Typy objektů

v přípravě - není dostupné v šablonách

Actuality

Attributy objektu Actuality
Název Typ Popis
name string Název
date datetime Datum
url Url URL článku
annotation string | null Anotace
text string | null Text
image Image | null Hlavní obrázek

Příklady:

{{ actuality.name }}
{{ actuality.date|date('d. m. Y H:i') }}
{{ actuality.url }}
{{ actuality.url.absolute }}
{{ actuality.url.path }}

{% if actuality.annotation %}
    {{ actuality.annotation }}
{% endif %}

{% if actuality.text %}
    {{ actuality.text }}
{% endif %}

{% if actuality.image %}
    {{ actuality.image.originalHeight }}
    {{ actuality.image.originalWidth }}
    {% if actuality.image.alt %}
        {{ actuality.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if actuality.image.description %}
        {{ actuality.image.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

Address

Attributy objektu Address
Název Typ Popis
company Address/Company Firma
name Address/Name Jméno
city string | null Město
email string | null Email
phone string | null Telefon
street string | null Ulice a čp.
zip string | null PSČ
country Address/Country | null Země

Příklady:

{{ address.company.id }}
{{ address.company.name }}
{{ address.company.vat }}
{{ address.name }}
{% if address.name.first %}
    {{ address.name.first }}
{% endif %}
{% if address.name.last %}
    {{ address.name.last }}
{% endif %}

{% if address.city %}
    {{ address.city }}
{% endif %}

{% if address.email %}
    {{ address.email }}
{% endif %}

{% if address.phone %}
    {{ address.phone }}
{% endif %}

{% if address.street %}
    {{ address.street }}
{% endif %}

{% if address.zip %}
    {{ address.zip }}
{% endif %}

{% if address.country %}
    {{ address.country.code }}
    {{ address.country.name }}
{% endif %}

Address/Company

Attributy objektu Address/Company
Název Typ Popis
id string
name string Název
vat string DIČ

Příklady:

{{ company.id }}
{{ company.name }}
{{ company.vat }}

Address/Country

Attributy objektu Address/Country
Název Typ Popis
code string Kód (například cz)
name string Název

Příklady:

{{ country.code }}
{{ country.name }}

Address/Name

Attributy objektu Address/Name
Název Typ Popis
first string | null Křestní
last string | null Příjmení

Příklady:

{{ name }}

{% if name.first %}
    {{ name.first }}
{% endif %}

{% if name.last %}
    {{ name.last }}
{% endif %}

Addresses

Attributy objektu Addresses
Název Typ Popis
delivery Address  
invoice Address  

Příklady:

{{ addresses.delivery.company.id }}
{{ addresses.delivery.company.name }}
{{ addresses.delivery.company.vat }}
{{ addresses.delivery.name }}
{% if addresses.delivery.name.first %}
    {{ addresses.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.name.last %}
    {{ addresses.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.city %}
    {{ addresses.delivery.city }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.email %}
    {{ addresses.delivery.email }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.phone %}
    {{ addresses.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.street %}
    {{ addresses.delivery.street }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.zip %}
    {{ addresses.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.country %}
    {{ addresses.delivery.country.code }}
    {{ addresses.delivery.country.name }}
{% endif %}
{{ addresses.invoice.company.id }}
{{ addresses.invoice.company.name }}
{{ addresses.invoice.company.vat }}
{{ addresses.invoice.name }}
{% if addresses.invoice.name.first %}
    {{ addresses.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.name.last %}
    {{ addresses.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.city %}
    {{ addresses.invoice.city }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.email %}
    {{ addresses.invoice.email }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.phone %}
    {{ addresses.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.street %}
    {{ addresses.invoice.street }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.zip %}
    {{ addresses.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.country %}
    {{ addresses.invoice.country.code }}
    {{ addresses.invoice.country.name }}
{% endif %}

Admin

Administrátor eshopu

Attributy objektu Admin
Název Typ Popis
email string Email
phone string Telefon
position string Pozice
name Address/Name Jméno

Příklady:

{{ admin.email }}
{{ admin.phone }}
{{ admin.position }}
{{ admin.name }}
{% if admin.name.first %}
    {{ admin.name.first }}
{% endif %}
{% if admin.name.last %}
    {{ admin.name.last }}
{% endif %}

Article

Attributy objektu Article
Název Typ Popis
annotation string Anotace
name string Nazev
text string Text
published datetime Datum publikování
author Admin Autor
topic Topic Téma (zařazení)
url Url URL článku
image Image | null Hlavní obrázek
previewImage Image | null Náhledový obrázek

Příklady:

{{ article.annotation }}
{{ article.name }}
{{ article.text }}
{{ article.published|date('d. m. Y H:i') }}
{{ article.author.email }}
{{ article.author.phone }}
{{ article.author.position }}
{{ article.author.name }}
{% if article.author.name.first %}
    {{ article.author.name.first }}
{% endif %}
{% if article.author.name.last %}
    {{ article.author.name.last }}
{% endif %}
{{ article.topic.description }}
{{ article.topic.name }}
{{ article.topic.image.originalHeight }}
{{ article.topic.image.originalWidth }}
{% if article.topic.image.alt %}
    {{ article.topic.image.alt }}
{% endif %}
{% if article.topic.image.description %}
    {{ article.topic.image.description }}
{% endif %}
{{ article.topic.previewImage.originalHeight }}
{{ article.topic.previewImage.originalWidth }}
{% if article.topic.previewImage.alt %}
    {{ article.topic.previewImage.alt }}
{% endif %}
{% if article.topic.previewImage.description %}
    {{ article.topic.previewImage.description }}
{% endif %}
{{ article.topic.url }}
{{ article.topic.url.absolute }}
{{ article.topic.url.path }}
{{ article.url }}
{{ article.url.absolute }}
{{ article.url.path }}

{% if article.image %}
    {{ article.image.originalHeight }}
    {{ article.image.originalWidth }}
    {% if article.image.alt %}
        {{ article.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if article.image.description %}
        {{ article.image.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if article.previewImage %}
    {{ article.previewImage.originalHeight }}
    {{ article.previewImage.originalWidth }}
    {% if article.previewImage.alt %}
        {{ article.previewImage.alt }}
    {% endif %}
    {% if article.previewImage.description %}
        {{ article.previewImage.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

Attribute/Attribute

Attributy objektu Attribute/Attribute
Název Typ Popis
id int ID
name string Název

Příklady:

{{ attribute.id }}
{{ attribute.name }}

Attribute/AttributeGroup

Attributy objektu Attribute/AttributeGroup
Název Typ Popis
id int ID

Příklady:

{{ attributegroup.id }}

AvailableUpsellGroup

Attributy objektu AvailableUpsellGroup
Název Typ Popis
id int  
name string Název skupiny
singleSelection bool Režim výběru
upsells Upsell[] Dostupné upselly
code string | null Název skupiny

Příklady:

{{ availableupsellgroup.id }}
{{ availableupsellgroup.name }}
{% if availableupsellgroup.singleSelection %} ... {% endif %}

{% for upsell in availableupsellgroup.upsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ upsell.category.id }}
    {{ upsell.category.name }}
    {{ upsell.category.pathNames }}
    {{ upsell.price.vatRate }}
    {{ upsell.price.value }}
    {% if upsell.price.discountPercent %}
        {{ upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discount %}
        {{ upsell.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.old %}
        {{ upsell.price.old }}
    {% endif %}
    {{ upsell.group.id }}
    {{ upsell.group.name }}
    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if upsell.group.code %}
        {{ upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
        {{ upsell.image.originalHeight }}
        {{ upsell.image.originalWidth }}
        {% if upsell.image.alt %}
            {{ upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image.description %}
            {{ upsell.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
        {{ upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if availableupsellgroup.code %}
    {{ availableupsellgroup.code }}
{% endif %}

BannerSection

Sekce bannerů

Attributy objektu BannerSection
Název Typ Popis
code string | null Kód sekce

Příklady:

{% if bannersection.code %}
    {{ bannersection.code }}
{% endif %}

Brand

Attributy objektu Brand
Název Typ Popis
longDescription string Dlouhý popis
name string Název
shortDescription string Krátký popis
url Url URL značky
web string | null Web značky
image Image | null Hlavní obrázek
previewImage Image | null Náhledový obrázek

Příklady:

{{ brand.longDescription }}
{{ brand.name }}
{{ brand.shortDescription }}
{{ brand.url }}
{{ brand.url.absolute }}
{{ brand.url.path }}

{% if brand.web %}
    {{ brand.web }}
{% endif %}

{% if brand.image %}
    {{ brand.image.originalHeight }}
    {{ brand.image.originalWidth }}
    {% if brand.image.alt %}
        {{ brand.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if brand.image.description %}
        {{ brand.image.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if brand.previewImage %}
    {{ brand.previewImage.originalHeight }}
    {{ brand.previewImage.originalWidth }}
    {% if brand.previewImage.alt %}
        {{ brand.previewImage.alt }}
    {% endif %}
    {% if brand.previewImage.description %}
        {{ brand.previewImage.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

Category

Attributy objektu Category
Název Typ Popis
id int Interní ID kategorie
name string Název kategorie
pathNames array Cesta ke kategorii

Příklady:

{{ category.id }}
{{ category.name }}
{{ category.pathNames }}

Customer

Registrovaný zákazník

Attributy objektu Customer
Název Typ Popis
created datetime Datum registrace
wholesale bool Velkoobchodník
address Addresses Adresy
loyaltyCard string | null Kód věrnostní karty

Příklady:

