Typy objektů

v přípravě - není dostupné v šablonách

Address

Attributy objektu Address
Název Typ Popis
city string Město
email string Email
phone string Telefon
street string Ulice a čp.
zip string PSČ
company Address/Company Firma
country Address/Country Země
name Address/Name Jméno

Příklady:

{{ address.city }}
{{ address.email }}
{{ address.phone }}
{{ address.street }}
{{ address.zip }}
{{ address.company.id }}
{{ address.company.name }}
{{ address.company.vat }}
{{ address.country.code }}
{{ address.country.name }}
{{ address.name }}
{{ address.name.first }}
{{ address.name.last }}

Address/Company

Attributy objektu Address/Company
Název Typ Popis
id string
name string Název
vat string DIČ

Příklady:

{{ company.id }}
{{ company.name }}
{{ company.vat }}

Address/Country

Attributy objektu Address/Country
Název Typ Popis
code string Kód (například cz)
name string Název

Příklady:

{{ country.code }}
{{ country.name }}

Address/Name

Attributy objektu Address/Name
Název Typ Popis
first string Křestní
last string Příjmení

Příklady:

{{ name }}
{{ name.first }}
{{ name.last }}

Addresses

Attributy objektu Addresses
Název Typ Popis
delivery Address  
invoice Address  

Příklady:

{{ addresses.delivery.city }}
{{ addresses.delivery.email }}
{{ addresses.delivery.phone }}
{{ addresses.delivery.street }}
{{ addresses.delivery.zip }}
{{ addresses.delivery.company.id }}
{{ addresses.delivery.company.name }}
{{ addresses.delivery.company.vat }}
{{ addresses.delivery.country.code }}
{{ addresses.delivery.country.name }}
{{ addresses.delivery.name }}
{{ addresses.delivery.name.first }}
{{ addresses.delivery.name.last }}
{{ addresses.invoice.city }}
{{ addresses.invoice.email }}
{{ addresses.invoice.phone }}
{{ addresses.invoice.street }}
{{ addresses.invoice.zip }}
{{ addresses.invoice.company.id }}
{{ addresses.invoice.company.name }}
{{ addresses.invoice.company.vat }}
{{ addresses.invoice.country.code }}
{{ addresses.invoice.country.name }}
{{ addresses.invoice.name }}
{{ addresses.invoice.name.first }}
{{ addresses.invoice.name.last }}

Admin

Administrátor eshopu

Attributy objektu Admin
Název Typ Popis
email string Email
phone string Telefon
position string Pozice
name Address/Name Jméno

Příklady:

{{ admin.email }}
{{ admin.phone }}
{{ admin.position }}
{{ admin.name }}
{{ admin.name.first }}
{{ admin.name.last }}

Article

Attributy objektu Article
Název Typ Popis
annotation string Anotace
text string Text
published datetime Datum publikování
author Admin Autor
topic Topic Téma (zařazení)
url Url URL článku
image Image | null Hlavní obrázek
previewImage Image | null Náhledový obrázek

Příklady:

{{ article.annotation }}
{{ article.text }}
{{ article.published|date('d. m. Y H:i') }}
{{ article.author.email }}
{{ article.author.phone }}
{{ article.author.position }}
{{ article.author.name }}
{{ article.author.name.first }}
{{ article.author.name.last }}
{{ article.topic.description }}
{{ article.topic.name }}
{{ article.topic.image.originalHeight }}
{{ article.topic.image.originalWidth }}
{{ article.topic.image.description }}
{{ article.topic.previewImage.originalHeight }}
{{ article.topic.previewImage.originalWidth }}
{{ article.topic.previewImage.description }}
{{ article.topic.url }}
{{ article.topic.url.absolute }}
{{ article.topic.url.path }}
{{ article.url }}
{{ article.url.absolute }}
{{ article.url.path }}

{% if article.image %}
    {{ article.image.originalHeight }}
    {{ article.image.originalWidth }}
    {{ article.image.description }}
{% endif %}

{% if article.previewImage %}
    {{ article.previewImage.originalHeight }}
    {{ article.previewImage.originalWidth }}
    {{ article.previewImage.description }}
{% endif %}

Customer

Registrovaný zákazník

Attributy objektu Customer
Název Typ Popis
wholesale bool Velkoobchodník
address Addresses Adresy
loyaltyCard string | null Kód věrnostní karty

Příklady:

