalogItem.product.supplier.id }}
            {{ catalogItem.product.supplier.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.unit %}
            {{ catalogItem.product.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.variant %}
            {{ catalogItem.product.variant.id }}
            {{ catalogItem.product.variant.name }}
            {{ catalogItem.product.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.product.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.product.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.product.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.warranty %}
            {{ catalogItem.product.warranty.months }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.unit %}
        {{ catalogItem.unit.name }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.upsell %}
        {{ catalogItem.upsell.id }}
        {{ catalogItem.upsell.name }}
        {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ catalogItem.upsell.category.id }}
        {{ catalogItem.upsell.category.headline }}
        {{ catalogItem.upsell.category.menuName }}
        {{ catalogItem.upsell.category.name }}
        {{ catalogItem.upsell.category.subHeadline }}
        {% if catalogItem.upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in catalogItem.upsell.category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.upsell.category.pathNames }}
        {{ catalogItem.upsell.category.pathIds }}
        {% if catalogItem.upsell.category.text %}
            {{ catalogItem.upsell.category.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.category.parent %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.category.image %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.upsell.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.upsell.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.upsell.group.id }}
        {{ catalogItem.upsell.group.name }}
        {% if catalogItem.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.group.code %}
            {{ catalogItem.upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.code %}
            {{ catalogItem.upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
            {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.image %}
            {{ catalogItem.upsell.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.upsell.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.upsell.image.url }}
            {% if catalogItem.upsell.image.alt %}
                {{ catalogItem.upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image.text %}
                {{ catalogItem.upsell.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {{ catalogItem.upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.variant %}
        {{ catalogItem.variant.id }}
        {{ catalogItem.variant.name }}
        {{ catalogItem.variant.trackingId }}
        {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {{ enumValue.id }}
            {{ enumValue.name }}
            {% if enumValue.text %}
                {{ enumValue.text }}
            {% endif %}
            {% if enumValue.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.variant.item.id }}
        {{ catalogItem.variant.item.name }}
        {% if catalogItem.variant.item.digital %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.code %}
            {{ catalogItem.variant.item.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.freeDelivery %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.price %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.variant.product.id }}
        {{ catalogItem.variant.product.name }}
        {{ catalogItem.variant.product.trackingId }}
        {{ catalogItem.variant.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if catalogItem.variant.product.active %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.flagNew %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.flagSellout %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.product.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.variant.product.otherCategories %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.variant.product.categories %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.images %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.imagesWithEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.imagesWithoutEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.otherImages %}
        {% endfor %}
        {% for label in catalogItem.variant.product.labels %}
        {% endfor %}
        {% for productEnumValue in catalogItem.variant.product.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in catalogItem.variant.product.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.variant.product.variants %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.variant.product.variantsWithEnumValueIds %}
        {% endfor %}
        {% for video in catalogItem.variant.product.videos %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.variant.product.nameSuffix %}
            {{ catalogItem.variant.product.nameSuffix }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.nameSupplier %}
            {{ catalogItem.variant.product.nameSupplier }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.text %}
            {{ catalogItem.variant.product.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.brand %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.successor %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.seo %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.supplier %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.unit %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.warranty %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
            {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.image %}
            {{ catalogItem.variant.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.variant.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.variant.image.url }}
            {% if catalogItem.variant.image.alt %}
                {{ catalogItem.variant.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image.text %}
                {{ catalogItem.variant.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% for catalogItem in order.items %}
    {{ catalogItem.amount }}
    {{ catalogItem.id }}
    {{ catalogItem.vatRate }}
    {{ catalogItem.name }}
    {{ catalogItem.productName }}
    {{ catalogItem.trackingId }}
    {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
    {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for catalogItem in catalogItem.children %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
    {{ catalogItem.priceTotal.current }}
    {{ catalogItem.priceTotal.current.currency }}
    {{ catalogItem.priceTotal.current.value }}
    {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
        {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {{ catalogItem.priceTotal.beforeDiscount }}
        {{ catalogItem.priceTotal.beforeDiscount.currency }}
        {{ catalogItem.priceTotal.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {{ catalogItem.priceTotal.discount }}