{{ customer.created|date('d. m. Y H:i') }}
{% if customer.wholesale %} ... {% endif %}
{{ customer.address.delivery.company.id }}
{{ customer.address.delivery.company.name }}
{{ customer.address.delivery.company.vat }}
{{ customer.address.delivery.name }}
{% if customer.address.delivery.name.first %}
    {{ customer.address.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.name.last %}
    {{ customer.address.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.city %}
    {{ customer.address.delivery.city }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.email %}
    {{ customer.address.delivery.email }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.phone %}
    {{ customer.address.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.street %}
    {{ customer.address.delivery.street }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.zip %}
    {{ customer.address.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.country %}
    {{ customer.address.delivery.country.code }}
    {{ customer.address.delivery.country.name }}
{% endif %}
{{ customer.address.invoice.company.id }}
{{ customer.address.invoice.company.name }}
{{ customer.address.invoice.company.vat }}
{{ customer.address.invoice.name }}
{% if customer.address.invoice.name.first %}
    {{ customer.address.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.name.last %}
    {{ customer.address.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.city %}
    {{ customer.address.invoice.city }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.email %}
    {{ customer.address.invoice.email }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.phone %}
    {{ customer.address.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.street %}
    {{ customer.address.invoice.street }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.zip %}
    {{ customer.address.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.country %}
    {{ customer.address.invoice.country.code }}
    {{ customer.address.invoice.country.name }}
{% endif %}

{% if customer.loyaltyCard %}
    {{ customer.loyaltyCard }}
{% endif %}

Delivery

Attributy objektu Delivery
Název Typ Popis
name string Název
vatRate float Sazba DPH
payment Delivery/Payment  
transport Delivery/Transport  
price Price Cena

Příklady:

{{ delivery.name }}
{{ delivery.vatRate }}
{{ delivery.payment.code }}
{{ delivery.payment.name }}
{{ delivery.payment.url }}
{{ delivery.payment.vatRate }}
{% if delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ delivery.payment.price.vatRate }}
{{ delivery.payment.price.value }}
{% if delivery.payment.price.discountPercent %}
    {{ delivery.payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.discount %}
    {{ delivery.payment.price.discount }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.old %}
    {{ delivery.payment.price.old }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.vs %}
    {{ delivery.payment.vs }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.bankAccount %}
    {{ delivery.payment.bankAccount }}
    {{ delivery.payment.bankAccount.currency }}
    {% if delivery.payment.bankAccount.bic %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.iban %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.local %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ delivery.transport.name }}
{{ delivery.transport.vatRate }}
{{ delivery.transport.price.vatRate }}
{{ delivery.transport.price.value }}
{% if delivery.transport.price.discountPercent %}
    {{ delivery.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.discount %}
    {{ delivery.transport.price.discount }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.old %}
    {{ delivery.transport.price.old }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.branch %}
    {{ delivery.transport.branch.code }}
    {{ delivery.transport.branch.name }}
    {{ delivery.transport.branch.address }}
    {% if delivery.transport.branch.address.city %}
        {{ delivery.transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.company %}
        {{ delivery.transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.street %}
        {{ delivery.transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.country %}
        {{ delivery.transport.branch.address.country.code }}
        {{ delivery.transport.branch.address.country.name }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if delivery.transport.carrier %}
    {{ delivery.transport.carrier.code }}
    {{ delivery.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.packageType %}
    {{ delivery.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{{ delivery.price.vatRate }}
{{ delivery.price.value }}
{% if delivery.price.discountPercent %}
    {{ delivery.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.price.discount %}
    {{ delivery.price.discount }}
{% endif %}
{% if delivery.price.old %}
    {{ delivery.price.old }}
{% endif %}

Delivery/BankAccount

Attributy objektu Delivery/BankAccount
Název Typ Popis Příklad výstupu
currency string Měna  
bic string | null BIC  
iban string | null IBAN  
local string | null Místní formát 123456789/2010

Příklady:

{{ bankaccount }}
{{ bankaccount.currency }}

{% if bankaccount.bic %}
    {{ bankaccount.bic }}
{% endif %}

{% if bankaccount.iban %}
    {{ bankaccount.iban }}
{% endif %}

{% if bankaccount.local %}
    {{ bankaccount.local }}
{% endif %}

Delivery/Branch

Attributy objektu Delivery/Branch
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název
address Delivery/Branch/Address Adresa

Příklady:

{{ branch.code }}
{{ branch.name }}
{{ branch.address }}
{% if branch.address.city %}
    {{ branch.address.city }}
{% endif %}
{% if branch.address.company %}
    {{ branch.address.company }}
{% endif %}
{% if branch.address.street %}
    {{ branch.address.street }}
{% endif %}
{% if branch.address.country %}
    {{ branch.address.country.code }}
    {{ branch.address.country.name }}
{% endif %}

Delivery/Branch/Address

Attributy objektu Delivery/Branch/Address
Název Typ Popis
city string | null Město
company string | null Název firmy
street string | null Ulice a č.p.
country Address/Country | null Země

Příklady:

{{ address }}

{% if address.city %}
    {{ address.city }}
{% endif %}

{% if address.company %}
    {{ address.company }}
{% endif %}

{% if address.street %}
    {{ address.street }}
{% endif %}

{% if address.country %}
    {{ address.country.code }}
    {{ address.country.name }}
{% endif %}

Delivery/Carrier

Attributy objektu Delivery/Carrier
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název

Příklady:

{{ carrier.code }}
{{ carrier.name }}

Delivery/PackageType

Attributy objektu Delivery/PackageType
Název Typ Popis
code string Kód

Příklady:

{{ packagetype.code }}

Delivery/Payment

Attributy objektu Delivery/Payment
Název Typ Popis Příklad výstupu
code string Kód P123
name string Název Bankovní převod
url string URL pro platbu  
vatRate float Sazba DPH 21
inAdvance bool Je vyžadována platba předem?  
price Price Cena  
vs string | null Variabilní symbol 2160001
bankAccount Delivery/BankAccount | null Bankovní účet 111111111/2010

Příklady:

{{ payment.code }}
{{ payment.name }}
{{ payment.url }}
{{ payment.vatRate }}
{% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ payment.price.vatRate }}
{{ payment.price.value }}
{% if payment.price.discountPercent %}
    {{ payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if payment.price.discount %}
    {{ payment.price.discount }}
{% endif %}
{% if payment.price.old %}
    {{ payment.price.old }}
{% endif %}

{% if payment.vs %}
    {{ payment.vs }}
{% endif %}

{% if payment.bankAccount %}
    {{ payment.bankAccount }}
    {{ payment.bankAccount.currency }}
    {% if payment.bankAccount.bic %}
        {{ payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.iban %}
        {{ payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.local %}
        {{ payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}

Delivery/Transport

Attributy objektu Delivery/Transport
Název Typ Popis
name string Název
vatRate float Sazba DPH
price Price Cena
branch Delivery/Branch | null  
carrier Delivery/Carrier | null Přepravce
packageType Delivery/PackageType | null Typ balíku

Příklady:

{{ transport.name }}
{{ transport.vatRate }}
{{ transport.price.vatRate }}
{{ transport.price.value }}
{% if transport.price.discountPercent %}
    {{ transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if transport.price.discount %}
    {{ transport.price.discount }}
{% endif %}
{% if transport.price.old %}
    {{ transport.price.old }}
{% endif %}

{% if transport.branch %}
    {{ transport.branch.code }}
    {{ transport.branch.name }}
    {{ transport.branch.address }}
    {% if transport.branch.address.city %}
        {{ transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.company %}
        {{ transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.street %}
        {{ transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.country %}
        {{ transport.branch.address.country.code }}
        {{ transport.branch.address.country.name }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if transport.carrier %}
    {{ transport.carrier.code }}
    {{ transport.carrier.name }}
{% endif %}

{% if transport.packageType %}
    {{ transport.packageType.code }}
{% endif %}

Image

Obrázky pokud možno nikdy nevypisujeme přes <img src=, ale vždy přes pomocný tag <i:img, který rovnou řeší retina displeje a responzivitu.

Pokud obrázek neexistuje, tak se zobrazí chybový dle nastavení v administraci - zda existuje lze zjistit atributem „exists“ a případně ho na webu vůbec nevypisovat. Pokud má objekt více obrázků (například galerie), tak budou vždy všechny existovat a kontrola není potřeba.

Attributy objektu Image
Název Typ Popis
originalHeight int Výška (px) originálu fotky
originalWidth int Šířka (px) originálu fotky
alt string | null Popis obrázku nebo název související položky
description string | null Popis obrázku

Příklady:

{{ image.originalHeight }}
{{ image.originalWidth }}

{% if image.alt %}
    {{ image.alt }}
{% endif %}

{% if image.description %}
    {{ image.description }}
{% endif %}

Order

Attributy objektu Order
Název Typ Popis
language string Jazyk objednávky
url string URL pro sledování stavu objednávky
vs string Variabilní symbol
address Addresses Adresy
delivery Delivery Dodání
catalogItems Order/Item/Item[] Položky objednávky (produkty)
items Order/Item/Item[] | Order/Item/DiscountItem[] Položky objednávky (produkty, slevy)
price Order/Price Celkové ceny
status Order/Status Stav objednávky
shop Shop E-shop
purchasedGiftVouchers Voucher/GiftVoucher[] Zakoupené dákorvé poukazy
code string | null Kód
note string | null Poznámka zákazníka
date datetime | null Datum vzniku
dateInStatus datetime | null Datum přesunutí do aktuálního stavu
customer Customer | null Registrovaný zákazník
package Package | null Balík

Příklady:

{{ order.language }}
{{ order.url }}
{{ order.vs }}
{{ order.address.delivery.company.id }}
{{ order.address.delivery.company.name }}
{{ order.address.delivery.company.vat }}
{{ order.address.delivery.name }}
{% if order.address.delivery.name.first %}
    {{ order.address.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.name.last %}
    {{ order.address.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.city %}
    {{ order.address.delivery.city }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.email %}
    {{ order.address.delivery.email }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.phone %}
    {{ order.address.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.street %}
    {{ order.address.delivery.street }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.zip %}
    {{ order.address.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if order.address.delivery.country %}
    {{ order.address.delivery.country.code }}
    {{ order.address.delivery.country.name }}
{% endif %}
{{ order.address.invoice.company.id }}
{{ order.address.invoice.company.name }}
{{ order.address.invoice.company.vat }}
{{ order.address.invoice.name }}
{% if order.address.invoice.name.first %}
    {{ order.address.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.name.last %}
    {{ order.address.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.city %}
    {{ order.address.invoice.city }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.email %}
    {{ order.address.invoice.email }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.phone %}
    {{ order.address.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.street %}
    {{ order.address.invoice.street }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.zip %}
    {{ order.address.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if order.address.invoice.country %}
    {{ order.address.invoice.country.code }}
    {{ order.address.invoice.country.name }}
{% endif %}
{{ order.delivery.name }}
{{ order.delivery.vatRate }}
{{ order.delivery.payment.code }}
{{ order.delivery.payment.name }}
{{ order.delivery.payment.url }}
{{ order.delivery.payment.vatRate }}
{% if order.delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ order.delivery.payment.price.vatRate }}
{{ order.delivery.payment.price.value }}
{% if order.delivery.payment.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.price.discount %}
    {{ order.delivery.payment.price.discount }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.price.old %}
    {{ order.delivery.payment.price.old }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.vs %}
    {{ order.delivery.payment.vs }}
{% endif %}
{% if order.delivery.payment.bankAccount %}
    {{ order.delivery.payment.bankAccount }}
    {{ order.delivery.payment.bankAccount.currency }}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.bic %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.iban %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount.local %}
        {{ order.delivery.payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ order.delivery.transport.name }}
{{ order.delivery.transport.vatRate }}
{{ order.delivery.transport.price.vatRate }}
{{ order.delivery.transport.price.value }}
{% if order.delivery.transport.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.price.discount %}
    {{ order.delivery.transport.price.discount }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.price.old %}
    {{ order.delivery.transport.price.old }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.branch %}
    {{ order.delivery.transport.branch.code }}
    {{ order.delivery.transport.branch.name }}
    {{ order.delivery.transport.branch.address }}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.city %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.company %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.street %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch.address.country %}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.country.code }}
        {{ order.delivery.transport.branch.address.country.name }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.carrier %}
    {{ order.delivery.transport.carrier.code }}
    {{ order.delivery.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if order.delivery.transport.packageType %}
    {{ order.delivery.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{{ order.delivery.price.vatRate }}
{{ order.delivery.price.value }}
{% if order.delivery.price.discountPercent %}
    {{ order.delivery.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if order.delivery.price.discount %}
    {{ order.delivery.price.discount }}
{% endif %}
{% if order.delivery.price.old %}
    {{ order.delivery.price.old }}
{% endif %}