{% if customer.wholesale %} ... {% endif %}
{{ customer.address.delivery.city }}
{{ customer.address.delivery.email }}
{{ customer.address.delivery.phone }}
{{ customer.address.delivery.street }}
{{ customer.address.delivery.zip }}
{{ customer.address.delivery.company.id }}
{{ customer.address.delivery.company.name }}
{{ customer.address.delivery.company.vat }}
{{ customer.address.delivery.country.code }}
{{ customer.address.delivery.country.name }}
{{ customer.address.delivery.name }}
{{ customer.address.delivery.name.first }}
{{ customer.address.delivery.name.last }}
{{ customer.address.invoice.city }}
{{ customer.address.invoice.email }}
{{ customer.address.invoice.phone }}
{{ customer.address.invoice.street }}
{{ customer.address.invoice.zip }}
{{ customer.address.invoice.company.id }}
{{ customer.address.invoice.company.name }}
{{ customer.address.invoice.company.vat }}
{{ customer.address.invoice.country.code }}
{{ customer.address.invoice.country.name }}
{{ customer.address.invoice.name }}
{{ customer.address.invoice.name.first }}
{{ customer.address.invoice.name.last }}

{% if customer.loyaltyCard %}
    {{ customer.loyaltyCard }}
{% endif %}

Delivery

Attributy objektu Delivery
Název Typ Popis
name string Název
vatRate float Sazba DPH
payment Delivery/Payment  
transport Delivery/Transport  
price Price Cena

Příklady:

{{ delivery.name }}
{{ delivery.vatRate }}
{{ delivery.payment.code }}
{{ delivery.payment.name }}
{{ delivery.payment.url }}
{{ delivery.payment.vatRate }}
{% if delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ delivery.payment.price.vatRate }}
{{ delivery.payment.price.value }}
{% if delivery.payment.price.discountPercent %}
    {{ delivery.payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.discount %}
    {{ delivery.payment.price.discount }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.old %}
    {{ delivery.payment.price.old }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.vs %}
    {{ delivery.payment.vs }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.bankAccount %}
    {{ delivery.payment.bankAccount }}
    {{ delivery.payment.bankAccount.currency }}
    {% if delivery.payment.bankAccount.bic %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.iban %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.local %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ delivery.transport.name }}
{{ delivery.transport.vatRate }}
{{ delivery.transport.price.vatRate }}
{{ delivery.transport.price.value }}
{% if delivery.transport.price.discountPercent %}
    {{ delivery.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.discount %}
    {{ delivery.transport.price.discount }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.old %}
    {{ delivery.transport.price.old }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.branch %}
    {{ delivery.transport.branch.code }}
    {{ delivery.transport.branch.name }}
    {{ delivery.transport.branch.address }}
    {% if delivery.transport.branch.address.city %}
        {{ delivery.transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.company %}
        {{ delivery.transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.street %}
        {{ delivery.transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.country %}
        {{ delivery.transport.branch.address.country.code }}
        {{ delivery.transport.branch.address.country.name }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if delivery.transport.carrier %}
    {{ delivery.transport.carrier.code }}
    {{ delivery.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.packageType %}
    {{ delivery.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{{ delivery.price.vatRate }}
{{ delivery.price.value }}
{% if delivery.price.discountPercent %}
    {{ delivery.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.price.discount %}
    {{ delivery.price.discount }}
{% endif %}
{% if delivery.price.old %}
    {{ delivery.price.old }}
{% endif %}

Delivery/BankAccount

Attributy objektu Delivery/BankAccount
Název Typ Popis Příklad výstupu
currency string Měna  
bic string | null BIC  
iban string | null IBAN  
local string | null Místní formát 123456789/2010

Příklady:

{{ bankaccount }}
{{ bankaccount.currency }}

{% if bankaccount.bic %}
    {{ bankaccount.bic }}
{% endif %}

{% if bankaccount.iban %}
    {{ bankaccount.iban }}
{% endif %}

{% if bankaccount.local %}
    {{ bankaccount.local }}
{% endif %}

Delivery/Branch

Attributy objektu Delivery/Branch
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název
address Delivery/Branch/Address Adresa

Příklady:

{{ branch.code }}
{{ branch.name }}
{{ branch.address }}
{% if branch.address.city %}
    {{ branch.address.city }}
{% endif %}
{% if branch.address.company %}
    {{ branch.address.company }}
{% endif %}
{% if branch.address.street %}
    {{ branch.address.street }}
{% endif %}
{% if branch.address.country %}
    {{ branch.address.country.code }}
    {{ branch.address.country.name }}
{% endif %}