        {{ catalogItem.priceTotal.discount.currency }}
        {{ catalogItem.priceTotal.discount.value }}
    {% endif %}
    {{ catalogItem.price.vatRate }}
    {{ catalogItem.price.current }}
    {{ catalogItem.price.current.currency }}
    {{ catalogItem.price.current.value }}
    {% if catalogItem.price.discountPercent %}
        {{ catalogItem.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {{ catalogItem.price.beforeDiscount }}
        {{ catalogItem.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ catalogItem.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.price.discount %}
        {{ catalogItem.price.discount }}
        {{ catalogItem.price.discount.currency }}
        {{ catalogItem.price.discount.value }}
    {% endif %}
    {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.headline }}
        {{ upsell.category.menuName }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.subHeadline }}
        {% if upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in upsell.category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.category.pathIds }}
        {% if upsell.category.text %}
            {{ upsell.category.text }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.parent %}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.image %}
        {% endif %}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {{ upsell.image.url }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.text %}
                {{ upsell.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if catalogItem.code %}
        {{ catalogItem.code }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.note %}
        {{ catalogItem.note }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.variantName %}
        {{ catalogItem.variantName }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.image %}
        {{ catalogItem.image.originalHeight }}
        {{ catalogItem.image.originalWidth }}
        {{ catalogItem.image.url }}
        {% if catalogItem.image.alt %}
            {{ catalogItem.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image.text %}
            {{ catalogItem.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.item %}
        {{ catalogItem.item.id }}
        {{ catalogItem.item.name }}
        {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
        {{ catalogItem.item.availability.availableAmount }}
        {{ catalogItem.item.availability.hours }}
        {{ catalogItem.item.availability.totalAmount }}
        {{ catalogItem.item.availability.text }}
        {% if catalogItem.item.availability.inStock %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.availability.dateExpected %}
            {{ catalogItem.item.availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.item.product.id }}
        {{ catalogItem.item.product.name }}
        {{ catalogItem.item.product.trackingId }}
        {{ catalogItem.item.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if catalogItem.item.product.active %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.flagNew %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.flagSellout %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.item.product.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.item.product.otherCategories %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.item.product.categories %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.images %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.imagesWithEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.imagesWithoutEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.item.product.otherImages %}
        {% endfor %}
        {% for label in catalogItem.item.product.labels %}
        {% endfor %}
        {% for productEnumValue in catalogItem.item.product.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in catalogItem.item.product.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.item.product.variants %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.item.product.variantsWithEnumValueIds %}
        {% endfor %}
        {% for video in catalogItem.item.product.videos %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.item.product.nameSuffix %}
            {{ catalogItem.item.product.nameSuffix }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.nameSupplier %}
            {{ catalogItem.item.product.nameSupplier }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.text %}
            {{ catalogItem.item.product.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.brand %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.successor %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.seo %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.supplier %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.unit %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.variant %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.product.warranty %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.code %}
            {{ catalogItem.item.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {{ catalogItem.item.freeDelivery.name }}
            {{ catalogItem.item.freeDelivery.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.image %}
            {{ catalogItem.item.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.item.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.item.image.url }}
            {% if catalogItem.item.image.alt %}
                {{ catalogItem.item.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image.text %}
                {{ catalogItem.item.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.price %}
            {{ catalogItem.item.price.vatRate }}
            {% if catalogItem.item.price.discountPercent %}
                {{ catalogItem.item.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price.beforeDiscount %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price.discount %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item.variant %}
            {{ catalogItem.item.variant.id }}
            {{ catalogItem.item.variant.name }}
            {{ catalogItem.item.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.item.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.item.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.item.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.item.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.item.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.item.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.item.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.product %}
        {{ catalogItem.product.id }}
        {{ catalogItem.product.name }}
        {{ catalogItem.product.trackingId }}
        {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.category.id }}
        {{ catalogItem.product.category.headline }}
        {{ catalogItem.product.category.menuName }}
        {{ catalogItem.product.category.name }}
        {{ catalogItem.product.category.subHeadline }}
        {% if catalogItem.product.category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in catalogItem.product.category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.category.pathNames }}