{% for item in order.catalogItems %}
    {{ item.amount }}
    {{ item.vatRate }}
    {{ item.name }}
    {{ item.trackingId }}
    {% if item.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
    {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if item.deleteAllowed %} ... {% endif %}
    {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
    {% if item.gift %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for item in item.children %}
        {{ item.amount }}
        {{ item.vatRate }}
        {{ item.name }}
        {{ item.trackingId }}
        {% if item.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if item.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if item.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in item.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.priceTotal.vatRate }}
        {{ item.priceTotal.value }}
        {% if item.priceTotal.discountPercent %}
            {{ item.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.priceTotal.discount %}
            {{ item.priceTotal.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.priceTotal.old %}
            {{ item.priceTotal.old }}
        {% endif %}
        {{ item.price.vatRate }}
        {{ item.price.value }}
        {% if item.price.discountPercent %}
            {{ item.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.price.discount %}
            {{ item.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.price.old %}
            {{ item.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.code %}
            {{ item.code }}
        {% endif %}
        {% if item.note %}
            {{ item.note }}
        {% endif %}
        {% if item.image %}
            {{ item.image.originalHeight }}
            {{ item.image.originalWidth }}
            {% if item.image.alt %}
                {{ item.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.image.description %}
                {{ item.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.product %}
            {{ item.product.id }}
            {{ item.product.name }}
            {{ item.product.trackingId }}
            {% for availableUpsellGroup in item.product.availableUpsellGroups %}
                {{ availableUpsellGroup.id }}
                {{ availableUpsellGroup.name }}
                {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if availableUpsellGroup.code %}
                    {{ availableUpsellGroup.code }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ item.product.category.id }}
            {{ item.product.category.name }}
            {{ item.product.category.pathNames }}
            {{ item.product.price.vatRate }}
            {{ item.product.price.value }}
            {% if item.product.price.discountPercent %}
                {{ item.product.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if item.product.price.discount %}
                {{ item.product.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if item.product.price.old %}
                {{ item.product.price.old }}
            {% endif %}
            {% for upsell in item.product.availableUpsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ item.product.url }}
            {{ item.product.url.absolute }}
            {{ item.product.url.path }}
            {% for variant in item.product.variants %}
                {{ variant.id }}
                {{ variant.name }}
                {{ variant.trackingId }}
                {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
                    {{ availableUpsellGroup.id }}
                    {{ availableUpsellGroup.name }}
                    {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                        {{ upsell.id }}
                        {{ upsell.name }}
                        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                        {{ upsell.category.id }}
                        {{ upsell.category.name }}
                        {{ upsell.category.pathNames }}
                        {{ upsell.price.vatRate }}
                        {{ upsell.price.value }}
                        {% if upsell.price.discountPercent %}
                            {{ upsell.price.discountPercent }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.price.discount %}
                            {{ upsell.price.discount }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.price.old %}
                            {{ upsell.price.old }}
                        {% endif %}
                        {{ upsell.group.id }}
                        {{ upsell.group.name }}
                        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                        {% if upsell.group.code %}
                            {{ upsell.group.code }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.code %}
                            {{ upsell.code }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.vatRate %}
                            {{ upsell.vatRate }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image %}
                            {{ upsell.image.originalHeight }}
                            {{ upsell.image.originalWidth }}
                            {% if upsell.image.alt %}
                                {{ upsell.image.alt }}
                            {% endif %}
                            {% if upsell.image.description %}
                                {{ upsell.image.description }}
                            {% endif %}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.unit %}
                            {{ upsell.unit.name }}
                        {% endif %}
                    {% endfor %}
                    {% if availableUpsellGroup.code %}
                        {{ availableUpsellGroup.code }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {{ variant.price.vatRate }}
                {{ variant.price.value }}
                {% if variant.price.discountPercent %}
                    {{ variant.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if variant.price.discount %}
                    {{ variant.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if variant.price.old %}
                    {{ variant.price.old }}
                {% endif %}
                {% for upsell in variant.availableUpsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if variant.code %}
                    {{ variant.code }}
                {% endif %}
                {% if variant.vatRate %}
                    {{ variant.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if variant.image %}
                    {{ variant.image.originalHeight }}
                    {{ variant.image.originalWidth }}
                    {% if variant.image.alt %}
                        {{ variant.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if variant.image.description %}
                        {{ variant.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if item.product.code %}
                {{ item.product.code }}
            {% endif %}
            {% if item.product.vatRate %}
                {{ item.product.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if item.product.image %}
                {{ item.product.image.originalHeight }}
                {{ item.product.image.originalWidth }}
                {% if item.product.image.alt %}
                    {{ item.product.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if item.product.image.description %}
                    {{ item.product.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if item.product.unit %}
                {{ item.product.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.unit %}
            {{ item.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell %}
            {{ item.upsell.id }}
            {{ item.upsell.name }}
            {% if item.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ item.upsell.category.id }}
            {{ item.upsell.category.name }}
            {{ item.upsell.category.pathNames }}
            {{ item.upsell.price.vatRate }}
            {{ item.upsell.price.value }}
            {% if item.upsell.price.discountPercent %}
                {{ item.upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.price.discount %}
                {{ item.upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.price.old %}
                {{ item.upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ item.upsell.group.id }}
            {{ item.upsell.group.name }}
            {% if item.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if item.upsell.group.code %}
                {{ item.upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.code %}
                {{ item.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.vatRate %}
                {{ item.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.image %}
                {{ item.upsell.image.originalHeight }}
                {{ item.upsell.image.originalWidth }}
                {% if item.upsell.image.alt %}
                    {{ item.upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if item.upsell.image.description %}
                    {{ item.upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.unit %}
                {{ item.upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.variant %}
            {{ item.variant.id }}
            {{ item.variant.name }}
            {{ item.variant.trackingId }}
            {% for availableUpsellGroup in item.variant.availableUpsellGroups %}
                {{ availableUpsellGroup.id }}
                {{ availableUpsellGroup.name }}
                {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if availableUpsellGroup.code %}
                    {{ availableUpsellGroup.code }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ item.variant.price.vatRate }}
            {{ item.variant.price.value }}
            {% if item.variant.price.discountPercent %}
                {{ item.variant.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.price.discount %}
                {{ item.variant.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.price.old %}
                {{ item.variant.price.old }}
            {% endif %}
            {% for upsell in item.variant.availableUpsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if item.variant.code %}
                {{ item.variant.code }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.vatRate %}
                {{ item.variant.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.image %}
                {{ item.variant.image.originalHeight }}
                {{ item.variant.image.originalWidth }}
                {% if item.variant.image.alt %}
                    {{ item.variant.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if item.variant.image.description %}
                    {{ item.variant.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.priceTotal.vatRate }}
    {{ item.priceTotal.value }}
    {% if item.priceTotal.discountPercent %}
        {{ item.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.discount %}
        {{ item.priceTotal.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.old %}
        {{ item.priceTotal.old }}
    {% endif %}
    {{ item.price.vatRate }}
    {{ item.price.value }}
    {% if item.price.discountPercent %}
        {{ item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.price.discount %}
        {{ item.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.price.old %}
        {{ item.price.old }}
    {% endif %}
    {% for upsell in item.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.code %}
        {{ item.code }}
    {% endif %}
    {% if item.note %}
        {{ item.note }}
    {% endif %}
    {% if item.image %}
        {{ item.image.originalHeight }}
        {{ item.image.originalWidth }}
        {% if item.image.alt %}
            {{ item.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.image.description %}
            {{ item.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product %}
        {{ item.product.id }}
        {{ item.product.name }}
        {{ item.product.trackingId }}
        {% for availableUpsellGroup in item.product.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.product.category.id }}
        {{ item.product.category.name }}
        {{ item.product.category.pathNames }}
        {{ item.product.price.vatRate }}
        {{ item.product.price.value }}
        {% if item.product.price.discountPercent %}
            {{ item.product.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.product.price.discount %}
            {{ item.product.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.product.price.old %}
            {{ item.product.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.product.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.product.url }}
        {{ item.product.url.absolute }}
        {{ item.product.url.path }}
        {% for variant in item.product.variants %}
            {{ variant.id }}
            {{ variant.name }}
            {{ variant.trackingId }}
            {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
                {{ availableUpsellGroup.id }}
                {{ availableUpsellGroup.name }}
                {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if availableUpsellGroup.code %}
                    {{ availableUpsellGroup.code }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ variant.price.vatRate }}
            {{ variant.price.value }}
            {% if variant.price.discountPercent %}
                {{ variant.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if variant.price.discount %}
                {{ variant.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if variant.price.old %}
                {{ variant.price.old }}
            {% endif %}
            {% for upsell in variant.availableUpsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if variant.code %}
                {{ variant.code }}
            {% endif %}
            {% if variant.vatRate %}
                {{ variant.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if variant.image %}
                {{ variant.image.originalHeight }}
                {{ variant.image.originalWidth }}
                {% if variant.image.alt %}
                    {{ variant.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if variant.image.description %}
                    {{ variant.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.product.code %}
            {{ item.product.code }}
        {% endif %}
        {% if item.product.vatRate %}
            {{ item.product.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.product.image %}
            {{ item.product.image.originalHeight }}
            {{ item.product.image.originalWidth }}
            {% if item.product.image.alt %}
                {{ item.product.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.product.image.description %}
                {{ item.product.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.product.unit %}
            {{ item.product.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.unit %}
        {{ item.unit.name }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell %}
        {{ item.upsell.id }}
        {{ item.upsell.name }}
        {% if item.upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ item.upsell.category.id }}
        {{ item.upsell.category.name }}
        {{ item.upsell.category.pathNames }}
        {{ item.upsell.price.vatRate }}
        {{ item.upsell.price.value }}
        {% if item.upsell.price.discountPercent %}
            {{ item.upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.price.discount %}
            {{ item.upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.price.old %}
            {{ item.upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ item.upsell.group.id }}
        {{ item.upsell.group.name }}
        {% if item.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if item.upsell.group.code %}
            {{ item.upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.code %}
            {{ item.upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.vatRate %}
            {{ item.upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.image %}
            {{ item.upsell.image.originalHeight }}
            {{ item.upsell.image.originalWidth }}
            {% if item.upsell.image.alt %}
                {{ item.upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.image.description %}
                {{ item.upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.unit %}
            {{ item.upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant %}
        {{ item.variant.id }}
        {{ item.variant.name }}
        {{ item.variant.trackingId }}
        {% for availableUpsellGroup in item.variant.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.variant.price.vatRate }}
        {{ item.variant.price.value }}
        {% if item.variant.price.discountPercent %}
            {{ item.variant.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.price.discount %}
            {{ item.variant.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.price.old %}
            {{ item.variant.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.variant.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.variant.code %}
            {{ item.variant.code }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.vatRate %}
            {{ item.variant.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.image %}
            {{ item.variant.image.originalHeight }}
            {{ item.variant.image.originalWidth }}
            {% if item.variant.image.alt %}
                {{ item.variant.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.image.description %}
                {{ item.variant.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% for item in order.items %}
    {{ item.amount }}
    {{ item.vatRate }}
    {{ item.name }}
    {{ item.trackingId }}
    {% if item.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
    {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if item.deleteAllowed %} ... {% endif %}
    {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
    {% if item.gift %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for item in item.children %}
        {{ item.amount }}
        {{ item.vatRate }}
        {{ item.name }}
        {{ item.trackingId }}
        {% if item.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if item.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if item.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in item.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.priceTotal.vatRate }}
        {{ item.priceTotal.value }}
        {% if item.priceTotal.discountPercent %}
            {{ item.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.priceTotal.discount %}
            {{ item.priceTotal.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.priceTotal.old %}
            {{ item.priceTotal.old }}
        {% endif %}
        {{ item.price.vatRate }}
        {{ item.price.value }}
        {% if item.price.discountPercent %}
            {{ item.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.price.discount %}
            {{ item.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.price.old %}
            {{ item.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.code %}
            {{ item.code }}
        {% endif %}
        {% if item.note %}
            {{ item.note }}
        {% endif %}
        {% if item.image %}
            {{ item.image.originalHeight }}
            {{ item.image.originalWidth }}
            {% if item.image.alt %}
                {{ item.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.image.description %}
                {{ item.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.product %}
            {{ item.product.id }}
            {{ item.product.name }}
            {{ item.product.trackingId }}
            {% for availableUpsellGroup in item.product.availableUpsellGroups %}
                {{ availableUpsellGroup.id }}
                {{ availableUpsellGroup.name }}
                {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if availableUpsellGroup.code %}
                    {{ availableUpsellGroup.code }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ item.product.category.id }}
            {{ item.product.category.name }}
            {{ item.product.category.pathNames }}
            {{ item.product.price.vatRate }}
            {{ item.product.price.value }}
            {% if item.product.price.discountPercent %}
                {{ item.product.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if item.product.price.discount %}
                {{ item.product.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if item.product.price.old %}
                {{ item.product.price.old }}
            {% endif %}
            {% for upsell in item.product.availableUpsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ item.product.url }}
            {{ item.product.url.absolute }}
            {{ item.product.url.path }}
            {% for variant in item.product.variants %}
                {{ variant.id }}
                {{ variant.name }}
                {{ variant.trackingId }}
                {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
                    {{ availableUpsellGroup.id }}
                    {{ availableUpsellGroup.name }}
                    {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                        {{ upsell.id }}
                        {{ upsell.name }}
                        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                        {{ upsell.category.id }}
                        {{ upsell.category.name }}
                        {{ upsell.category.pathNames }}
                        {{ upsell.price.vatRate }}
                        {{ upsell.price.value }}
                        {% if upsell.price.discountPercent %}
                            {{ upsell.price.discountPercent }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.price.discount %}
                            {{ upsell.price.discount }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.price.old %}
                            {{ upsell.price.old }}
                        {% endif %}
                        {{ upsell.group.id }}
                        {{ upsell.group.name }}
                        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                        {% if upsell.group.code %}
                            {{ upsell.group.code }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.code %}
                            {{ upsell.code }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.vatRate %}
                            {{ upsell.vatRate }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image %}
                            {{ upsell.image.originalHeight }}
                            {{ upsell.image.originalWidth }}
                            {% if upsell.image.alt %}
                                {{ upsell.image.alt }}
                            {% endif %}
                            {% if upsell.image.description %}
                                {{ upsell.image.description }}
                            {% endif %}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.unit %}
                            {{ upsell.unit.name }}
                        {% endif %}
                    {% endfor %}
                    {% if availableUpsellGroup.code %}
                        {{ availableUpsellGroup.code }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {{ variant.price.vatRate }}
                {{ variant.price.value }}
                {% if variant.price.discountPercent %}
                    {{ variant.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if variant.price.discount %}
                    {{ variant.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if variant.price.old %}
                    {{ variant.price.old }}
                {% endif %}
                {% for upsell in variant.availableUpsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if variant.code %}
                    {{ variant.code }}
                {% endif %}
                {% if variant.vatRate %}
                    {{ variant.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if variant.image %}
                    {{ variant.image.originalHeight }}
                    {{ variant.image.originalWidth }}
                    {% if variant.image.alt %}
                        {{ variant.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if variant.image.description %}
                        {{ variant.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if item.product.code %}
                {{ item.product.code }}
            {% endif %}
            {% if item.product.vatRate %}
                {{ item.product.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if item.product.image %}
                {{ item.product.image.originalHeight }}
                {{ item.product.image.originalWidth }}
                {% if item.product.image.alt %}
                    {{ item.product.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if item.product.image.description %}
                    {{ item.product.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if item.product.unit %}
                {{ item.product.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.unit %}
            {{ item.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell %}
            {{ item.upsell.id }}
            {{ item.upsell.name }}
            {% if item.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ item.upsell.category.id }}
            {{ item.upsell.category.name }}
            {{ item.upsell.category.pathNames }}
            {{ item.upsell.price.vatRate }}
            {{ item.upsell.price.value }}
            {% if item.upsell.price.discountPercent %}
                {{ item.upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.price.discount %}
                {{ item.upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.price.old %}
                {{ item.upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ item.upsell.group.id }}
            {{ item.upsell.group.name }}
            {% if item.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if item.upsell.group.code %}
                {{ item.upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.code %}
                {{ item.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.vatRate %}
                {{ item.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.image %}
                {{ item.upsell.image.originalHeight }}
                {{ item.upsell.image.originalWidth }}
                {% if item.upsell.image.alt %}
                    {{ item.upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if item.upsell.image.description %}
                    {{ item.upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.unit %}
                {{ item.upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.variant %}
            {{ item.variant.id }}
            {{ item.variant.name }}
            {{ item.variant.trackingId }}
            {% for availableUpsellGroup in item.variant.availableUpsellGroups %}
                {{ availableUpsellGroup.id }}
                {{ availableUpsellGroup.name }}
                {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if availableUpsellGroup.code %}
                    {{ availableUpsellGroup.code }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ item.variant.price.vatRate }}
            {{ item.variant.price.value }}
            {% if item.variant.price.discountPercent %}
                {{ item.variant.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.price.discount %}
                {{ item.variant.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.price.old %}
                {{ item.variant.price.old }}
            {% endif %}
            {% for upsell in item.variant.availableUpsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if item.variant.code %}
                {{ item.variant.code }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.vatRate %}
                {{ item.variant.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.image %}
                {{ item.variant.image.originalHeight }}
                {{ item.variant.image.originalWidth }}
                {% if item.variant.image.alt %}
                    {{ item.variant.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if item.variant.image.description %}
                    {{ item.variant.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.priceTotal.vatRate }}
    {{ item.priceTotal.value }}
    {% if item.priceTotal.discountPercent %}
        {{ item.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.discount %}
        {{ item.priceTotal.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.old %}
        {{ item.priceTotal.old }}
    {% endif %}
    {{ item.price.vatRate }}
    {{ item.price.value }}
    {% if item.price.discountPercent %}
        {{ item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.price.discount %}
        {{ item.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.price.old %}
        {{ item.price.old }}
    {% endif %}
    {% for upsell in item.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.code %}
        {{ item.code }}
    {% endif %}
    {% if item.note %}
        {{ item.note }}
    {% endif %}
    {% if item.image %}
        {{ item.image.originalHeight }}
        {{ item.image.originalWidth }}
        {% if item.image.alt %}
            {{ item.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.image.description %}
            {{ item.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product %}
        {{ item.product.id }}
        {{ item.product.name }}
        {{ item.product.trackingId }}
        {% for availableUpsellGroup in item.product.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.product.category.id }}
        {{ item.product.category.name }}
        {{ item.product.category.pathNames }}
        {{ item.product.price.vatRate }}
        {{ item.product.price.value }}
        {% if item.product.price.discountPercent %}
            {{ item.product.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.product.price.discount %}
            {{ item.product.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.product.price.old %}
            {{ item.product.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.product.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.product.url }}
        {{ item.product.url.absolute }}
        {{ item.product.url.path }}
        {% for variant in item.product.variants %}
            {{ variant.id }}
            {{ variant.name }}
            {{ variant.trackingId }}
            {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
                {{ availableUpsellGroup.id }}
                {{ availableUpsellGroup.name }}
                {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if availableUpsellGroup.code %}
                    {{ availableUpsellGroup.code }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ variant.price.vatRate }}
            {{ variant.price.value }}
            {% if variant.price.discountPercent %}
                {{ variant.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if variant.price.discount %}
                {{ variant.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if variant.price.old %}
                {{ variant.price.old }}
            {% endif %}
            {% for upsell in variant.availableUpsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if variant.code %}
                {{ variant.code }}
            {% endif %}
            {% if variant.vatRate %}
                {{ variant.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if variant.image %}
                {{ variant.image.originalHeight }}
                {{ variant.image.originalWidth }}
                {% if variant.image.alt %}
                    {{ variant.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if variant.image.description %}
                    {{ variant.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.product.code %}
            {{ item.product.code }}
        {% endif %}
        {% if item.product.vatRate %}
            {{ item.product.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.product.image %}
            {{ item.product.image.originalHeight }}
            {{ item.product.image.originalWidth }}
            {% if item.product.image.alt %}
                {{ item.product.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.product.image.description %}
                {{ item.product.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.product.unit %}
            {{ item.product.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.unit %}
        {{ item.unit.name }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell %}
        {{ item.upsell.id }}
        {{ item.upsell.name }}
        {% if item.upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ item.upsell.category.id }}
        {{ item.upsell.category.name }}
        {{ item.upsell.category.pathNames }}
        {{ item.upsell.price.vatRate }}
        {{ item.upsell.price.value }}
        {% if item.upsell.price.discountPercent %}
            {{ item.upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.price.discount %}
            {{ item.upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.price.old %}
            {{ item.upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ item.upsell.group.id }}
        {{ item.upsell.group.name }}
        {% if item.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if item.upsell.group.code %}
            {{ item.upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.code %}
            {{ item.upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.vatRate %}
            {{ item.upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.image %}
            {{ item.upsell.image.originalHeight }}
            {{ item.upsell.image.originalWidth }}
            {% if item.upsell.image.alt %}
                {{ item.upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.image.description %}
                {{ item.upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.unit %}
            {{ item.upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant %}
        {{ item.variant.id }}
        {{ item.variant.name }}
        {{ item.variant.trackingId }}
        {% for availableUpsellGroup in item.variant.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.variant.price.vatRate }}
        {{ item.variant.price.value }}
        {% if item.variant.price.discountPercent %}
            {{ item.variant.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.price.discount %}
            {{ item.variant.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.price.old %}
            {{ item.variant.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.variant.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.variant.code %}
            {{ item.variant.code }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.vatRate %}
            {{ item.variant.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.image %}
            {{ item.variant.image.originalHeight }}
            {{ item.variant.image.originalWidth }}
            {% if item.variant.image.alt %}
                {{ item.variant.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.image.description %}
                {{ item.variant.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ order.price.paid }}
{{ order.price.total }}
{{ order.price.unpaid }}
{{ order.status.id }}
{{ order.status.name }}
{{ order.shop.email }}
{{ order.shop.name }}
{{ order.shop.phone }}
{{ order.shop.url }}

{% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
    {{ giftVoucher.code }}
    {{ giftVoucher.name }}
    {{ giftVoucher.value }}
    {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
{% endfor %}

{% if order.code %}
    {{ order.code }}
{% endif %}

{% if order.note %}
    {{ order.note }}
{% endif %}

{% if order.date %}
    {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

{% if order.dateInStatus %}
    {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

{% if order.customer %}
    {{ order.customer.created|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if order.customer.wholesale %} ... {% endif %}
    {{ order.customer.address.delivery.company.id }}
    {{ order.customer.address.delivery.company.name }}
    {{ order.customer.address.delivery.company.vat }}
    {{ order.customer.address.delivery.name }}
    {% if order.customer.address.delivery.name.first %}
        {{ order.customer.address.delivery.name.first }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.name.last %}
        {{ order.customer.address.delivery.name.last }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.city %}
        {{ order.customer.address.delivery.city }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.email %}
        {{ order.customer.address.delivery.email }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.phone %}
        {{ order.customer.address.delivery.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.street %}
        {{ order.customer.address.delivery.street }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.zip %}
        {{ order.customer.address.delivery.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.delivery.country %}
        {{ order.customer.address.delivery.country.code }}
        {{ order.customer.address.delivery.country.name }}
    {% endif %}
    {{ order.customer.address.invoice.company.id }}
    {{ order.customer.address.invoice.company.name }}
    {{ order.customer.address.invoice.company.vat }}
    {{ order.customer.address.invoice.name }}
    {% if order.customer.address.invoice.name.first %}
        {{ order.customer.address.invoice.name.first }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.name.last %}
        {{ order.customer.address.invoice.name.last }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.city %}
        {{ order.customer.address.invoice.city }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.email %}
        {{ order.customer.address.invoice.email }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.phone %}
        {{ order.customer.address.invoice.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.street %}
        {{ order.customer.address.invoice.street }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.zip %}
        {{ order.customer.address.invoice.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.address.invoice.country %}
        {{ order.customer.address.invoice.country.code }}
        {{ order.customer.address.invoice.country.name }}
    {% endif %}
    {% if order.customer.loyaltyCard %}
        {{ order.customer.loyaltyCard }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if order.package %}
    {{ order.package.trackingUrl }}
    {{ order.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if order.package.code %}
        {{ order.package.code }}
    {% endif %}
{% endif %}

Order/DiscountCode

Attributy objektu Order/DiscountCode
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název slevového kódu

Příklady:

{{ discountcode.code }}
{{ discountcode.name }}

Order/Item/DiscountItem

Attributy objektu Order/Item/DiscountItem
Název Typ Popis
amount int  
vatRate int Sazba DPH (%)
name string Název slevy
amountChangeAllowed bool Je povolena změna množství?
catalogItem bool Je položkou katalogu?
deleteAllowed bool Je povoleno odebrání z objednávky?
discountItem bool Je položka slevou?
children Order/Item/DiscountItem[] Podřazené položky (například díly kompletu)
price Price Hodnota slevy
priceTotal Price Cena celkem
note string | null Poznámka
trackingId null | string ID pro měřící kódy
discountCode Order/DiscountCode | null Slevový kód
unit Unit | null Množstevní jednotka

Příklady:

{{ discountitem.amount }}
{{ discountitem.vatRate }}
{{ discountitem.name }}
{% if discountitem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
{% if discountitem.catalogItem %} ... {% endif %}
{% if discountitem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
{% if discountitem.discountItem %} ... {% endif %}