Delivery/Branch/Address

Attributy objektu Delivery/Branch/Address
Název Typ Popis
city string | null Město
company string | null Název firmy
street string | null Ulice a č.p.
country Address/Country | null Země

Příklady:

{{ address }}

{% if address.city %}
    {{ address.city }}
{% endif %}

{% if address.company %}
    {{ address.company }}
{% endif %}

{% if address.street %}
    {{ address.street }}
{% endif %}

{% if address.country %}
    {{ address.country.code }}
    {{ address.country.name }}
{% endif %}

Delivery/Carrier

Attributy objektu Delivery/Carrier
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název

Příklady:

{{ carrier.code }}
{{ carrier.name }}

Delivery/PackageType

Attributy objektu Delivery/PackageType
Název Typ Popis
code string Kód

Příklady:

{{ packagetype.code }}

Delivery/Payment

Attributy objektu Delivery/Payment
Název Typ Popis Příklad výstupu
code string Kód P123
name string Název Bankovní převod
url string URL pro platbu  
vatRate float Sazba DPH 21
inAdvance bool Je vyžadována platba předem?  
price Price Cena  
vs string | null Variabilní symbol 2160001
bankAccount Delivery/BankAccount | null Bankovní účet 111111111/2010

Příklady:

{{ payment.code }}
{{ payment.name }}
{{ payment.url }}
{{ payment.vatRate }}
{% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ payment.price.vatRate }}
{{ payment.price.value }}
{% if payment.price.discountPercent %}
    {{ payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if payment.price.discount %}
    {{ payment.price.discount }}
{% endif %}
{% if payment.price.old %}
    {{ payment.price.old }}
{% endif %}

{% if payment.vs %}
    {{ payment.vs }}
{% endif %}

{% if payment.bankAccount %}
    {{ payment.bankAccount }}
    {{ payment.bankAccount.currency }}
    {% if payment.bankAccount.bic %}
        {{ payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.iban %}
        {{ payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.local %}
        {{ payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}

Delivery/Transport

Attributy objektu Delivery/Transport
Název Typ Popis
name string Název
vatRate float Sazba DPH
price Price Cena
branch Delivery/Branch | null  
carrier Delivery/Carrier | null Přepravce
packageType Delivery/PackageType | null Typ balíku

Příklady:

{{ transport.name }}
{{ transport.vatRate }}
{{ transport.price.vatRate }}
{{ transport.price.value }}
{% if transport.price.discountPercent %}
    {{ transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if transport.price.discount %}
    {{ transport.price.discount }}
{% endif %}
{% if transport.price.old %}
    {{ transport.price.old }}
{% endif %}

{% if transport.branch %}
    {{ transport.branch.code }}
    {{ transport.branch.name }}
    {{ transport.branch.address }}
    {% if transport.branch.address.city %}
        {{ transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.company %}
        {{ transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.street %}
        {{ transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.country %}
        {{ transport.branch.address.country.code }}
        {{ transport.branch.address.country.name }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if transport.carrier %}
    {{ transport.carrier.code }}
    {{ transport.carrier.name }}
{% endif %}

{% if transport.packageType %}
    {{ transport.packageType.code }}
{% endif %}

Image

Obrázky pokud možno nikdy nevypisujeme přes <img src=, ale vždy přes pomocný tag <i:img, který rovnou řeší retina displeje a responzivitu.

Pokud obrázek neexistuje, tak se zobrazí chybový dle nastavení v administraci - zda existuje lze zjistit atributem „exists“ a případně ho na webu vůbec nevypisovat. Pokud má objekt více obrázků (například galerie), tak budou vždy všechny existovat a kontrola není potřeba.

Attributy objektu Image
Název Typ Popis
originalHeight int Výška (px) originálu fotky
originalWidth int Šířka (px) originálu fotky
description string Popis obrázku

Příklady:

{{ image.originalHeight }}
{{ image.originalWidth }}
{{ image.description }}

Order

Attributy objektu Order
Název Typ Popis
language string Jazyk objednávky
url string URL pro sledování stavu objednávky
vs string Variabilní symbol
address Addresses Adresy
delivery Delivery Dodání
items Order/Item/Item[] | Order/Item/DiscountItem[] Položky objednávky (produkty, slevy)
price Order/Price Celkové ceny
status Order/Status Stav objednávky
shop Shop E-shop
code string | null Kód
date datetime | null Datum vzniku
dateInStatus datetime | null Datum přesunutí do aktuálního stavu
customer Customer | null Registrovaný zákazník
package Package | null Balík