        {{ catalogItem.product.category.pathIds }}
        {% if catalogItem.product.category.text %}
            {{ catalogItem.product.category.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.category.parent %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.category.image %}
        {% endif %}
        {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {{ category.id }}
            {{ category.headline }}
            {{ category.menuName }}
            {{ category.name }}
            {{ category.subHeadline }}
            {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
            {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
            {% for category in category.subcategories %}
            {% endfor %}
            {{ category.pathNames }}
            {{ category.pathIds }}
            {% if category.text %}
                {{ category.text }}
            {% endif %}
            {% if category.parent %}
            {% endif %}
            {% if category.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {{ category.id }}
            {{ category.headline }}
            {{ category.menuName }}
            {{ category.name }}
            {{ category.subHeadline }}
            {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
            {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
            {% for category in category.subcategories %}
            {% endfor %}
            {{ category.pathNames }}
            {{ category.pathIds }}
            {% if category.text %}
                {{ category.text }}
            {% endif %}
            {% if category.parent %}
            {% endif %}
            {% if category.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.images %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.item.id }}
        {{ catalogItem.product.item.name }}
        {% if catalogItem.product.item.digital %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.code %}
            {{ catalogItem.product.item.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.freeDelivery %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.price %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.item.variant %}
        {% endif %}
        {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {{ label.id }}
            {{ label.name }}
            {% if label.code %}
                {{ label.code }}
            {% endif %}
            {% if label.colorCode %}
                {{ label.colorCode }}
            {% endif %}
            {% if label.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {{ productEnumValue.id }}
            {{ productEnumValue.name }}
            {% if productEnumValue.selected %} ... {% endif %}
            {% for variant in productEnumValue.variants %}
            {% endfor %}
            {% if productEnumValue.text %}
                {{ productEnumValue.text }}
            {% endif %}
            {% if productEnumValue.image %}
            {% endif %}
            {% if productEnumValue.variantImage %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.url }}
        {{ catalogItem.product.url.absolute }}
        {{ catalogItem.product.url.path }}
        {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {{ variant.id }}
            {{ variant.name }}
            {{ variant.trackingId }}
            {% if variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if variant.legacyRel %}
                {{ variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if variant.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {{ variant.id }}
            {{ variant.name }}
            {{ variant.trackingId }}
            {% if variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if variant.legacyRel %}
                {{ variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if variant.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.product.variantType.id }}
        {{ catalogItem.product.variantType.name }}
        {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% if video.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
            {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
            {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.text %}
            {{ catalogItem.product.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.brand %}
            {{ catalogItem.product.brand.id }}
            {{ catalogItem.product.brand.name }}
            {% if catalogItem.product.brand.flagImportant %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.code %}
                {{ catalogItem.product.brand.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.web %}
                {{ catalogItem.product.brand.web }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.text %}
                {{ catalogItem.product.brand.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand.seo %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.image %}
            {{ catalogItem.product.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.product.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.product.image.url }}
            {% if catalogItem.product.image.alt %}
                {{ catalogItem.product.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image.text %}
                {{ catalogItem.product.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.successor %}
            {{ catalogItem.product.successor.id }}
            {{ catalogItem.product.successor.name }}
            {{ catalogItem.product.successor.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.successor.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.successor.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.successor.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.successor.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.successor.categories %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.successor.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.successor.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.successor.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.successor.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.successor.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.successor.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.successor.videos %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.successor.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.successor.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.successor.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.text %}
                {{ catalogItem.product.successor.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor.warranty %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.seo %}
            {% if catalogItem.product.seo.description %}
                {{ catalogItem.product.seo.description }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo.keywords %}
                {{ catalogItem.product.seo.keywords }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo.title %}
                {{ catalogItem.product.seo.title }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.supplier %}