{% for discountItem in discountitem.children %}
    {{ discountItem.amount }}
    {{ discountItem.vatRate }}
    {{ discountItem.name }}
    {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
    {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
    {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
    {{ discountItem.price.vatRate }}
    {{ discountItem.price.value }}
    {% if discountItem.price.discountPercent %}
        {{ discountItem.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.price.discount %}
        {{ discountItem.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.price.old %}
        {{ discountItem.price.old }}
    {% endif %}
    {{ discountItem.priceTotal.vatRate }}
    {{ discountItem.priceTotal.value }}
    {% if discountItem.priceTotal.discountPercent %}
        {{ discountItem.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.priceTotal.discount %}
        {{ discountItem.priceTotal.discount }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.priceTotal.old %}
        {{ discountItem.priceTotal.old }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.note %}
        {{ discountItem.note }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.trackingId %}
        {{ discountItem.trackingId }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.discountCode %}
        {{ discountItem.discountCode.code }}
        {{ discountItem.discountCode.name }}
    {% endif %}
    {% if discountItem.unit %}
        {{ discountItem.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ discountitem.price.vatRate }}
{{ discountitem.price.value }}
{% if discountitem.price.discountPercent %}
    {{ discountitem.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if discountitem.price.discount %}
    {{ discountitem.price.discount }}
{% endif %}
{% if discountitem.price.old %}
    {{ discountitem.price.old }}
{% endif %}
{{ discountitem.priceTotal.vatRate }}
{{ discountitem.priceTotal.value }}
{% if discountitem.priceTotal.discountPercent %}
    {{ discountitem.priceTotal.discountPercent }}
{% endif %}
{% if discountitem.priceTotal.discount %}
    {{ discountitem.priceTotal.discount }}
{% endif %}
{% if discountitem.priceTotal.old %}
    {{ discountitem.priceTotal.old }}
{% endif %}

{% if discountitem.note %}
    {{ discountitem.note }}
{% endif %}

{% if discountitem.trackingId %}
    {{ discountitem.trackingId }}
{% endif %}

{% if discountitem.discountCode %}
    {{ discountitem.discountCode.code }}
    {{ discountitem.discountCode.name }}
{% endif %}

{% if discountitem.unit %}
    {{ discountitem.unit.name }}
{% endif %}

Order/Item/Item

Attributy objektu Order/Item/Item
Název Typ Popis
amount int Množství
vatRate int Sazba DPH (%)
name string Název položky
trackingId string ID používané ve feedech a měřících skriptech
amountChangeAllowed bool Je povolena změna množství?
catalogItem bool Je položkou katalogu?
deleteAllowed bool Je povoleno odebrání z objednávky?
discountItem bool Je položka slevou?
gift bool Je položka dárkem?
availableUpsellGroups AvailableUpsellGroup[] Dostupné skupiny upsellu
children Order/Item/Item[] | Order/Item/DiscountItem[] Podřazené položky (například díly kompletu)
priceTotal Price Cena celkem
price Price Cena za kus
availableUpsells Upsell[] Dostupné položky pro upsell
code string | null Kód položky
note string | null Poznámka
image Image | null Obrázek položky
product Product | null Produkt
unit Unit | null Množstevní jednotka
upsell Upsell | null Je položka upsellem?
variant Variant | null Varianta

Příklady:

{{ item.amount }}
{{ item.vatRate }}
{{ item.name }}
{{ item.trackingId }}
{% if item.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
{% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
{% if item.deleteAllowed %} ... {% endif %}
{% if item.discountItem %} ... {% endif %}
{% if item.gift %} ... {% endif %}

{% for availableUpsellGroup in item.availableUpsellGroups %}
    {{ availableUpsellGroup.id }}
    {{ availableUpsellGroup.name }}
    {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if availableUpsellGroup.code %}
        {{ availableUpsellGroup.code }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% for item in item.children %}
    {{ item.amount }}
    {{ item.vatRate }}
    {{ item.name }}
    {{ item.trackingId }}
    {% if item.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
    {% if item.catalogItem %} ... {% endif %}
    {% if item.deleteAllowed %} ... {% endif %}
    {% if item.discountItem %} ... {% endif %}
    {% if item.gift %} ... {% endif %}
    {% for availableUpsellGroup in item.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.priceTotal.vatRate }}
    {{ item.priceTotal.value }}
    {% if item.priceTotal.discountPercent %}
        {{ item.priceTotal.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.discount %}
        {{ item.priceTotal.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.priceTotal.old %}
        {{ item.priceTotal.old }}
    {% endif %}
    {{ item.price.vatRate }}
    {{ item.price.value }}
    {% if item.price.discountPercent %}
        {{ item.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.price.discount %}
        {{ item.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.price.old %}
        {{ item.price.old }}
    {% endif %}
    {% for upsell in item.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.code %}
        {{ item.code }}
    {% endif %}
    {% if item.note %}
        {{ item.note }}
    {% endif %}
    {% if item.image %}
        {{ item.image.originalHeight }}
        {{ item.image.originalWidth }}
        {% if item.image.alt %}
            {{ item.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.image.description %}
            {{ item.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product %}
        {{ item.product.id }}
        {{ item.product.name }}
        {{ item.product.trackingId }}
        {% for availableUpsellGroup in item.product.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.product.category.id }}
        {{ item.product.category.name }}
        {{ item.product.category.pathNames }}
        {{ item.product.price.vatRate }}
        {{ item.product.price.value }}
        {% if item.product.price.discountPercent %}
            {{ item.product.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.product.price.discount %}
            {{ item.product.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.product.price.old %}
            {{ item.product.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.product.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.product.url }}
        {{ item.product.url.absolute }}
        {{ item.product.url.path }}
        {% for variant in item.product.variants %}
            {{ variant.id }}
            {{ variant.name }}
            {{ variant.trackingId }}
            {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
                {{ availableUpsellGroup.id }}
                {{ availableUpsellGroup.name }}
                {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                    {{ upsell.id }}
                    {{ upsell.name }}
                    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                    {{ upsell.category.id }}
                    {{ upsell.category.name }}
                    {{ upsell.category.pathNames }}
                    {{ upsell.price.vatRate }}
                    {{ upsell.price.value }}
                    {% if upsell.price.discountPercent %}
                        {{ upsell.price.discountPercent }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.discount %}
                        {{ upsell.price.discount }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.price.old %}
                        {{ upsell.price.old }}
                    {% endif %}
                    {{ upsell.group.id }}
                    {{ upsell.group.name }}
                    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                    {% if upsell.group.code %}
                        {{ upsell.group.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.code %}
                        {{ upsell.code }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.vatRate %}
                        {{ upsell.vatRate }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image %}
                        {{ upsell.image.originalHeight }}
                        {{ upsell.image.originalWidth }}
                        {% if upsell.image.alt %}
                            {{ upsell.image.alt }}
                        {% endif %}
                        {% if upsell.image.description %}
                            {{ upsell.image.description }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.unit %}
                        {{ upsell.unit.name }}
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% if availableUpsellGroup.code %}
                    {{ availableUpsellGroup.code }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {{ variant.price.vatRate }}
            {{ variant.price.value }}
            {% if variant.price.discountPercent %}
                {{ variant.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if variant.price.discount %}
                {{ variant.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if variant.price.old %}
                {{ variant.price.old }}
            {% endif %}
            {% for upsell in variant.availableUpsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if variant.code %}
                {{ variant.code }}
            {% endif %}
            {% if variant.vatRate %}
                {{ variant.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if variant.image %}
                {{ variant.image.originalHeight }}
                {{ variant.image.originalWidth }}
                {% if variant.image.alt %}
                    {{ variant.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if variant.image.description %}
                    {{ variant.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.product.code %}
            {{ item.product.code }}
        {% endif %}
        {% if item.product.vatRate %}
            {{ item.product.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.product.image %}
            {{ item.product.image.originalHeight }}
            {{ item.product.image.originalWidth }}
            {% if item.product.image.alt %}
                {{ item.product.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.product.image.description %}
                {{ item.product.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.product.unit %}
            {{ item.product.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.unit %}
        {{ item.unit.name }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell %}
        {{ item.upsell.id }}
        {{ item.upsell.name }}
        {% if item.upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ item.upsell.category.id }}
        {{ item.upsell.category.name }}
        {{ item.upsell.category.pathNames }}
        {{ item.upsell.price.vatRate }}
        {{ item.upsell.price.value }}
        {% if item.upsell.price.discountPercent %}
            {{ item.upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.price.discount %}
            {{ item.upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.price.old %}
            {{ item.upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ item.upsell.group.id }}
        {{ item.upsell.group.name }}
        {% if item.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if item.upsell.group.code %}
            {{ item.upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.code %}
            {{ item.upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.vatRate %}
            {{ item.upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.image %}
            {{ item.upsell.image.originalHeight }}
            {{ item.upsell.image.originalWidth }}
            {% if item.upsell.image.alt %}
                {{ item.upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.upsell.image.description %}
                {{ item.upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.unit %}
            {{ item.upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.variant %}
        {{ item.variant.id }}
        {{ item.variant.name }}
        {{ item.variant.trackingId }}
        {% for availableUpsellGroup in item.variant.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ item.variant.price.vatRate }}
        {{ item.variant.price.value }}
        {% if item.variant.price.discountPercent %}
            {{ item.variant.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.price.discount %}
            {{ item.variant.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.price.old %}
            {{ item.variant.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in item.variant.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if item.variant.code %}
            {{ item.variant.code }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.vatRate %}
            {{ item.variant.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.image %}
            {{ item.variant.image.originalHeight }}
            {{ item.variant.image.originalWidth }}
            {% if item.variant.image.alt %}
                {{ item.variant.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if item.variant.image.description %}
                {{ item.variant.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ item.priceTotal.vatRate }}
{{ item.priceTotal.value }}
{% if item.priceTotal.discountPercent %}
    {{ item.priceTotal.discountPercent }}
{% endif %}
{% if item.priceTotal.discount %}
    {{ item.priceTotal.discount }}
{% endif %}
{% if item.priceTotal.old %}
    {{ item.priceTotal.old }}
{% endif %}
{{ item.price.vatRate }}
{{ item.price.value }}
{% if item.price.discountPercent %}
    {{ item.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if item.price.discount %}
    {{ item.price.discount }}
{% endif %}
{% if item.price.old %}
    {{ item.price.old }}
{% endif %}

{% for upsell in item.availableUpsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ upsell.category.id }}
    {{ upsell.category.name }}
    {{ upsell.category.pathNames }}
    {{ upsell.price.vatRate }}
    {{ upsell.price.value }}
    {% if upsell.price.discountPercent %}
        {{ upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discount %}
        {{ upsell.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.old %}
        {{ upsell.price.old }}
    {% endif %}
    {{ upsell.group.id }}
    {{ upsell.group.name }}
    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if upsell.group.code %}
        {{ upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
        {{ upsell.image.originalHeight }}
        {{ upsell.image.originalWidth }}
        {% if upsell.image.alt %}
            {{ upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image.description %}
            {{ upsell.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
        {{ upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if item.code %}
    {{ item.code }}
{% endif %}

{% if item.note %}
    {{ item.note }}
{% endif %}

{% if item.image %}
    {{ item.image.originalHeight }}
    {{ item.image.originalWidth }}
    {% if item.image.alt %}
        {{ item.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if item.image.description %}
        {{ item.image.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if item.product %}
    {{ item.product.id }}
    {{ item.product.name }}
    {{ item.product.trackingId }}
    {% for availableUpsellGroup in item.product.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.category.id }}
    {{ item.product.category.name }}
    {{ item.product.category.pathNames }}
    {{ item.product.price.vatRate }}
    {{ item.product.price.value }}
    {% if item.product.price.discountPercent %}
        {{ item.product.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.product.price.discount %}
        {{ item.product.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.product.price.old %}
        {{ item.product.price.old }}
    {% endif %}
    {% for upsell in item.product.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.product.url }}
    {{ item.product.url.absolute }}
    {{ item.product.url.path }}
    {% for variant in item.product.variants %}
        {{ variant.id }}
        {{ variant.name }}
        {{ variant.trackingId }}
        {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
                {{ upsell.id }}
                {{ upsell.name }}
                {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
                {{ upsell.category.id }}
                {{ upsell.category.name }}
                {{ upsell.category.pathNames }}
                {{ upsell.price.vatRate }}
                {{ upsell.price.value }}
                {% if upsell.price.discountPercent %}
                    {{ upsell.price.discountPercent }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.discount %}
                    {{ upsell.price.discount }}
                {% endif %}
                {% if upsell.price.old %}
                    {{ upsell.price.old }}
                {% endif %}
                {{ upsell.group.id }}
                {{ upsell.group.name }}
                {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
                {% if upsell.group.code %}
                    {{ upsell.group.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.code %}
                    {{ upsell.code }}
                {% endif %}
                {% if upsell.vatRate %}
                    {{ upsell.vatRate }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image %}
                    {{ upsell.image.originalHeight }}
                    {{ upsell.image.originalWidth }}
                    {% if upsell.image.alt %}
                        {{ upsell.image.alt }}
                    {% endif %}
                    {% if upsell.image.description %}
                        {{ upsell.image.description }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
                {% if upsell.unit %}
                    {{ upsell.unit.name }}
                {% endif %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ variant.price.vatRate }}
        {{ variant.price.value }}
        {% if variant.price.discountPercent %}
            {{ variant.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if variant.price.discount %}
            {{ variant.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if variant.price.old %}
            {{ variant.price.old }}
        {% endif %}
        {% for upsell in variant.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if variant.code %}
            {{ variant.code }}
        {% endif %}
        {% if variant.vatRate %}
            {{ variant.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if variant.image %}
            {{ variant.image.originalHeight }}
            {{ variant.image.originalWidth }}
            {% if variant.image.alt %}
                {{ variant.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if variant.image.description %}
                {{ variant.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.product.code %}
        {{ item.product.code }}
    {% endif %}
    {% if item.product.vatRate %}
        {{ item.product.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if item.product.image %}
        {{ item.product.image.originalHeight }}
        {{ item.product.image.originalWidth }}
        {% if item.product.image.alt %}
            {{ item.product.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.product.image.description %}
            {{ item.product.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.product.unit %}
        {{ item.product.unit.name }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if item.unit %}
    {{ item.unit.name }}
{% endif %}

{% if item.upsell %}
    {{ item.upsell.id }}
    {{ item.upsell.name }}
    {% if item.upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ item.upsell.category.id }}
    {{ item.upsell.category.name }}
    {{ item.upsell.category.pathNames }}
    {{ item.upsell.price.vatRate }}
    {{ item.upsell.price.value }}
    {% if item.upsell.price.discountPercent %}
        {{ item.upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell.price.discount %}
        {{ item.upsell.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell.price.old %}
        {{ item.upsell.price.old }}
    {% endif %}
    {{ item.upsell.group.id }}
    {{ item.upsell.group.name }}
    {% if item.upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if item.upsell.group.code %}
        {{ item.upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell.code %}
        {{ item.upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell.vatRate %}
        {{ item.upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if item.upsell.image %}
        {{ item.upsell.image.originalHeight }}
        {{ item.upsell.image.originalWidth }}
        {% if item.upsell.image.alt %}
            {{ item.upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.upsell.image.description %}
            {{ item.upsell.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if item.upsell.unit %}
        {{ item.upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if item.variant %}
    {{ item.variant.id }}
    {{ item.variant.name }}
    {{ item.variant.trackingId }}
    {% for availableUpsellGroup in item.variant.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ item.variant.price.vatRate }}
    {{ item.variant.price.value }}
    {% if item.variant.price.discountPercent %}
        {{ item.variant.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.price.discount %}
        {{ item.variant.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.price.old %}
        {{ item.variant.price.old }}
    {% endif %}
    {% for upsell in item.variant.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if item.variant.code %}
        {{ item.variant.code }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.vatRate %}
        {{ item.variant.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if item.variant.image %}
        {{ item.variant.image.originalHeight }}
        {{ item.variant.image.originalWidth }}
        {% if item.variant.image.alt %}
            {{ item.variant.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if item.variant.image.description %}
            {{ item.variant.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}

Order/Price

Attributy objektu Order/Price
Název Typ Popis
paid price Celkem uhrazeno
total price Celková hodnota
unpaid price Celkem k úhradě

Příklady:

{{ price.paid }}
{{ price.total }}
{{ price.unpaid }}

Order/Status

Attributy objektu Order/Status
Název Typ Popis
id int ID
name string Název

Příklady:

{{ status.id }}
{{ status.name }}

Package

Attributy objektu Package
Název Typ Popis
trackingUrl string URL sledování
date datetime Datum odeslání
code string | null Kód

Příklady:

{{ package.trackingUrl }}
{{ package.date|date('d. m. Y H:i') }}

{% if package.code %}
    {{ package.code }}
{% endif %}

Price

Attributy objektu Price
Název Typ Popis
vatRate float Sazba DPH
value price Cena
discountPercent float | null Sleva (procenta)
discount price | null Sleva (částka)
old price | null Cena před slevou

Příklady:

{{ price.vatRate }}
{{ price.value }}

{% if price.discountPercent %}
    {{ price.discountPercent }}
{% endif %}

{% if price.discount %}
    {{ price.discount }}
{% endif %}

{% if price.old %}
    {{ price.old }}
{% endif %}

Product

Attributy objektu Product
Název Typ Popis
id int Interní ID produktu
name string Název položky
trackingId string ID používané ve feedech a měřících skriptech
availableUpsellGroups AvailableUpsellGroup[] Dostupné skupiny upsellu
category Category Hlavní kategorie
price Price Cena za kus
availableUpsells Upsell[] Dostupné položky pro upsell
url Url URL produktu
variants Variant[] Varianty
code string | null Kód položky
vatRate float | null Sazba DPH (%)
image Image | null Obrázek položky
unit Unit | null Množstevní jednotka

Příklady:

{{ product.id }}
{{ product.name }}
{{ product.trackingId }}

{% for availableUpsellGroup in product.availableUpsellGroups %}
    {{ availableUpsellGroup.id }}
    {{ availableUpsellGroup.name }}
    {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if availableUpsellGroup.code %}
        {{ availableUpsellGroup.code }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ product.category.id }}
{{ product.category.name }}
{{ product.category.pathNames }}
{{ product.price.vatRate }}
{{ product.price.value }}
{% if product.price.discountPercent %}
    {{ product.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if product.price.discount %}
    {{ product.price.discount }}
{% endif %}
{% if product.price.old %}
    {{ product.price.old }}
{% endif %}

{% for upsell in product.availableUpsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ upsell.category.id }}
    {{ upsell.category.name }}
    {{ upsell.category.pathNames }}
    {{ upsell.price.vatRate }}
    {{ upsell.price.value }}
    {% if upsell.price.discountPercent %}
        {{ upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discount %}
        {{ upsell.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.old %}
        {{ upsell.price.old }}
    {% endif %}
    {{ upsell.group.id }}
    {{ upsell.group.name }}
    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if upsell.group.code %}
        {{ upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
        {{ upsell.image.originalHeight }}
        {{ upsell.image.originalWidth }}
        {% if upsell.image.alt %}
            {{ upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image.description %}
            {{ upsell.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
        {{ upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ product.url }}
{{ product.url.absolute }}
{{ product.url.path }}