Příklady:

{{ order.language }}
{{ order.url }}
{{ order.vs }}
{{ order.address.delivery.city }}
{{ order.address.delivery.email }}
{{ order.address.delivery.phone }}
{{ order.address.delivery.street }}
{{ order.address.delivery.zip }}
{{ order.address.delivery.company.id }}
{{ order.address.delivery.company.name }}
{{ order.address.delivery.company.vat }}
{{ order.address.delivery.country.code }}
{{ order.address.delivery.country.name }}
{{ order.address.delivery.name }}
{{ order.address.delivery.name.first }}
{{ order.address.delivery.name.last }}
{{ order.address.invoice.city }}
{{ order.address.invoice.email }}
{{ order.address.invoice.phone }}
{{ order.address.invoice.street }}
{{ order.address.invoice.zip }}
{{ order.address.invoice.company.id }}
{{ order.address.invoice.company.name }}
{{ order.address.invoice.company.vat }}
{{ order.address.invoice.country.code }}
{{ order.address.invoice.country.name }}
{{ order.address.invoice.name }}
{{ order.address.invoice.name.first }}
{{ order.address.invoice.name.last }}
{{ order.delivery.name }}
{{ order.delivery.vatRate }}
{{ order.delivery.payment.code }}
{{ order.delivery.payment.name }}
{{ order.delivery.payment.url }}
{{ order.delivery.payment.vatRate }}
{% if order.delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ order.delivery.payment.price.vatRate }}
{{ order.delivery.payment.price.value }}
{% if order.delivery.payment.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.price.discount %}
    {{ order.delivery.payment.price.discount }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.price.old %}
    {{ order.delivery.payment.price.old }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.vs %}
    {{ order.delivery.payment.vs }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.bankAccount %}
    {{ order.delivery.payment.bankAccount }}
    {{ order.delivery.payment.bankAccount.currency }}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.bic %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.iban %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.local %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ order.delivery.transport.name }}
{{ order.delivery.transport.vatRate }}
{{ order.delivery.transport.price.vatRate }}
{{ order.delivery.transport.price.value }}
{% if order.delivery.transport.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.price.discount %}
    {{ order.delivery.transport.price.discount }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.price.old %}
    {{ order.delivery.transport.price.old }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.branch %}
    {{ order.delivery.transport.branch.code }}
    {{ order.delivery.transport.branch.name }}
    {{ order.delivery.transport.branch.address }}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.city %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.company %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.street %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.country %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.country.code }}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.country.name }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.carrier %}
    {{ order.delivery.transport.carrier.code }}
    {{ order.delivery.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.packageType %}
    {{ order.delivery.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{{ order.delivery.price.vatRate }}
{{ order.delivery.price.value }}
{% if order.delivery.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.price.discount %}
    {{ order.delivery.price.discount }}
{% endif %}
{% if order.delivery.price.old %}
    {{ order.delivery.price.old }}
{% endif %}

{% for item in order.items %}
    {{ item.amount }}
    {{ item.code }}
    {{ item.name }}
    {{ item.note }}
    {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
    {% for item in item.children %}
        {{ item.amount }}
        {{ item.code }}
        {{ item.name }}
        {{ item.note }}
        {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
        {{ item.price.vatRate }}
        {{ item.price.value }}
        {% if item.price.discountPercent %}
            {{ item.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.price.discount %}
            {{ item.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.price.old %}
            {{ item.price.old }}
        {% endif %}
        {{ item.priceTotal.vatRate }}
        {{ item.priceTotal.value }}
        {% if item.priceTotal.discountPercent %}
            {{ item.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.priceTotal.discount %}
            {{ item.priceTotal.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.priceTotal.old %}
            {{ item.priceTotal.old }}
        {% endif %}
        {% if item.image %}
            {{ item.image.originalHeight }}
            {{ item.image.originalWidth }}
            {{ item.image.description }}
        {% endif %}
        {% if item.unit %}
            {{ item.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.price.vatRate }}
    {{ item.price.value }}
    {% if item.price.discountPercent %}
        {{ item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.price.discount %}
        {{ item.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.price.old %}
        {{ item.price.old }}
    {% endif %}
    {{ item.priceTotal.vatRate }}
    {{ item.priceTotal.value }}
    {% if item.priceTotal.discountPercent %}
        {{ item.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.discount %}
        {{ item.priceTotal.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.old %}
        {{ item.priceTotal.old }}
    {% endif %}
    {% if item.image %}
        {{ item.image.originalHeight }}
        {{ item.image.originalWidth }}
        {{ item.image.description }}
    {% endif %}
    {% if item.unit %}
        {{ item.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ order.price.paid }}
{{ order.price.total }}
{{ order.price.unpaid }}
{{ order.status.id }}
{{ order.status.name }}
{{ order.shop.email }}
{{ order.shop.name }}
{{ order.shop.url }}