            {{ catalogItem.product.supplier.id }}
            {{ catalogItem.product.supplier.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.unit %}
            {{ catalogItem.product.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.variant %}
            {{ catalogItem.product.variant.id }}
            {{ catalogItem.product.variant.name }}
            {{ catalogItem.product.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.product.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.product.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.product.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product.warranty %}
            {{ catalogItem.product.warranty.months }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.unit %}
        {{ catalogItem.unit.name }}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.upsell %}
        {{ catalogItem.upsell.id }}
        {{ catalogItem.upsell.name }}
        {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ catalogItem.upsell.category.id }}
        {{ catalogItem.upsell.category.headline }}
        {{ catalogItem.upsell.category.menuName }}
        {{ catalogItem.upsell.category.name }}
        {{ catalogItem.upsell.category.subHeadline }}
        {% if catalogItem.upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in catalogItem.upsell.category.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.upsell.category.pathNames }}
        {{ catalogItem.upsell.category.pathIds }}
        {% if catalogItem.upsell.category.text %}
            {{ catalogItem.upsell.category.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.category.parent %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.category.image %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.upsell.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.upsell.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.upsell.group.id }}
        {{ catalogItem.upsell.group.name }}
        {% if catalogItem.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.group.code %}
            {{ catalogItem.upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.code %}
            {{ catalogItem.upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
            {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.image %}
            {{ catalogItem.upsell.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.upsell.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.upsell.image.url }}
            {% if catalogItem.upsell.image.alt %}
                {{ catalogItem.upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image.text %}
                {{ catalogItem.upsell.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {{ catalogItem.upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if catalogItem.variant %}
        {{ catalogItem.variant.id }}
        {{ catalogItem.variant.name }}
        {{ catalogItem.variant.trackingId }}
        {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {{ enumValue.id }}
            {{ enumValue.name }}
            {% if enumValue.text %}
                {{ enumValue.text }}
            {% endif %}
            {% if enumValue.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {{ image.originalHeight }}
            {{ image.originalWidth }}
            {{ image.url }}
            {% if image.alt %}
                {{ image.alt }}
            {% endif %}
            {% if image.text %}
                {{ image.text }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.variant.item.id }}
        {{ catalogItem.variant.item.name }}
        {% if catalogItem.variant.item.digital %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.code %}
            {{ catalogItem.variant.item.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.freeDelivery %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.item.price %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.variant.product.id }}
        {{ catalogItem.variant.product.name }}
        {{ catalogItem.variant.product.trackingId }}
        {{ catalogItem.variant.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if catalogItem.variant.product.active %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.flagNew %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.flagSellout %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.product.availableUpsellGroups %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.variant.product.otherCategories %}
        {% endfor %}
        {% for category in catalogItem.variant.product.categories %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.images %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.imagesWithEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.imagesWithoutEnumValue %}
        {% endfor %}
        {% for image in catalogItem.variant.product.otherImages %}
        {% endfor %}
        {% for label in catalogItem.variant.product.labels %}
        {% endfor %}
        {% for productEnumValue in catalogItem.variant.product.enumValues %}
        {% endfor %}
        {% for upsell in catalogItem.variant.product.availableUpsells %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.variant.product.variants %}
        {% endfor %}
        {% for variant in catalogItem.variant.product.variantsWithEnumValueIds %}
        {% endfor %}
        {% for video in catalogItem.variant.product.videos %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.variant.product.nameSuffix %}
            {{ catalogItem.variant.product.nameSuffix }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.nameSupplier %}
            {{ catalogItem.variant.product.nameSupplier }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.text %}
            {{ catalogItem.variant.product.text }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.brand %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.image %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.successor %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.seo %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.supplier %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.unit %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.product.warranty %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
            {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant.image %}
            {{ catalogItem.variant.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.variant.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.variant.image.url }}
            {% if catalogItem.variant.image.alt %}
                {{ catalogItem.variant.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image.text %}
                {{ catalogItem.variant.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% for discountItem in order.discountItems %}
    {{ discountItem.amount }}
    {{ discountItem.id }}
    {{ discountItem.vatRate }}
    {{ discountItem.name }}
    {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
    {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
    {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