{% for variant in product.variants %}
    {{ variant.id }}
    {{ variant.name }}
    {{ variant.trackingId }}
    {% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
        {{ availableUpsellGroup.id }}
        {{ availableUpsellGroup.name }}
        {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {{ upsell.category.id }}
            {{ upsell.category.name }}
            {{ upsell.category.pathNames }}
            {{ upsell.price.vatRate }}
            {{ upsell.price.value }}
            {% if upsell.price.discountPercent %}
                {{ upsell.price.discountPercent }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.discount %}
                {{ upsell.price.discount }}
            {% endif %}
            {% if upsell.price.old %}
                {{ upsell.price.old }}
            {% endif %}
            {{ upsell.group.id }}
            {{ upsell.group.name }}
            {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% if upsell.group.code %}
                {{ upsell.group.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
                {{ upsell.image.originalHeight }}
                {{ upsell.image.originalWidth }}
                {% if upsell.image.alt %}
                    {{ upsell.image.alt }}
                {% endif %}
                {% if upsell.image.description %}
                    {{ upsell.image.description }}
                {% endif %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
                {{ upsell.unit.name }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if availableUpsellGroup.code %}
            {{ availableUpsellGroup.code }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ variant.price.vatRate }}
    {{ variant.price.value }}
    {% if variant.price.discountPercent %}
        {{ variant.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if variant.price.discount %}
        {{ variant.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if variant.price.old %}
        {{ variant.price.old }}
    {% endif %}
    {% for upsell in variant.availableUpsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if variant.code %}
        {{ variant.code }}
    {% endif %}
    {% if variant.vatRate %}
        {{ variant.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if variant.image %}
        {{ variant.image.originalHeight }}
        {{ variant.image.originalWidth }}
        {% if variant.image.alt %}
            {{ variant.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if variant.image.description %}
            {{ variant.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if product.code %}
    {{ product.code }}
{% endif %}

{% if product.vatRate %}
    {{ product.vatRate }}
{% endif %}

{% if product.image %}
    {{ product.image.originalHeight }}
    {{ product.image.originalWidth }}
    {% if product.image.alt %}
        {{ product.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if product.image.description %}
        {{ product.image.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if product.unit %}
    {{ product.unit.name }}
{% endif %}

Shop

Attributy objektu Shop
Název Typ Popis Příklad výstupu
email string Email info@my-shop.cz
name string Název MůjShop.cz
phone string Telefon +420 777 123 456
url string URL https://my-shop.cz

Příklady:

{{ shop.email }}
{{ shop.name }}
{{ shop.phone }}
{{ shop.url }}

TextPage

Textová stránka - používáno pro obchodní podmínky atd.

Attributy objektu TextPage
Název Typ Popis
id int  
name string Název stránky
text string Text stránky
subPages TextPage[] Podstránky
url Url URL stránky

Příklady:

{{ textpage.id }}
{{ textpage.name }}
{{ textpage.text }}

{% for textPage in textpage.subPages %}
    {{ textPage.id }}
    {{ textPage.name }}
    {{ textPage.text }}
    {{ textPage.url }}
    {{ textPage.url.absolute }}
    {{ textPage.url.path }}
{% endfor %}
{{ textpage.url }}
{{ textpage.url.absolute }}
{{ textpage.url.path }}

Topic

Attributy objektu Topic
Název Typ Popis
description string Popis
name string Název
image Image Hlavní obrázek
previewImage Image Náhledový obrázek
url Url URL (bez domény)

Příklady:

{{ topic.description }}
{{ topic.name }}
{{ topic.image.originalHeight }}
{{ topic.image.originalWidth }}
{% if topic.image.alt %}
    {{ topic.image.alt }}
{% endif %}
{% if topic.image.description %}
    {{ topic.image.description }}
{% endif %}
{{ topic.previewImage.originalHeight }}
{{ topic.previewImage.originalWidth }}
{% if topic.previewImage.alt %}
    {{ topic.previewImage.alt }}
{% endif %}
{% if topic.previewImage.description %}
    {{ topic.previewImage.description }}
{% endif %}
{{ topic.url }}
{{ topic.url.absolute }}
{{ topic.url.path }}

Unit

Attributy objektu Unit
Název Typ Popis
name string Název množstevní jednotky

Příklady:

{{ unit.name }}

Upsell

Attributy objektu Upsell
Název Typ Popis
id int  
name string Název položky
inCart bool Je v aktuální objednávce?
category Category Hlavní kategorie
price Price Cena za kus
group UpsellGroup  
code string | null Kód položky
vatRate float | null Sazba DPH (%)
image Image | null Obrázek položky
unit Unit | null Množstevní jednotka

Příklady:

{{ upsell.id }}
{{ upsell.name }}
{% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
{{ upsell.category.id }}
{{ upsell.category.name }}
{{ upsell.category.pathNames }}
{{ upsell.price.vatRate }}
{{ upsell.price.value }}
{% if upsell.price.discountPercent %}
    {{ upsell.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if upsell.price.discount %}
    {{ upsell.price.discount }}
{% endif %}
{% if upsell.price.old %}
    {{ upsell.price.old }}
{% endif %}
{{ upsell.group.id }}
{{ upsell.group.name }}
{% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
{% if upsell.group.code %}
    {{ upsell.group.code }}
{% endif %}

{% if upsell.code %}
    {{ upsell.code }}
{% endif %}

{% if upsell.vatRate %}
    {{ upsell.vatRate }}
{% endif %}

{% if upsell.image %}
    {{ upsell.image.originalHeight }}
    {{ upsell.image.originalWidth }}
    {% if upsell.image.alt %}
        {{ upsell.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image.description %}
        {{ upsell.image.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if upsell.unit %}
    {{ upsell.unit.name }}
{% endif %}

UpsellGroup

Attributy objektu UpsellGroup
Název Typ Popis
id int  
name string Název skupiny
singleSelection bool Režim výběru
code string | null Název skupiny

Příklady:

{{ upsellgroup.id }}
{{ upsellgroup.name }}
{% if upsellgroup.singleSelection %} ... {% endif %}

{% if upsellgroup.code %}
    {{ upsellgroup.code }}
{% endif %}

Url

Attributy objektu Url
Název Typ Popis Příklad výstupu
absolute string URL včetně domény a protokolu https://www.example.org/product-1
path string URL v rámci domény /product-1

Příklady:

{{ url }}
{{ url.absolute }}
{{ url.path }}

Variant

Attributy objektu Variant
Název Typ Popis
id int Interní ID varianty
name string Název varianty
trackingId string ID používané ve feedech a měřících skriptech
availableUpsellGroups AvailableUpsellGroup[] Dostupné skupiny upsellu
price Price Cena za kus
availableUpsells Upsell[] Dostupné položky pro upsell
code string | null Kód položky
vatRate float | null Sazba DPH (%)
image Image | null Obrázek položky

Příklady:

{{ variant.id }}
{{ variant.name }}
{{ variant.trackingId }}

{% for availableUpsellGroup in variant.availableUpsellGroups %}
    {{ availableUpsellGroup.id }}
    {{ availableUpsellGroup.name }}
    {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
        {{ upsell.id }}
        {{ upsell.name }}
        {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
        {{ upsell.category.id }}
        {{ upsell.category.name }}
        {{ upsell.category.pathNames }}
        {{ upsell.price.vatRate }}
        {{ upsell.price.value }}
        {% if upsell.price.discountPercent %}
            {{ upsell.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.discount %}
            {{ upsell.price.discount }}
        {% endif %}
        {% if upsell.price.old %}
            {{ upsell.price.old }}
        {% endif %}
        {{ upsell.group.id }}
        {{ upsell.group.name }}
        {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
        {% if upsell.group.code %}
            {{ upsell.group.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.code %}
            {{ upsell.code }}
        {% endif %}
        {% if upsell.vatRate %}
            {{ upsell.vatRate }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image %}
            {{ upsell.image.originalHeight }}
            {{ upsell.image.originalWidth }}
            {% if upsell.image.alt %}
                {{ upsell.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image.description %}
                {{ upsell.image.description }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if upsell.unit %}
            {{ upsell.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if availableUpsellGroup.code %}
        {{ availableUpsellGroup.code }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ variant.price.vatRate }}
{{ variant.price.value }}
{% if variant.price.discountPercent %}
    {{ variant.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if variant.price.discount %}
    {{ variant.price.discount }}
{% endif %}
{% if variant.price.old %}
    {{ variant.price.old }}
{% endif %}

{% for upsell in variant.availableUpsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ upsell.category.id }}
    {{ upsell.category.name }}
    {{ upsell.category.pathNames }}
    {{ upsell.price.vatRate }}
    {{ upsell.price.value }}
    {% if upsell.price.discountPercent %}
        {{ upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discount %}
        {{ upsell.price.discount }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.old %}
        {{ upsell.price.old }}
    {% endif %}
    {{ upsell.group.id }}
    {{ upsell.group.name }}
    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if upsell.group.code %}
        {{ upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
        {{ upsell.image.originalHeight }}
        {{ upsell.image.originalWidth }}
        {% if upsell.image.alt %}
            {{ upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image.description %}
            {{ upsell.image.description }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
        {{ upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if variant.code %}
    {{ variant.code }}
{% endif %}

{% if variant.vatRate %}
    {{ variant.vatRate }}
{% endif %}

{% if variant.image %}
    {{ variant.image.originalHeight }}
    {{ variant.image.originalWidth }}
    {% if variant.image.alt %}
        {{ variant.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if variant.image.description %}
        {{ variant.image.description }}
    {% endif %}
{% endif %}

Visit

Attributy objektu Visit
Název Typ Popis Příklad výstupu
perPage int   20
country string   cz
currency string   CZK
deliveryCountry string   cz
language string   cz
bot bool   true
mobileDevice bool   true

Příklady:

{{ visit.perPage }}
{{ visit.country }}
{{ visit.currency }}
{{ visit.deliveryCountry }}
{{ visit.language }}
{% if visit.bot %} ... {% endif %}
{% if visit.mobileDevice %} ... {% endif %}

Voucher/GiftVoucher

Attributy objektu Voucher/GiftVoucher
Název Typ Popis
code string Kód
name string Název slevového kódu
value price Hodnota poukazu
validFrom datetime Datum začátku platnost
validTo datetime Datum konce platnosti

Příklady:

{{ giftvoucher.code }}
{{ giftvoucher.name }}
{{ giftvoucher.value }}
{{ giftvoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
{{ giftvoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}