{% if order.code %}
    {{ order.code }}
{% endif %}

{% if order.date %}
    {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

{% if order.dateInStatus %}
    {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

{% if order.customer %}
    {% if order.customer.wholesale %} ... {% endif %}
    {{ order.customer.address.delivery.city }}
    {{ order.customer.address.delivery.email }}
    {{ order.customer.address.delivery.phone }}
    {{ order.customer.address.delivery.street }}
    {{ order.customer.address.delivery.zip }}
    {{ order.customer.address.delivery.company.id }}
    {{ order.customer.address.delivery.company.name }}
    {{ order.customer.address.delivery.company.vat }}
    {{ order.customer.address.delivery.country.code }}
    {{ order.customer.address.delivery.country.name }}
    {{ order.customer.address.delivery.name }}
    {{ order.customer.address.delivery.name.first }}
    {{ order.customer.address.delivery.name.last }}
    {{ order.customer.address.invoice.city }}
    {{ order.customer.address.invoice.email }}
    {{ order.customer.address.invoice.phone }}
    {{ order.customer.address.invoice.street }}
    {{ order.customer.address.invoice.zip }}
    {{ order.customer.address.invoice.company.id }}
    {{ order.customer.address.invoice.company.name }}
    {{ order.customer.address.invoice.company.vat }}
    {{ order.customer.address.invoice.country.code }}
    {{ order.customer.address.invoice.country.name }}
    {{ order.customer.address.invoice.name }}
    {{ order.customer.address.invoice.name.first }}
    {{ order.customer.address.invoice.name.last }}
    {% if order.customer.loyaltyCard %}
        {{ order.customer.loyaltyCard }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if order.package %}
    {{ order.package.code }}
    {{ order.package.trackingUrl }}
    {{ order.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

Order/Item/DiscountItem

Attributy objektu Order/Item/DiscountItem
Název Typ Popis
amount int  
name string Název slevy
catalogItem bool Je položkou katalogu?
discountItem bool Je položka slevou?
price Price Hodnota slevy
priceTotal Price Cena celkem

Příklady:

{{ discountitem.amount }}
{{ discountitem.name }}
{% if discountitem.catalogItem %} ... {% endif %}
{% if discountitem.discountItem %} ... {% endif %}
{{ discountitem.price.vatRate }}
{{ discountitem.price.value }}
{% if discountitem.price.discountPercent %}
    {{ discountitem.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if discountitem.price.discount %}
    {{ discountitem.price.discount }}
{% endif %}
{% if discountitem.price.old %}
    {{ discountitem.price.old }}
{% endif %}
{{ discountitem.priceTotal.vatRate }}
{{ discountitem.priceTotal.value }}
{% if discountitem.priceTotal.discountPercent %}
    {{ discountitem.priceTotal.discountPercent }}
{% endif %}
{% if discountitem.priceTotal.discount %}
    {{ discountitem.priceTotal.discount }}
{% endif %}
{% if discountitem.priceTotal.old %}
    {{ discountitem.priceTotal.old }}
{% endif %}

Order/Item/Item

Attributy objektu Order/Item/Item
Název Typ Popis
amount int Množství
code string Kód položky
name string Název položky
note string Poznámka
catalogItem bool Je položkou katalogu?
discountItem bool Je položka slevou?
children Order/Item/Item[] | Order/Item/DiscountItem[] Podřazené položky (například díly kompletu)
price Price Cena za kus
priceTotal Price Cena celkem
image Image | null Obrázek položky
unit Unit | null Množstevní jednotka

Příklady:

{{ item.amount }}
{{ item.code }}
{{ item.name }}
{{ item.note }}
{% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
{% if item.discountItem %} ... {% endif %}

{% for item in item.children %}
    {{ item.amount }}
    {{ item.code }}
    {{ item.name }}
    {{ item.note }}
    {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
    {{ item.price.vatRate }}
    {{ item.price.value }}
    {% if item.price.discountPercent %}
        {{ item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.price.discount %}
        {{ item.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.price.old %}
        {{ item.price.old }}
    {% endif %}
    {{ item.priceTotal.vatRate }}
    {{ item.priceTotal.value }}
    {% if item.priceTotal.discountPercent %}
        {{ item.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.discount %}
        {{ item.priceTotal.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.old %}
        {{ item.priceTotal.old }}
    {% endif %}
    {% if item.image %}
        {{ item.image.originalHeight }}
        {{ item.image.originalWidth }}
        {{ item.image.description }}
    {% endif %}
    {% if item.unit %}
        {{ item.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ item.price.vatRate }}
{{ item.price.value }}
{% if item.price.discountPercent %}
    {{ item.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if item.price.discount %}
    {{ item.price.discount }}
{% endif %}
{% if item.price.old %}
    {{ item.price.old }}
{% endif %}
{{ item.priceTotal.vatRate }}
{{ item.priceTotal.value }}
{% if item.priceTotal.discountPercent %}
    {{ item.priceTotal.discountPercent }}
{% endif %}
{% if item.priceTotal.discount %}
    {{ item.priceTotal.discount }}
{% endif %}
{% if item.priceTotal.old %}
    {{ item.priceTotal.old }}
{% endif %}

{% if item.image %}
    {{ item.image.originalHeight }}
    {{ item.image.originalWidth }}
    {{ item.image.description }}
{% endif %}

{% if item.unit %}
    {{ item.unit.name }}
{% endif %}

Order/Price

Attributy objektu Order/Price
Název Typ Popis
paid price Celkem uhrazeno
total price Celková hodnota
unpaid price Celkem k úhradě

Příklady:

{{ price.paid }}
{{ price.total }}
{{ price.unpaid }}

Order/Status

Attributy objektu Order/Status
Název Typ Popis
id int ID
name string Název

Příklady:

{{ status.id }}
{{ status.name }}

Package

Attributy objektu Package
Název Typ Popis
code string Kód
trackingUrl string URL sledování
date datetime Datum odeslání

Příklady:

{{ package.code }}
{{ package.trackingUrl }}
{{ package.date|date('d. m. Y H:i') }}

Price

Attributy objektu Price
Název Typ Popis
vatRate float Sazba DPH
value price Cena
discountPercent float | null Sleva (procenta)
discount price | null Sleva (částka)
old price | null Cena před slevou

Příklady:

{{ price.vatRate }}
{{ price.value }}

{% if price.discountPercent %}
    {{ price.discountPercent }}
{% endif %}

{% if price.discount %}
    {{ price.discount }}
{% endif %}

{% if price.old %}
    {{ price.old }}
{% endif %}

Shop

Attributy objektu Shop
Název Typ Popis Příklad výstupu
email string Email info@my-shop.cz
name string Název MůjShop.cz
url string URL https://my-shop.cz

Příklady:

{{ shop.email }}
{{ shop.name }}
{{ shop.url }}

TextPage

Textová stránka - používáno pro obchodní podmínky atd.

Attributy objektu TextPage
Název Typ Popis
id int  
name string Název stránky
text string Text stránky
url Url URL stránky

Příklady:

{{ textpage.id }}
{{ textpage.name }}
{{ textpage.text }}
{{ textpage.url }}
{{ textpage.url.absolute }}
{{ textpage.url.path }}

Topic

Attributy objektu Topic
Název Typ Popis
description string Popis
name string Název
image Image Hlavní obrázek
previewImage Image Náhledový obrázek
url Url URL (bez domény)

Příklady:

{{ topic.description }}
{{ topic.name }}
{{ topic.image.originalHeight }}
{{ topic.image.originalWidth }}
{{ topic.image.description }}
{{ topic.previewImage.originalHeight }}
{{ topic.previewImage.originalWidth }}
{{ topic.previewImage.description }}
{{ topic.url }}
{{ topic.url.absolute }}
{{ topic.url.path }}

Unit

Attributy objektu Unit
Název Typ Popis
name string Název množstevní jednotky

Příklady:

{{ unit.name }}

Url

Attributy objektu Url
Název Typ Popis Příklad výstupu
absolute string URL včetně domény a protokolu https://www.example.org/product-1
path string URL v rámci domény /product-1

Příklady:

{{ url }}
{{ url.absolute }}
{{ url.path }}