    {% for discountItem in discountItem.children %}
        {{ discountItem.amount }}
        {{ discountItem.id }}
        {{ discountItem.vatRate }}
        {{ discountItem.name }}
        {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {{ discountItem.price.vatRate }}
        {% if discountItem.price.discountPercent %}
            {{ discountItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ discountItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if discountItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ discountItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.note %}
            {{ discountItem.note }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.trackingId %}
            {{ discountItem.trackingId }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.discountCode %}
            {{ discountItem.discountCode.code }}
            {{ discountItem.discountCode.name }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.unit %}
            {{ discountItem.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ discountItem.price.vatRate }}
    {{ discountItem.price.current }}
    {{ discountItem.price.current.currency }}
    {{ discountItem.price.current.value }}
    {% if discountItem.price.discountPercent %}
        {{ discountItem.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.price.beforeDiscount %}
        {{ discountItem.price.beforeDiscount }}
        {{ discountItem.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ discountItem.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.price.discount %}
        {{ discountItem.price.discount }}
        {{ discountItem.price.discount.currency }}
        {{ discountItem.price.discount.value }}
    {% endif %}
    {{ discountItem.priceTotal.vatRate }}
    {{ discountItem.priceTotal.current }}
    {{ discountItem.priceTotal.current.currency }}
    {{ discountItem.priceTotal.current.value }}
    {% if discountItem.priceTotal.discountPercent %}
        {{ discountItem.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {{ discountItem.priceTotal.beforeDiscount }}
        {{ discountItem.priceTotal.beforeDiscount.currency }}
        {{ discountItem.priceTotal.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.priceTotal.discount %}
        {{ discountItem.priceTotal.discount }}
        {{ discountItem.priceTotal.discount.currency }}
        {{ discountItem.priceTotal.discount.value }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.note %}
        {{ discountItem.note }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.trackingId %}
        {{ discountItem.trackingId }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.discountCode %}
        {{ discountItem.discountCode.code }}
        {{ discountItem.discountCode.name }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.unit %}
        {{ discountItem.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ order.price.total }}
{{ order.price.total.currency }}
{{ order.price.total.value }}
{{ order.price.unpaid }}
{{ order.price.unpaid.currency }}
{{ order.price.unpaid.value }}
{{ order.price.paid }}
{{ order.price.paid.currency }}
{{ order.price.paid.value }}
{{ order.status.id }}
{{ order.status.name }}
{{ order.shop.email }}
{{ order.shop.name }}
{{ order.shop.phone }}
{{ order.shop.url }}
{{ order.url }}
{{ order.url.absolute }}
{{ order.url.path }}

{% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
    {{ giftVoucher.code }}
    {{ giftVoucher.name }}
    {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ giftVoucher.value }}
    {{ giftVoucher.value.currency }}
{% endfor %}

{% if order.code %}
    {{ order.code }}
{% endif %}

{% if order.note %}
    {{ order.note }}
{% endif %}

{% if order.date %}
    {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

{% if order.dateInStatus %}
    {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

{% if order.customer %}
    {{ order.customer.id }}
    {{ order.customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if order.customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
    {% if order.customer.wholesale %} ... {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.city %}
        {{ order.customer.address.delivery.city }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.company %}
        {{ order.customer.address.delivery.company }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.companyId %}
        {{ order.customer.address.delivery.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.email %}
        {{ order.customer.address.delivery.email }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.phone %}
        {{ order.customer.address.delivery.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.region %}
        {{ order.customer.address.delivery.region }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.street %}
        {{ order.customer.address.delivery.street }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.vatId %}
        {{ order.customer.address.delivery.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.zip %}
        {{ order.customer.address.delivery.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.country %}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.city %}
        {{ order.customer.address.invoice.city }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.company %}
        {{ order.customer.address.invoice.company }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.companyId %}
        {{ order.customer.address.invoice.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.email %}
        {{ order.customer.address.invoice.email }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.phone %}
        {{ order.customer.address.invoice.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.region %}
        {{ order.customer.address.invoice.region }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.street %}
        {{ order.customer.address.invoice.street }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.vatId %}
        {{ order.customer.address.invoice.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.zip %}
        {{ order.customer.address.invoice.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.country %}
    {% endif %}
    {% for order in order.customer.orders %}
        {{ order.catalogItemCount }}
        {{ order.catalogItemTotalAmount }}
        {{ order.id }}
        {{ order.language }}
        {{ order.vs }}
        {% if order.containsItem %} ... {% endif %}
        {% if order.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
        {% for accountingDocument in order.accountingDocuments %}
            {{ accountingDocument.code }}
        {% endfor %}
        {{ order.delivery.name }}
        {{ order.delivery.vatRate }}
        {% for catalogItem in order.catalogItems %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in order.items %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for discountItem in order.discountItems %}
            {{ discountItem.amount }}
            {{ discountItem.id }}
            {{ discountItem.vatRate }}
            {{ discountItem.name }}
            {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% for discountItem in discountItem.children %}
            {% endfor %}
            {% if discountItem.note %}
                {{ discountItem.note }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.trackingId %}
                {{ discountItem.trackingId }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.discountCode %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.status.id }}
        {{ order.status.name }}
        {{ order.shop.email }}
        {{ order.shop.name }}
        {{ order.shop.phone }}
        {{ order.shop.url }}
        {{ order.url }}
        {{ order.url.absolute }}
        {{ order.url.path }}
        {% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
            {{ giftVoucher.code }}
            {{ giftVoucher.name }}
            {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
            {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endfor %}
        {% if order.code %}
            {{ order.code }}
        {% endif %}
        {% if order.note %}
            {{ order.note }}
        {% endif %}
        {% if order.date %}
            {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.dateInStatus %}
            {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder %}
            {{ order.parentOrder.catalogItemCount }}
            {{ order.parentOrder.catalogItemTotalAmount }}
            {{ order.parentOrder.id }}
            {{ order.parentOrder.language }}
            {{ order.parentOrder.vs }}
            {% if order.parentOrder.containsItem %} ... {% endif %}
            {% if order.parentOrder.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
            {% for accountingDocument in order.parentOrder.accountingDocuments %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in order.parentOrder.catalogItems %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in order.parentOrder.items %}
            {% endfor %}
            {% for discountItem in order.parentOrder.discountItems %}
            {% endfor %}
            {% for giftVoucher in order.parentOrder.purchasedGiftVouchers %}
            {% endfor %}
            {% if order.parentOrder.code %}
                {{ order.parentOrder.code }}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder.note %}
                {{ order.parentOrder.note }}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder.date %}
                {{ order.parentOrder.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder.dateInStatus %}
                {{ order.parentOrder.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder.package %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if order.package %}
            {{ order.package.trackingUrl }}
            {{ order.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if order.package.code %}
                {{ order.package.code }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ order.customer.alternativeAddresses }}
    {% if order.customer.loyaltyCard %}
        {{ order.customer.loyaltyCard }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if order.parentOrder %}
    {{ order.parentOrder.catalogItemCount }}
    {{ order.parentOrder.catalogItemTotalAmount }}
    {{ order.parentOrder.id }}
    {{ order.parentOrder.language }}
    {{ order.parentOrder.vs }}
    {% if order.parentOrder.containsItem %} ... {% endif %}
    {% if order.parentOrder.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
    {% for accountingDocument in order.parentOrder.accountingDocuments %}
        {{ accountingDocument.code }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.absolute }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.path }}
    {% endfor %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.city %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.city }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.company %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.company }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.companyId %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.email %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.email }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.phone %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.region %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.region }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.street %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.street }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.vatId %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.zip %}
        {{ order.parentOrder.address.delivery.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.delivery.country %}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.city %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.city }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.company %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.company }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.companyId %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.email %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.email }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.phone %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.region %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.region }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.street %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.street }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.vatId %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.zip %}
        {{ order.parentOrder.address.invoice.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.address.invoice.country %}
    {% endif %}
    {{ order.parentOrder.delivery.name }}
    {{ order.parentOrder.delivery.vatRate }}
    {{ order.parentOrder.delivery.payment.code }}
    {{ order.parentOrder.delivery.payment.name }}
    {{ order.parentOrder.delivery.payment.url }}
    {{ order.parentOrder.delivery.payment.vatRate }}
    {% if order.parentOrder.delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
    {% if order.parentOrder.delivery.payment.vs %}
        {{ order.parentOrder.delivery.payment.vs }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.delivery.payment.bankAccount %}
    {% endif %}
    {{ order.parentOrder.delivery.transport.name }}
    {{ order.parentOrder.delivery.transport.vatRate }}
    {% if order.parentOrder.delivery.transport.branch %}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.delivery.transport.carrier %}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.delivery.transport.packageType %}
    {% endif %}
    {{ order.parentOrder.delivery.price.vatRate }}
    {% if order.parentOrder.delivery.price.discountPercent %}
        {{ order.parentOrder.delivery.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.delivery.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder.delivery.price.discount %}
    {% endif %}
    {% for catalogItem in order.parentOrder.catalogItems %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for catalogItem in order.parentOrder.items %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif