Typy objektů

v přípravě - není dostupné v šablonách

AccountingDocument

Attributy objektu AccountingDocument

Název

Typ

Popis

code

string

Kód

pdfUrl

Url

URL stažení PDF

Příklady:

{{ accountingdocument.code }}
{{ accountingdocument.pdfUrl }}
{{ accountingdocument.pdfUrl.absolute }}
{{ accountingdocument.pdfUrl.path }}

Actuality

Attributy objektu Actuality

Název

Typ

Popis

id

int

Id

name

string

Název

date

datetime

Datum

url

Url

URL článku

annotation

string | null

Anotace

text

string | null

Text

image

Image | null

Hlavní obrázek

Příklady:

{{ actuality.id }}
{{ actuality.name }}
{{ actuality.date|date('d. m. Y H:i') }}
{{ actuality.url }}
{{ actuality.url.absolute }}
{{ actuality.url.path }}

{% if actuality.annotation %}
    {{ actuality.annotation }}
{% endif %}

{% if actuality.text %}
    {{ actuality.text }}
{% endif %}

{% if actuality.image %}
    {{ actuality.image.originalHeight }}
    {{ actuality.image.originalWidth }}
    {{ actuality.image.url }}
    {% if actuality.image.alt %}
        {{ actuality.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if actuality.image.text %}
        {{ actuality.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Address

Attributy objektu Address

Název

Typ

Popis

name

Address/Name

Jméno

city

string | null

Město

company

string | null

Firma

companyId

string | null

email

string | null

Email

phone

string | null

Telefon

region

string | null

Region (stát, okres, …)

street

string | null

Ulice a čp.

vatId

string | null

DIČ

zip

string | null

PSČ

country

Address/Country | null

Země

Příklady:

{{ address.name }}
{% if address.name.first %}
    {{ address.name.first }}
{% endif %}
{% if address.name.last %}
    {{ address.name.last }}
{% endif %}

{% if address.city %}
    {{ address.city }}
{% endif %}

{% if address.company %}
    {{ address.company }}
{% endif %}

{% if address.companyId %}
    {{ address.companyId }}
{% endif %}

{% if address.email %}
    {{ address.email }}
{% endif %}

{% if address.phone %}
    {{ address.phone }}
{% endif %}

{% if address.region %}
    {{ address.region }}
{% endif %}

{% if address.street %}
    {{ address.street }}
{% endif %}

{% if address.vatId %}
    {{ address.vatId }}
{% endif %}

{% if address.zip %}
    {{ address.zip }}
{% endif %}

{% if address.country %}
    {{ address.country.code }}
    {{ address.country.name }}
    {% if address.country.eU %} ... {% endif %}
{% endif %}

Address/Country

Attributy objektu Address/Country

Název

Typ

Popis

code

string

Kód (například cz)

name

string

Název

eU

bool

Je v EU?

Příklady:

{{ country.code }}
{{ country.name }}
{% if country.eU %} ... {% endif %}

Address/Name

Attributy objektu Address/Name

Název

Typ

Popis

first

string | null

Křestní

last

string | null

Příjmení

Příklady:

{{ name }}

{% if name.first %}
    {{ name.first }}
{% endif %}

{% if name.last %}
    {{ name.last }}
{% endif %}

Addresses

Attributy objektu Addresses

Název

Typ

Popis

delivery

Address

Dodací adrea

invoice

Address

Fakturační adresa

Příklady:

{{ addresses.delivery.name }}
{% if addresses.delivery.name.first %}
    {{ addresses.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.name.last %}
    {{ addresses.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.city %}
    {{ addresses.delivery.city }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.company %}
    {{ addresses.delivery.company }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.companyId %}
    {{ addresses.delivery.companyId }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.email %}
    {{ addresses.delivery.email }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.phone %}
    {{ addresses.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.region %}
    {{ addresses.delivery.region }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.street %}
    {{ addresses.delivery.street }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.vatId %}
    {{ addresses.delivery.vatId }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.zip %}
    {{ addresses.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if addresses.delivery.country %}
    {{ addresses.delivery.country.code }}
    {{ addresses.delivery.country.name }}
    {% if addresses.delivery.country.eU %} ... {% endif %}
{% endif %}
{{ addresses.invoice.name }}
{% if addresses.invoice.name.first %}
    {{ addresses.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.name.last %}
    {{ addresses.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.city %}
    {{ addresses.invoice.city }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.company %}
    {{ addresses.invoice.company }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.companyId %}
    {{ addresses.invoice.companyId }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.email %}
    {{ addresses.invoice.email }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.phone %}
    {{ addresses.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.region %}
    {{ addresses.invoice.region }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.street %}
    {{ addresses.invoice.street }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.vatId %}
    {{ addresses.invoice.vatId }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.zip %}
    {{ addresses.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if addresses.invoice.country %}
    {{ addresses.invoice.country.code }}
    {{ addresses.invoice.country.name }}
    {% if addresses.invoice.country.eU %} ... {% endif %}
{% endif %}

Admin

Administrátor eshopu

Attributy objektu Admin

Název

Typ

Popis

id

int

Id

email

string

Email

phone

string

Telefon

position

string

Pozice

name

Address/Name

Jméno a příjmení

image

Image

Obrázek

text

html | null

Text

Příklady:

{{ admin.id }}
{{ admin.email }}
{{ admin.phone }}
{{ admin.position }}
{{ admin.name }}
{% if admin.name.first %}
    {{ admin.name.first }}
{% endif %}
{% if admin.name.last %}
    {{ admin.name.last }}
{% endif %}
{{ admin.image.originalHeight }}
{{ admin.image.originalWidth }}
{{ admin.image.url }}
{% if admin.image.alt %}
    {{ admin.image.alt }}
{% endif %}
{% if admin.image.text %}
    {{ admin.image.text }}
{% endif %}

{% if admin.text %}
    {{ admin.text }}
{% endif %}

AnalyticsReport

Attributy objektu AnalyticsReport

Název

Typ

Popis

name

string

Název

url

Url

URL

Příklady:

{{ analyticsreport.name }}
{{ analyticsreport.url }}
{{ analyticsreport.url.absolute }}
{{ analyticsreport.url.path }}

Article

Attributy objektu Article

Název

Typ

Popis

id

int

Id

name

string

Nazev

datePublished

datetime

Datum publikování

attributes

Attribute/AttributeInstance[]

Parametry a hodnoty

author

Author

Autor

files

File[]

Soubory (manuály, specifikace, …)

images

Image[]

Obrázky

topic

Topic

Téma (zařazení)

topics

Topic[]

Témata

url

Url

URL článku

videos

Video[]

Videa

text

html | null

Text

attribute

Attribute/AttributeInstance | null

Atribut s hodnotami

image

Image | null

Hlavní obrázek

seo

Seo | null

SEO attributy

contentGrid

array | null

Content grid

Příklady:

{{ article.id }}
{{ article.name }}
{{ article.datePublished|date('d. m. Y H:i') }}

{% for attributeInstance in article.attributes %}
    {{ attributeInstance.name }}
    {{ attributeInstance.valuesHtml }}
    {% for attributeValueInstance in attributeInstance.values %}
        {{ attributeValueInstance.values }}
        {{ attributeValueInstance.nameHtml }}
        {% if attributeValueInstance.colorCode %}
            {{ attributeValueInstance.colorCode }}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.text %}
            {{ attributeValueInstance.text }}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.unit %}
            {{ attributeValueInstance.unit }}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.image %}
            {{ attributeValueInstance.image.originalHeight }}
            {{ attributeValueInstance.image.originalWidth }}
            {{ attributeValueInstance.image.url }}
            {% if attributeValueInstance.image.alt %}
                {{ attributeValueInstance.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if attributeValueInstance.image.text %}
                {{ attributeValueInstance.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.name %}
            {{ attributeValueInstance.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if attributeInstance.description %}
        {{ attributeInstance.description }}
    {% endif %}
    {% if attributeInstance.group %}
        {{ attributeInstance.group.id }}
    {% endif %}
    {% if attributeInstance.image %}
        {{ attributeInstance.image.originalHeight }}
        {{ attributeInstance.image.originalWidth }}
        {{ attributeInstance.image.url }}
        {% if attributeInstance.image.alt %}
            {{ attributeInstance.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeInstance.image.text %}
            {{ attributeInstance.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ article.author.id }}
{{ article.author.name }}
{% if article.author.name.first %}
    {{ article.author.name.first }}
{% endif %}
{% if article.author.name.last %}
    {{ article.author.name.last }}
{% endif %}
{{ article.author.image.originalHeight }}
{{ article.author.image.originalWidth }}
{{ article.author.image.url }}
{% if article.author.image.alt %}
    {{ article.author.image.alt }}
{% endif %}
{% if article.author.image.text %}
    {{ article.author.image.text }}
{% endif %}
{% for socialProfile in article.author.socialProfiles %}
    {{ socialProfile.type }}
    {{ socialProfile.url }}
{% endfor %}
{{ article.author.url }}
{{ article.author.url.absolute }}
{{ article.author.url.path }}
{% if article.author.email %}
    {{ article.author.email }}
{% endif %}
{% if article.author.nickname %}
    {{ article.author.nickname }}
{% endif %}
{% if article.author.phone %}
    {{ article.author.phone }}
{% endif %}
{% if article.author.text %}
    {{ article.author.text }}
{% endif %}

{% for file in article.files %}
    {{ file.bytes }}
    {{ file.url }}
    {% if file.mime %}
        {{ file.mime }}
    {% endif %}
    {% if file.name %}
        {{ file.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% for image in article.images %}
    {{ image.originalHeight }}
    {{ image.originalWidth }}
    {{ image.url }}
    {% if image.alt %}
        {{ image.alt }}
    {% endif %}
    {% if image.text %}
        {{ image.text }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ article.topic.id }}
{{ article.topic.name }}
{{ article.topic.image.originalHeight }}
{{ article.topic.image.originalWidth }}
{{ article.topic.image.url }}
{% if article.topic.image.alt %}
    {{ article.topic.image.alt }}
{% endif %}
{% if article.topic.image.text %}
    {{ article.topic.image.text }}
{% endif %}
{% for topic in article.topic.subtopics %}
    {{ topic.id }}
    {{ topic.name }}
    {{ topic.image.originalHeight }}
    {{ topic.image.originalWidth }}
    {{ topic.image.url }}
    {% if topic.image.alt %}
        {{ topic.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if topic.image.text %}
        {{ topic.image.text }}
    {% endif %}
    {{ topic.url }}
    {{ topic.url.absolute }}
    {{ topic.url.path }}
    {{ topic.pathNames }}
    {% if topic.text %}
        {{ topic.text }}
    {% endif %}
    {% if topic.seo %}
        {% if topic.seo.description %}
            {{ topic.seo.description }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo.keywords %}
            {{ topic.seo.keywords }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo.title %}
            {{ topic.seo.title }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if topic.parent %}
        {{ topic.parent.id }}
        {{ topic.parent.name }}
        {{ topic.parent.pathNames }}
        {% if topic.parent.text %}
            {{ topic.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if topic.parent.seo %}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ article.topic.url }}
{{ article.topic.url.absolute }}
{{ article.topic.url.path }}
{{ article.topic.pathNames }}
{% if article.topic.text %}
    {{ article.topic.text }}
{% endif %}
{% if article.topic.seo %}
    {% if article.topic.seo.description %}
        {{ article.topic.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if article.topic.seo.keywords %}
        {{ article.topic.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if article.topic.seo.title %}
        {{ article.topic.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if article.topic.parent %}
    {{ article.topic.parent.id }}
    {{ article.topic.parent.name }}
    {{ article.topic.parent.image.originalHeight }}
    {{ article.topic.parent.image.originalWidth }}
    {{ article.topic.parent.image.url }}
    {% if article.topic.parent.image.alt %}
        {{ article.topic.parent.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if article.topic.parent.image.text %}
        {{ article.topic.parent.image.text }}
    {% endif %}
    {% for topic in article.topic.parent.subtopics %}
        {{ topic.id }}
        {{ topic.name }}
        {{ topic.pathNames }}
        {% if topic.text %}
            {{ topic.text }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ article.topic.parent.url }}
    {{ article.topic.parent.url.absolute }}
    {{ article.topic.parent.url.path }}
    {{ article.topic.parent.pathNames }}
    {% if article.topic.parent.text %}
        {{ article.topic.parent.text }}
    {% endif %}
    {% if article.topic.parent.seo %}
        {% if article.topic.parent.seo.description %}
            {{ article.topic.parent.seo.description }}
        {% endif %}
        {% if article.topic.parent.seo.keywords %}
            {{ article.topic.parent.seo.keywords }}
        {% endif %}
        {% if article.topic.parent.seo.title %}
            {{ article.topic.parent.seo.title }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}

{% for topic in article.topics %}
    {{ topic.id }}
    {{ topic.name }}
    {{ topic.image.originalHeight }}
    {{ topic.image.originalWidth }}
    {{ topic.image.url }}
    {% if topic.image.alt %}
        {{ topic.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if topic.image.text %}
        {{ topic.image.text }}
    {% endif %}
    {% for topic in topic.subtopics %}
        {{ topic.id }}
        {{ topic.name }}
        {{ topic.image.originalHeight }}
        {{ topic.image.originalWidth }}
        {{ topic.image.url }}
        {% if topic.image.alt %}
            {{ topic.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if topic.image.text %}
            {{ topic.image.text }}
        {% endif %}
        {{ topic.url }}
        {{ topic.url.absolute }}
        {{ topic.url.path }}
        {{ topic.pathNames }}
        {% if topic.text %}
            {{ topic.text }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo %}
            {% if topic.seo.description %}
                {{ topic.seo.description }}
            {% endif %}
            {% if topic.seo.keywords %}
                {{ topic.seo.keywords }}
            {% endif %}
            {% if topic.seo.title %}
                {{ topic.seo.title }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if topic.parent %}
            {{ topic.parent.id }}
            {{ topic.parent.name }}
            {{ topic.parent.pathNames }}
            {% if topic.parent.text %}
                {{ topic.parent.text }}
            {% endif %}
            {% if topic.parent.seo %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ topic.url }}
    {{ topic.url.absolute }}
    {{ topic.url.path }}
    {{ topic.pathNames }}
    {% if topic.text %}
        {{ topic.text }}
    {% endif %}
    {% if topic.seo %}
        {% if topic.seo.description %}
            {{ topic.seo.description }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo.keywords %}
            {{ topic.seo.keywords }}
        {% endif %}
        {% if topic.seo.title %}
            {{ topic.seo.title }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if topic.parent %}
        {{ topic.parent.id }}
        {{ topic.parent.name }}
        {{ topic.parent.image.originalHeight }}
        {{ topic.parent.image.originalWidth }}
        {{ topic.parent.image.url }}
        {% if topic.parent.image.alt %}
            {{ topic.parent.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if topic.parent.image.text %}
            {{ topic.parent.image.text }}
        {% endif %}
        {% for topic in topic.parent.subtopics %}
            {{ topic.id }}
            {{ topic.name }}
            {{ topic.pathNames }}
            {% if topic.text %}
                {{ topic.text }}
            {% endif %}
            {% if topic.seo %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ topic.parent.url }}
        {{ topic.parent.url.absolute }}
        {{ topic.parent.url.path }}
        {{ topic.parent.pathNames }}
        {% if topic.parent.text %}
            {{ topic.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if topic.parent.seo %}
            {% if topic.parent.seo.description %}
                {{ topic.parent.seo.description }}
            {% endif %}
            {% if topic.parent.seo.keywords %}
                {{ topic.parent.seo.keywords }}
            {% endif %}
            {% if topic.parent.seo.title %}
                {{ topic.parent.seo.title }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ article.url }}
{{ article.url.absolute }}
{{ article.url.path }}

{% for video in article.videos %}
    {{ video.embeddedUrl }}
    {% if video.name %}
        {{ video.name }}
    {% endif %}
    {% if video.image %}
        {{ video.image.originalHeight }}
        {{ video.image.originalWidth }}
        {{ video.image.url }}
        {% if video.image.alt %}
            {{ video.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if video.image.text %}
            {{ video.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if article.text %}
    {{ article.text }}
{% endif %}

{% if article.attribute %}
    {{ article.attribute.name }}
    {{ article.attribute.valuesHtml }}
    {% for attributeValueInstance in article.attribute.values %}
        {{ attributeValueInstance.values }}
        {{ attributeValueInstance.nameHtml }}
        {% if attributeValueInstance.colorCode %}
            {{ attributeValueInstance.colorCode }}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.text %}
            {{ attributeValueInstance.text }}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.unit %}
            {{ attributeValueInstance.unit }}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.image %}
            {{ attributeValueInstance.image.originalHeight }}
            {{ attributeValueInstance.image.originalWidth }}
            {{ attributeValueInstance.image.url }}
            {% if attributeValueInstance.image.alt %}
                {{ attributeValueInstance.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if attributeValueInstance.image.text %}
                {{ attributeValueInstance.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.name %}
            {{ attributeValueInstance.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% if article.attribute.description %}
        {{ article.attribute.description }}
    {% endif %}
    {% if article.attribute.group %}
        {{ article.attribute.group.id }}
    {% endif %}
    {% if article.attribute.image %}
        {{ article.attribute.image.originalHeight }}
        {{ article.attribute.image.originalWidth }}
        {{ article.attribute.image.url }}
        {% if article.attribute.image.alt %}
            {{ article.attribute.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if article.attribute.image.text %}
            {{ article.attribute.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if article.image %}
    {{ article.image.originalHeight }}
    {{ article.image.originalWidth }}
    {{ article.image.url }}
    {% if article.image.alt %}
        {{ article.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if article.image.text %}
        {{ article.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if article.seo %}
    {% if article.seo.description %}
        {{ article.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if article.seo.keywords %}
        {{ article.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if article.seo.title %}
        {{ article.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if article.contentGrid %}
    {{ article.contentGrid }}
{% endif %}

Attribute/Attribute

Attributy objektu Attribute/Attribute

Název

Typ

Popis

id

int

ID

name

string

Název

values

Attribute/AttributeValue[]

Hodnoty

text

string | null

Popis

image

Image | null

Obrázek

Příklady:

{{ attribute.id }}
{{ attribute.name }}

{% for attributeValue in attribute.values %}
    {{ attributeValue.id }}
    {{ attributeValue.name }}
    {{ attributeValue.attribute.id }}
    {{ attributeValue.attribute.name }}
    {% if attributeValue.attribute.text %}
        {{ attributeValue.attribute.text }}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.attribute.image %}
        {{ attributeValue.attribute.image.originalHeight }}
        {{ attributeValue.attribute.image.originalWidth }}
        {{ attributeValue.attribute.image.url }}
        {% if attributeValue.attribute.image.alt %}
            {{ attributeValue.attribute.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeValue.attribute.image.text %}
            {{ attributeValue.attribute.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.colorCode %}
        {{ attributeValue.colorCode }}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.text %}
        {{ attributeValue.text }}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.image %}
        {{ attributeValue.image.originalHeight }}
        {{ attributeValue.image.originalWidth }}
        {{ attributeValue.image.url }}
        {% if attributeValue.image.alt %}
            {{ attributeValue.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeValue.image.text %}
            {{ attributeValue.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if attribute.text %}
    {{ attribute.text }}
{% endif %}

{% if attribute.image %}
    {{ attribute.image.originalHeight }}
    {{ attribute.image.originalWidth }}
    {{ attribute.image.url }}
    {% if attribute.image.alt %}
        {{ attribute.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attribute.image.text %}
        {{ attribute.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Attribute/AttributeGroup

Attributy objektu Attribute/AttributeGroup

Název

Typ

Popis

id

int

ID

Příklady:

{{ attributegroup.id }}

Attribute/AttributeInstance

Attributy objektu Attribute/AttributeInstance

Název

Typ

Popis

name

string

Název

valuesHtml

html

Názvy hodnot včetně případného odkazu a title, oddělené čárkou

values

Attribute/AttributeValueInstance[]

Hodnoty

description

string | null

Popis

group

Attribute/AttributeGroup | null

Skupina parametrů

image

Image | null

Obrázek

Příklady:

{{ attributeinstance.name }}
{{ attributeinstance.valuesHtml }}

{% for attributeValueInstance in attributeinstance.values %}
    {{ attributeValueInstance.values }}
    {{ attributeValueInstance.nameHtml }}
    {% if attributeValueInstance.colorCode %}
        {{ attributeValueInstance.colorCode }}
    {% endif %}
    {% if attributeValueInstance.text %}
        {{ attributeValueInstance.text }}
    {% endif %}
    {% if attributeValueInstance.unit %}
        {{ attributeValueInstance.unit }}
    {% endif %}
    {% if attributeValueInstance.image %}
        {{ attributeValueInstance.image.originalHeight }}
        {{ attributeValueInstance.image.originalWidth }}
        {{ attributeValueInstance.image.url }}
        {% if attributeValueInstance.image.alt %}
            {{ attributeValueInstance.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeValueInstance.image.text %}
            {{ attributeValueInstance.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if attributeValueInstance.name %}
        {{ attributeValueInstance.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if attributeinstance.description %}
    {{ attributeinstance.description }}
{% endif %}

{% if attributeinstance.group %}
    {{ attributeinstance.group.id }}
{% endif %}

{% if attributeinstance.image %}
    {{ attributeinstance.image.originalHeight }}
    {{ attributeinstance.image.originalWidth }}
    {{ attributeinstance.image.url }}
    {% if attributeinstance.image.alt %}
        {{ attributeinstance.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attributeinstance.image.text %}
        {{ attributeinstance.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Attribute/AttributeValue

Hodnota parametru

Attributy objektu Attribute/AttributeValue

Název

Typ

Popis

id

int

Id

name

string

Název

attribute

Attribute/Attribute

Parametr

colorCode

string | null

Hex kód barvy

text

html | null

Text

image

Image | null

Obrázek

Příklady:

{{ attributevalue.id }}
{{ attributevalue.name }}
{{ attributevalue.attribute.id }}
{{ attributevalue.attribute.name }}
{% for attributeValue in attributevalue.attribute.values %}
    {{ attributeValue.id }}
    {{ attributeValue.name }}
    {% if attributeValue.colorCode %}
        {{ attributeValue.colorCode }}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.text %}
        {{ attributeValue.text }}
    {% endif %}
    {% if attributeValue.image %}
        {{ attributeValue.image.originalHeight }}
        {{ attributeValue.image.originalWidth }}
        {{ attributeValue.image.url }}
        {% if attributeValue.image.alt %}
            {{ attributeValue.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if attributeValue.image.text %}
            {{ attributeValue.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}
{% if attributevalue.attribute.text %}
    {{ attributevalue.attribute.text }}
{% endif %}
{% if attributevalue.attribute.image %}
    {{ attributevalue.attribute.image.originalHeight }}
    {{ attributevalue.attribute.image.originalWidth }}
    {{ attributevalue.attribute.image.url }}
    {% if attributevalue.attribute.image.alt %}
        {{ attributevalue.attribute.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attributevalue.attribute.image.text %}
        {{ attributevalue.attribute.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if attributevalue.colorCode %}
    {{ attributevalue.colorCode }}
{% endif %}

{% if attributevalue.text %}
    {{ attributevalue.text }}
{% endif %}

{% if attributevalue.image %}
    {{ attributevalue.image.originalHeight }}
    {{ attributevalue.image.originalWidth }}
    {{ attributevalue.image.url }}
    {% if attributevalue.image.alt %}
        {{ attributevalue.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attributevalue.image.text %}
        {{ attributevalue.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Attribute/AttributeValueInstance

Attributy objektu Attribute/AttributeValueInstance

Název

Typ

Popis

nameHtml

html

Název včetně title a případného odkazu a title

colorCode

string | null

Hex kód barvy

text

string | null

Popis

unit

string | null

Jednotka

image

Image | null

Obrázek

name

string | int | float | null

Název

Příklady:

{{ attributevalueinstance }}
{{ attributevalueinstance.nameHtml }}

{% if attributevalueinstance.colorCode %}
    {{ attributevalueinstance.colorCode }}
{% endif %}

{% if attributevalueinstance.text %}
    {{ attributevalueinstance.text }}
{% endif %}

{% if attributevalueinstance.unit %}
    {{ attributevalueinstance.unit }}
{% endif %}

{% if attributevalueinstance.image %}
    {{ attributevalueinstance.image.originalHeight }}
    {{ attributevalueinstance.image.originalWidth }}
    {{ attributevalueinstance.image.url }}
    {% if attributevalueinstance.image.alt %}
        {{ attributevalueinstance.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if attributevalueinstance.image.text %}
        {{ attributevalueinstance.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if attributevalueinstance.name %}
    {{ attributevalueinstance.name }}
{% endif %}

AttributeMeaning

Attributy objektu AttributeMeaning

Název

Typ

Popis

code

int

Kód

Příklady:

{{ attributemeaning.code }}

Author

Autor článku

Attributy objektu Author

Název

Typ

Popis

id

int

Id

name

Address/Name

Jméno a příjmení

image

Image

Obrázek

socialProfiles

SocialProfile[]

Socialní sítě

url

Url

URL

email

string | null

Email

nickname

string | null

Přezívka

phone

string | null

Telefon

text

html | null

Text

Příklady:

{{ author.id }}
{{ author.name }}
{% if author.name.first %}
    {{ author.name.first }}
{% endif %}
{% if author.name.last %}
    {{ author.name.last }}
{% endif %}
{{ author.image.originalHeight }}
{{ author.image.originalWidth }}
{{ author.image.url }}
{% if author.image.alt %}
    {{ author.image.alt }}
{% endif %}
{% if author.image.text %}
    {{ author.image.text }}
{% endif %}

{% for socialProfile in author.socialProfiles %}
    {{ socialProfile.type }}
    {{ socialProfile.url }}
{% endfor %}
{{ author.url }}
{{ author.url.absolute }}
{{ author.url.path }}

{% if author.email %}
    {{ author.email }}
{% endif %}

{% if author.nickname %}
    {{ author.nickname }}
{% endif %}

{% if author.phone %}
    {{ author.phone }}
{% endif %}

{% if author.text %}
    {{ author.text }}
{% endif %}

Availability

Attributy objektu Availability

Název

Typ

Popis

availableAmount

int

Dostupné kusy

availableAmountInShowroom

int

Dostupné vystavené kusy

availableAmountInStockroom

int

Dostupné kusy na konkrétním skladu

availableAmountInStorageCenter

int

Dostupné kusy v konkrétním středisku

hours

int

Dostupnost v hodinách

totalAmount

int

Celkové kusy (bez odečtení rezervace)

inShowroom

bool

Je vystaveno?

inStock

bool

Je skladem?

preorder

bool

Jde o předobjednávku?

watchdogSupported

bool

Je podporován hlídací pes?

deliveryOptions

DeliveryOption[]

Dostupná dodání s termínem

text

string | null

Popis dostupnosti

dateExpected

datetime | null

Datum očekávaného naskladnění

deliveryOption

DeliveryOption | null

Nejrychlejší dodání

Příklady:

{{ availability.availableAmount }}
{{ availability.availableAmountInShowroom }}
{{ availability.availableAmountInStockroom }}
{{ availability.availableAmountInStorageCenter }}
{{ availability.hours }}
{{ availability.totalAmount }}
{% if availability.inShowroom %} ... {% endif %}
{% if availability.inStock %} ... {% endif %}
{% if availability.preorder %} ... {% endif %}
{% if availability.watchdogSupported %} ... {% endif %}

{% for deliveryOption in availability.deliveryOptions %}
    {{ deliveryOption.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ deliveryOption.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ deliveryOption.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ deliveryOption.transport.name }}
    {{ deliveryOption.transport.vatRate }}
    {% if deliveryOption.transport.currier %} ... {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.pickup %} ... {% endif %}
    {{ deliveryOption.transport.price.vatRate }}
    {% if deliveryOption.transport.price.discountPercent %}
        {{ deliveryOption.transport.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.price.discountValidTo %}
        {{ deliveryOption.transport.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.text %}
        {{ deliveryOption.transport.text }}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.branch %}
        {{ deliveryOption.transport.branch.code }}
        {{ deliveryOption.transport.branch.name }}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.carrier %}
        {{ deliveryOption.transport.carrier.code }}
        {{ deliveryOption.transport.carrier.name }}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.deliveryDate %}
        {{ deliveryOption.transport.deliveryDate.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ deliveryOption.transport.deliveryDate.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ deliveryOption.transport.deliveryDate.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if deliveryOption.transport.deliveryDate.timeDelivered %}
            {{ deliveryOption.transport.deliveryDate.timeDelivered }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.packageType %}
        {{ deliveryOption.transport.packageType.code }}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.transport.image %}
        {{ deliveryOption.transport.image.originalHeight }}
        {{ deliveryOption.transport.image.originalWidth }}
        {{ deliveryOption.transport.image.url }}
        {% if deliveryOption.transport.image.alt %}
            {{ deliveryOption.transport.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if deliveryOption.transport.image.text %}
            {{ deliveryOption.transport.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if deliveryOption.timeDelivered %}
        {{ deliveryOption.timeDelivered }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if availability.text %}
    {{ availability.text }}
{% endif %}

{% if availability.dateExpected %}
    {{ availability.dateExpected|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}

{% if availability.deliveryOption %}
    {{ availability.deliveryOption.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ availability.deliveryOption.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ availability.deliveryOption.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ availability.deliveryOption.transport.name }}
    {{ availability.deliveryOption.transport.vatRate }}
    {% if availability.deliveryOption.transport.currier %} ... {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.pickup %} ... {% endif %}
    {{ availability.deliveryOption.transport.price.vatRate }}
    {% if availability.deliveryOption.transport.price.discountPercent %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.price.discountValidTo %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.text %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.text }}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.branch %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.branch.code }}
        {{ availability.deliveryOption.transport.branch.name }}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.carrier %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.carrier.code }}
        {{ availability.deliveryOption.transport.carrier.name }}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.deliveryDate %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.deliveryDate.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ availability.deliveryOption.transport.deliveryDate.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ availability.deliveryOption.transport.deliveryDate.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if availability.deliveryOption.transport.deliveryDate.timeDelivered %}
            {{ availability.deliveryOption.transport.deliveryDate.timeDelivered }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.packageType %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.packageType.code }}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.transport.image %}
        {{ availability.deliveryOption.transport.image.originalHeight }}
        {{ availability.deliveryOption.transport.image.originalWidth }}
        {{ availability.deliveryOption.transport.image.url }}
        {% if availability.deliveryOption.transport.image.alt %}
            {{ availability.deliveryOption.transport.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if availability.deliveryOption.transport.image.text %}
            {{ availability.deliveryOption.transport.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if availability.deliveryOption.timeDelivered %}
        {{ availability.deliveryOption.timeDelivered }}
    {% endif %}
{% endif %}

AvailableUpsellGroup

Attributy objektu AvailableUpsellGroup

Název

Typ

Popis

id

int

ID

name

string

Název skupiny

singleSelection

bool

Režim výběru

upsells

Upsell[]

Dostupné upselly

code

string | null

Název skupiny

Příklady:

{{ availableupsellgroup.id }}
{{ availableupsellgroup.name }}
{% if availableupsellgroup.singleSelection %} ... {% endif %}

{% for upsell in availableupsellgroup.upsells %}
    {{ upsell.id }}
    {{ upsell.name }}
    {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
    {{ upsell.category.id }}
    {{ upsell.category.productCount }}
    {{ upsell.category.productInStockCount }}
    {{ upsell.category.totalStockQuantity }}
    {{ upsell.category.headline }}
    {{ upsell.category.menuName }}
    {{ upsell.category.name }}
    {% if upsell.category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if upsell.category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in upsell.category.subcategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.productCount }}
        {{ category.productInStockCount }}
        {{ category.totalStockQuantity }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {{ category.templateAttribute }}
        {% if category.subHeadline %}
            {{ category.subHeadline }}
        {% endif %}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent %}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
        {% endif %}
        {% if category.contentGrid %}
            {{ category.contentGrid }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ upsell.category.url }}
    {{ upsell.category.url.absolute }}
    {{ upsell.category.url.path }}
    {{ upsell.category.variantType.id }}
    {{ upsell.category.variantType.name }}
    {{ upsell.category.pathNames }}
    {{ upsell.category.pathIds }}
    {{ upsell.category.templateAttribute }}
    {% if upsell.category.subHeadline %}
        {{ upsell.category.subHeadline }}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.text %}
        {{ upsell.category.text }}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.parent %}
        {{ upsell.category.parent.id }}
        {{ upsell.category.parent.productCount }}
        {{ upsell.category.parent.productInStockCount }}
        {{ upsell.category.parent.totalStockQuantity }}
        {{ upsell.category.parent.headline }}
        {{ upsell.category.parent.menuName }}
        {{ upsell.category.parent.name }}
        {% if upsell.category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if upsell.category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
        {% for category in upsell.category.parent.subcategories %}
        {% endfor %}
        {{ upsell.category.parent.pathNames }}
        {{ upsell.category.parent.pathIds }}
        {{ upsell.category.parent.templateAttribute }}
        {% if upsell.category.parent.subHeadline %}
            {{ upsell.category.parent.subHeadline }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.parent.text %}
            {{ upsell.category.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.parent.image %}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.parent.contentGrid %}
            {{ upsell.category.parent.contentGrid }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.image %}
        {{ upsell.category.image.originalHeight }}
        {{ upsell.category.image.originalWidth }}
        {{ upsell.category.image.url }}
        {% if upsell.category.image.alt %}
            {{ upsell.category.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.category.image.text %}
            {{ upsell.category.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.category.contentGrid %}
        {{ upsell.category.contentGrid }}
    {% endif %}
    {{ upsell.price.vatRate }}
    {{ upsell.price.current.currency }}
    {{ upsell.price.current.formatted }}
    {{ upsell.price.current.value }}
    {% if upsell.price.discountPercent %}
        {{ upsell.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discountValidTo %}
        {{ upsell.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.beforeDiscount %}
        {{ upsell.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ upsell.price.beforeDiscount.formatted }}
        {{ upsell.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if upsell.price.discount %}
        {{ upsell.price.discount.currency }}
        {{ upsell.price.discount.formatted }}
        {{ upsell.price.discount.value }}
    {% endif %}
    {{ upsell.group.id }}
    {{ upsell.group.name }}
    {% if upsell.group.singleSelection %} ... {% endif %}
    {% if upsell.group.code %}
        {{ upsell.group.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.code %}
        {{ upsell.code }}
    {% endif %}
    {% if upsell.vatRate %}
        {{ upsell.vatRate }}
    {% endif %}
    {% if upsell.image %}
        {{ upsell.image.originalHeight }}
        {{ upsell.image.originalWidth }}
        {{ upsell.image.url }}
        {% if upsell.image.alt %}
            {{ upsell.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if upsell.image.text %}
            {{ upsell.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if upsell.unit %}
        {{ upsell.unit.name }}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if availableupsellgroup.code %}
    {{ availableupsellgroup.code }}
{% endif %}

BannerSection

Sekce bannerů

Attributy objektu BannerSection

Název

Typ

Popis

id

int

Id

height

int | null

Výška (px)

width

int | null

Šířka (px)

code

string | null

Kód sekce

name

string | null

Název

Příklady:

{{ bannersection.id }}

{% if bannersection.height %}
    {{ bannersection.height }}
{% endif %}

{% if bannersection.width %}
    {{ bannersection.width }}
{% endif %}

{% if bannersection.code %}
    {{ bannersection.code }}
{% endif %}

{% if bannersection.name %}
    {{ bannersection.name }}
{% endif %}

Brand

Attributy objektu Brand

Název

Typ

Popis

id

int

ID

name

string

Název

flagImportant

bool

Důležitý

url

Url

URL značky

categoryUrl

Url

URL kategorie značky

code

string | null

Kód

web

string | null

Web značky

text

html | null

Text

image

Image | null

Obrázek

seo

Seo | null

SEO attributy

contentGrid

array | null

Content grid

Příklady:

{{ brand.id }}
{{ brand.name }}
{% if brand.flagImportant %} ... {% endif %}
{{ brand.url }}
{{ brand.url.absolute }}
{{ brand.url.path }}
{{ brand.categoryUrl }}
{{ brand.categoryUrl.absolute }}
{{ brand.categoryUrl.path }}

{% if brand.code %}
    {{ brand.code }}
{% endif %}

{% if brand.web %}
    {{ brand.web }}
{% endif %}

{% if brand.text %}
    {{ brand.text }}
{% endif %}

{% if brand.image %}
    {{ brand.image.originalHeight }}
    {{ brand.image.originalWidth }}
    {{ brand.image.url }}
    {% if brand.image.alt %}
        {{ brand.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if brand.image.text %}
        {{ brand.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if brand.seo %}
    {% if brand.seo.description %}
        {{ brand.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if brand.seo.keywords %}
        {{ brand.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if brand.seo.title %}
        {{ brand.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if brand.contentGrid %}
    {{ brand.contentGrid }}
{% endif %}

Bundle

Attributy objektu Bundle

Název

Typ

Popis

multiPack

bool

Je zvýhodněné balení? (více kusů jiné položky)

price

Price | null

Cena kompletu (cena před slevou je součet ceny dílů)

Příklady:

{% if bundle.multiPack %} ... {% endif %}

{% if bundle.price %}
    {{ bundle.price.vatRate }}
    {{ bundle.price.current.currency }}
    {{ bundle.price.current.formatted }}
    {{ bundle.price.current.value }}
    {% if bundle.price.discountPercent %}
        {{ bundle.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if bundle.price.discountValidTo %}
        {{ bundle.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if bundle.price.beforeDiscount %}
        {{ bundle.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ bundle.price.beforeDiscount.formatted }}
        {{ bundle.price.beforeDiscount.value }}
    {% endif %}
    {% if bundle.price.discount %}
        {{ bundle.price.discount.currency }}
        {{ bundle.price.discount.formatted }}
        {{ bundle.price.discount.value }}
    {% endif %}
{% endif %}

Category

Attributy objektu Category

Název

Typ

Popis

id

int

Interní ID kategorie

productCount

int

Počet produktů v kategorii (přibližný)

productInStockCount

int

Počet produktů skladem v kategorii (přibližný)

totalStockQuantity

int

Počet kusů skladem v kategorii (přibližný)

headline

string

Nadpis

menuName

string

Název kategorie v menu

name

string

Název kategorie

flagErotic

bool

Erotická

flagImportant

bool

Důležitá

subcategories

Category[]

Podkategorie

url

Url

URL

variantType

VariantType

Typ varianty

pathNames

array

Cesta ke kategorii (názvy)

pathIds

array

Cesta ke kategorii (id)

templateAttribute

mixed

Nastavení vzhledu kategorie

subHeadline

string | null

Podnadpis

text

html | null

Text

parent

Category | null

Nadřazená kategorie

image

Image | null

Obrázek

contentGrid

array | null

Content grid

Příklady:

{{ category.id }}
{{ category.productCount }}
{{ category.productInStockCount }}
{{ category.totalStockQuantity }}
{{ category.headline }}
{{ category.menuName }}
{{ category.name }}
{% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
{% if category.flagImportant %} ... {% endif %}

{% for category in category.subcategories %}
    {{ category.id }}
    {{ category.productCount }}
    {{ category.productInStockCount }}
    {{ category.totalStockQuantity }}
    {{ category.headline }}
    {{ category.menuName }}
    {{ category.name }}
    {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
    {{ category.url }}
    {{ category.url.absolute }}
    {{ category.url.path }}
    {{ category.variantType.id }}
    {{ category.variantType.name }}
    {{ category.pathNames }}
    {{ category.pathIds }}
    {{ category.templateAttribute }}
    {% if category.subHeadline %}
        {{ category.subHeadline }}
    {% endif %}
    {% if category.text %}
        {{ category.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent %}
        {{ category.parent.id }}
        {{ category.parent.productCount }}
        {{ category.parent.productInStockCount }}
        {{ category.parent.totalStockQuantity }}
        {{ category.parent.headline }}
        {{ category.parent.menuName }}
        {{ category.parent.name }}
        {% if category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.parent.url }}
        {{ category.parent.url.absolute }}
        {{ category.parent.url.path }}
        {{ category.parent.variantType.id }}
        {{ category.parent.variantType.name }}
        {{ category.parent.pathNames }}
        {{ category.parent.pathIds }}
        {{ category.parent.templateAttribute }}
        {% if category.parent.subHeadline %}
            {{ category.parent.subHeadline }}
        {% endif %}
        {% if category.parent.text %}
            {{ category.parent.text }}
        {% endif %}
        {% if category.parent.image %}
            {{ category.parent.image.originalHeight }}
            {{ category.parent.image.originalWidth }}
            {{ category.parent.image.url }}
            {% if category.parent.image.alt %}
                {{ category.parent.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if category.parent.image.text %}
                {{ category.parent.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if category.parent.contentGrid %}
            {{ category.parent.contentGrid }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if category.image %}
        {{ category.image.originalHeight }}
        {{ category.image.originalWidth }}
        {{ category.image.url }}
        {% if category.image.alt %}
            {{ category.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if category.image.text %}
            {{ category.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if category.contentGrid %}
        {{ category.contentGrid }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ category.url }}
{{ category.url.absolute }}
{{ category.url.path }}
{{ category.variantType.id }}
{{ category.variantType.name }}
{{ category.pathNames }}
{{ category.pathIds }}
{{ category.templateAttribute }}

{% if category.subHeadline %}
    {{ category.subHeadline }}
{% endif %}

{% if category.text %}
    {{ category.text }}
{% endif %}

{% if category.parent %}
    {{ category.parent.id }}
    {{ category.parent.productCount }}
    {{ category.parent.productInStockCount }}
    {{ category.parent.totalStockQuantity }}
    {{ category.parent.headline }}
    {{ category.parent.menuName }}
    {{ category.parent.name }}
    {% if category.parent.flagErotic %} ... {% endif %}
    {% if category.parent.flagImportant %} ... {% endif %}
    {% for category in category.parent.subcategories %}
        {{ category.id }}
        {{ category.productCount }}
        {{ category.productInStockCount }}
        {{ category.totalStockQuantity }}
        {{ category.headline }}
        {{ category.menuName }}
        {{ category.name }}
        {% if category.flagErotic %} ... {% endif %}
        {% if category.flagImportant %} ... {% endif %}
        {{ category.url }}
        {{ category.url.absolute }}
        {{ category.url.path }}
        {{ category.variantType.id }}
        {{ category.variantType.name }}
        {{ category.pathNames }}
        {{ category.pathIds }}
        {{ category.templateAttribute }}
        {% if category.subHeadline %}
            {{ category.subHeadline }}
        {% endif %}
        {% if category.text %}
            {{ category.text }}
        {% endif %}
        {% if category.image %}
            {{ category.image.originalHeight }}
            {{ category.image.originalWidth }}
            {{ category.image.url }}
            {% if category.image.alt %}
                {{ category.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if category.image.text %}
                {{ category.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if category.contentGrid %}
            {{ category.contentGrid }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ category.parent.url }}
    {{ category.parent.url.absolute }}
    {{ category.parent.url.path }}
    {{ category.parent.variantType.id }}
    {{ category.parent.variantType.name }}
    {{ category.parent.pathNames }}
    {{ category.parent.pathIds }}
    {{ category.parent.templateAttribute }}
    {% if category.parent.subHeadline %}
        {{ category.parent.subHeadline }}
    {% endif %}
    {% if category.parent.text %}
        {{ category.parent.text }}
    {% endif %}
    {% if category.parent.image %}
        {{ category.parent.image.originalHeight }}
        {{ category.parent.image.originalWidth }}
        {{ category.parent.image.url }}
        {% if category.parent.image.alt %}
            {{ category.parent.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if category.parent.image.text %}
            {{ category.parent.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if category.parent.contentGrid %}
        {{ category.parent.contentGrid }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if category.image %}
    {{ category.image.originalHeight }}
    {{ category.image.originalWidth }}
    {{ category.image.url }}
    {% if category.image.alt %}
        {{ category.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if category.image.text %}
        {{ category.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if category.contentGrid %}
    {{ category.contentGrid }}
{% endif %}

Comment

Attributy objektu Comment

Název

Typ

Popis

depth

int

Hloubka zanoření

id

int

Id

date

datetime

Datum

important

bool

Důležitý?

replies

Comment[]

Odpovědi na příspěvek

authorName

string | null

Jméno autora

email

string | null

Email autora

phone

string | null

Telefon autora

text

string | null

Text příspěvku

title

string | null

Titulek

admin

Admin | null

Správce eshopu

Příklady:

{{ comment.depth }}
{{ comment.id }}
{{ comment.date|date('d. m. Y H:i') }}
{% if comment.important %} ... {% endif %}

{% for comment in comment.replies %}
    {{ comment.depth }}
    {{ comment.id }}
    {{ comment.date|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if comment.important %} ... {% endif %}
    {% if comment.authorName %}
        {{ comment.authorName }}
    {% endif %}
    {% if comment.email %}
        {{ comment.email }}
    {% endif %}
    {% if comment.phone %}
        {{ comment.phone }}
    {% endif %}
    {% if comment.text %}
        {{ comment.text }}
    {% endif %}
    {% if comment.title %}
        {{ comment.title }}
    {% endif %}
    {% if comment.admin %}
        {{ comment.admin.id }}
        {{ comment.admin.email }}
        {{ comment.admin.phone }}
        {{ comment.admin.position }}
        {{ comment.admin.name }}
        {% if comment.admin.name.first %}
            {{ comment.admin.name.first }}
        {% endif %}
        {% if comment.admin.name.last %}
            {{ comment.admin.name.last }}
        {% endif %}
        {{ comment.admin.image.originalHeight }}
        {{ comment.admin.image.originalWidth }}
        {{ comment.admin.image.url }}
        {% if comment.admin.image.alt %}
            {{ comment.admin.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if comment.admin.image.text %}
            {{ comment.admin.image.text }}
        {% endif %}
        {% if comment.admin.text %}
            {{ comment.admin.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if comment.authorName %}
    {{ comment.authorName }}
{% endif %}

{% if comment.email %}
    {{ comment.email }}
{% endif %}

{% if comment.phone %}
    {{ comment.phone }}
{% endif %}

{% if comment.text %}
    {{ comment.text }}
{% endif %}

{% if comment.title %}
    {{ comment.title }}
{% endif %}

{% if comment.admin %}
    {{ comment.admin.id }}
    {{ comment.admin.email }}
    {{ comment.admin.phone }}
    {{ comment.admin.position }}
    {{ comment.admin.name }}
    {% if comment.admin.name.first %}
        {{ comment.admin.name.first }}
    {% endif %}
    {% if comment.admin.name.last %}
        {{ comment.admin.name.last }}
    {% endif %}
    {{ comment.admin.image.originalHeight }}
    {{ comment.admin.image.originalWidth }}
    {{ comment.admin.image.url }}
    {% if comment.admin.image.alt %}
        {{ comment.admin.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if comment.admin.image.text %}
        {{ comment.admin.image.text }}
    {% endif %}
    {% if comment.admin.text %}
        {{ comment.admin.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Compatibility/CompatibilityAttribute

Attributy objektu Compatibility/CompatibilityAttribute

Název

Typ

Popis

id

int

ID

name

string

Název

values

Compatibility/CompatibilityAttributeValue[]

Hodnoty

Příklady:

{{ compatibilityattribute.id }}
{{ compatibilityattribute.name }}

{% for compatibilityAttributeValue in compatibilityattribute.values %}
    {{ compatibilityAttributeValue.id }}
    {{ compatibilityAttributeValue.name }}
    {{ compatibilityAttributeValue.attribute.id }}
    {{ compatibilityAttributeValue.attribute.name }}
{% endfor %}

Compatibility/CompatibilityAttributeValue

Hodnota parametru

Attributy objektu Compatibility/CompatibilityAttributeValue

Název

Typ

Popis

id

int

Id

name

string

Název

attribute

Compatibility/CompatibilityAttribute

Parametr

Příklady:

{{ compatibilityattributevalue.id }}
{{ compatibilityattributevalue.name }}
{{ compatibilityattributevalue.attribute.id }}
{{ compatibilityattributevalue.attribute.name }}
{% for compatibilityAttributeValue in compatibilityattributevalue.attribute.values %}
    {{ compatibilityAttributeValue.id }}
    {{ compatibilityAttributeValue.name }}
{% endfor %}

Customer

Registrovaný zákazník

Attributy objektu Customer

Název

Typ

Popis

id

int

Id

userPointsAvailable

int

Aktuální počet bodů věrnostního programu

userPointsTotal

int

Celkový počet získáných bodů věrnostního programu

name

string

Jméno zákazníka

dateCreated

datetime

Datum registrace

productOnWishlist

bool

Je produkt na wishlistu?

wholesale

bool

Velkoobchodník

address

Addresses

Adresy

analyticReports

AnalyticsReport[]

Reporty analytiky

orders

Order[]

Objednávky zákazníka

childOrders

Order[]

Objednávky podřazených zákazníků

userPointChanges

UserPointChange[]

Historie bodů věrnostního programu

alternativeAddresses

array

Alternativní adresy zákazníka

loyaltyCard

string | null

Kód věrnostní karty

Příklady:

{{ customer.id }}
{{ customer.userPointsAvailable }}
{{ customer.userPointsTotal }}
{{ customer.name }}
{{ customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
{% if customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
{% if customer.wholesale %} ... {% endif %}
{{ customer.address.delivery.name }}
{% if customer.address.delivery.name.first %}
    {{ customer.address.delivery.name.first }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.name.last %}
    {{ customer.address.delivery.name.last }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.city %}
    {{ customer.address.delivery.city }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.company %}
    {{ customer.address.delivery.company }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.companyId %}
    {{ customer.address.delivery.companyId }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.email %}
    {{ customer.address.delivery.email }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.phone %}
    {{ customer.address.delivery.phone }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.region %}
    {{ customer.address.delivery.region }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.street %}
    {{ customer.address.delivery.street }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.vatId %}
    {{ customer.address.delivery.vatId }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.zip %}
    {{ customer.address.delivery.zip }}
{% endif %}
{% if customer.address.delivery.country %}
    {{ customer.address.delivery.country.code }}
    {{ customer.address.delivery.country.name }}
    {% if customer.address.delivery.country.eU %} ... {% endif %}
{% endif %}
{{ customer.address.invoice.name }}
{% if customer.address.invoice.name.first %}
    {{ customer.address.invoice.name.first }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.name.last %}
    {{ customer.address.invoice.name.last }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.city %}
    {{ customer.address.invoice.city }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.company %}
    {{ customer.address.invoice.company }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.companyId %}
    {{ customer.address.invoice.companyId }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.email %}
    {{ customer.address.invoice.email }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.phone %}
    {{ customer.address.invoice.phone }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.region %}
    {{ customer.address.invoice.region }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.street %}
    {{ customer.address.invoice.street }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.vatId %}
    {{ customer.address.invoice.vatId }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.zip %}
    {{ customer.address.invoice.zip }}
{% endif %}
{% if customer.address.invoice.country %}
    {{ customer.address.invoice.country.code }}
    {{ customer.address.invoice.country.name }}
    {% if customer.address.invoice.country.eU %} ... {% endif %}
{% endif %}

{% for analyticsReport in customer.analyticReports %}
    {{ analyticsReport.name }}
    {{ analyticsReport.url }}
    {{ analyticsReport.url.absolute }}
    {{ analyticsReport.url.path }}
{% endfor %}

{% for order in customer.orders %}
    {{ order.amountOfItem }}
    {{ order.catalogItemCount }}
    {{ order.catalogItemTotalAmount }}
    {{ order.id }}
    {{ order.loyaltyPoints }}
    {{ order.language }}
    {{ order.vs }}
    {% if order.containsItem %} ... {% endif %}
    {% if order.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
    {% for accountingDocument in order.accountingDocuments %}
        {{ accountingDocument.code }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.absolute }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.path }}
    {% endfor %}
    {% if order.address.delivery.city %}
        {{ order.address.delivery.city }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.company %}
        {{ order.address.delivery.company }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.companyId %}
        {{ order.address.delivery.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.email %}
        {{ order.address.delivery.email }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.phone %}
        {{ order.address.delivery.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.region %}
        {{ order.address.delivery.region }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.street %}
        {{ order.address.delivery.street }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.vatId %}
        {{ order.address.delivery.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.zip %}
        {{ order.address.delivery.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.country %}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.city %}
        {{ order.address.invoice.city }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.company %}
        {{ order.address.invoice.company }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.companyId %}
        {{ order.address.invoice.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.email %}
        {{ order.address.invoice.email }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.phone %}
        {{ order.address.invoice.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.region %}
        {{ order.address.invoice.region }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.street %}
        {{ order.address.invoice.street }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.vatId %}
        {{ order.address.invoice.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.zip %}
        {{ order.address.invoice.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.country %}
    {% endif %}
    {% for payment in order.payments %}
        {{ payment.code }}
        {{ payment.name }}
        {{ payment.url }}
        {{ payment.vatRate }}
        {% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
        {{ payment.price.vatRate }}
        {% if payment.price.discountPercent %}
            {{ payment.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if payment.price.discountValidTo %}
            {{ payment.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if payment.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if payment.price.discount %}
        {% endif %}
        {% if payment.vs %}
            {{ payment.vs }}
        {% endif %}
        {% if payment.qRCodeHTML %}
            {{ payment.qRCodeHTML }}
        {% endif %}
        {% if payment.text %}
            {{ payment.text }}
        {% endif %}
        {% if payment.bankAccount %}
            {{ payment.bankAccount }}
            {{ payment.bankAccount.currency }}
            {% if payment.bankAccount.bic %}
                {{ payment.bankAccount.bic }}
            {% endif %}
            {% if payment.bankAccount.iban %}
                {{ payment.bankAccount.iban }}
            {% endif %}
            {% if payment.bankAccount.local %}
                {{ payment.bankAccount.local }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if payment.image %}
            {{ payment.image.originalHeight }}
            {{ payment.image.originalWidth }}
            {{ payment.image.url }}
            {% if payment.image.alt %}
                {{ payment.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if payment.image.text %}
                {{ payment.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ order.delivery.name }}
    {{ order.delivery.vatRate }}
    {{ order.delivery.payment.code }}
    {{ order.delivery.payment.name }}
    {{ order.delivery.payment.url }}
    {{ order.delivery.payment.vatRate }}
    {% if order.delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.vs %}
        {{ order.delivery.payment.vs }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.qRCodeHTML %}
        {{ order.delivery.payment.qRCodeHTML }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.text %}
        {{ order.delivery.payment.text }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.image %}
    {% endif %}
    {{ order.delivery.transport.name }}
    {{ order.delivery.transport.vatRate }}
    {% if order.delivery.transport.currier %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.pickup %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.text %}
        {{ order.delivery.transport.text }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.carrier %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.deliveryDate %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.packageType %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.image %}
    {% endif %}
    {{ order.delivery.price.vatRate }}
    {% if order.delivery.price.discountPercent %}
        {{ order.delivery.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.discountValidTo %}
        {{ order.delivery.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.id %}
        {{ order.delivery.id }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.freeLimit %}
        {{ order.delivery.freeLimit.percent }}
    {% endif %}
    {% for catalogItem in order.catalogItems %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {{ orderItemError.recommendedAmount }}
            {{ orderItemError.code }}
            {{ orderItemError.itemName }}
            {{ orderItemError.message }}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {{ catalogItem.item.trackingId }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.bundle %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.closestFreeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.packageDimensions %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.url %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.compared %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.differentVariantPrices %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagPromo %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.otherDiscountApplicable %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for attributeInstance in catalogItem.product.attributes %}
            {% endfor %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for file in catalogItem.product.files %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.currentImages %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for product in catalogItem.product.packTemplateProducts %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variantChoiceStep in catalogItem.product.variantChoiceSteps %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.currentVariants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {{ catalogItem.product.trackingIds }}
            {% if catalogItem.product.currentSubName %}
                {{ catalogItem.product.currentSubName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.attribute %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.imageForEnumValueId %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.contentGrid %}
                {{ catalogItem.product.contentGrid }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.selected %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for catalogItem in order.items %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {{ orderItemError.recommendedAmount }}
            {{ orderItemError.code }}
            {{ orderItemError.itemName }}
            {{ orderItemError.message }}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {{ catalogItem.item.trackingId }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.bundle %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.closestFreeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.packageDimensions %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.url %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.compared %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.differentVariantPrices %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagPromo %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.otherDiscountApplicable %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for attributeInstance in catalogItem.product.attributes %}
            {% endfor %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for file in catalogItem.product.files %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.currentImages %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for product in catalogItem.product.packTemplateProducts %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variantChoiceStep in catalogItem.product.variantChoiceSteps %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.currentVariants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {{ catalogItem.product.trackingIds }}
            {% if catalogItem.product.currentSubName %}
                {{ catalogItem.product.currentSubName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.attribute %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.imageForEnumValueId %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.contentGrid %}
                {{ catalogItem.product.contentGrid }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.selected %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for discountItem in order.discountItems %}
        {{ discountItem.amount }}
        {{ discountItem.id }}
        {{ discountItem.vatRate }}
        {{ discountItem.name }}
        {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% for discountItem in discountItem.children %}
            {{ discountItem.amount }}
            {{ discountItem.id }}
            {{ discountItem.vatRate }}
            {{ discountItem.name }}
            {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.note %}
                {{ discountItem.note }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.trackingId %}
                {{ discountItem.trackingId }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.percent %}
                {{ discountItem.percent }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.discountCode %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.voucher %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ discountItem.price.vatRate }}
        {% if discountItem.price.discountPercent %}
            {{ discountItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.discountValidTo %}
            {{ discountItem.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ discountItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if discountItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ discountItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.discountValidTo %}
            {{ discountItem.priceTotal.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.note %}
            {{ discountItem.note }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.trackingId %}
            {{ discountItem.trackingId }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.percent %}
            {{ discountItem.percent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.discountCode %}
            {{ discountItem.discountCode.code }}
            {{ discountItem.discountCode.name }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.voucher %}
            {{ discountItem.voucher.code }}
            {{ discountItem.voucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.unit %}
            {{ discountItem.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ order.price.total.currency }}
    {{ order.price.total.formatted }}
    {{ order.price.total.value }}
    {{ order.price.unpaid.currency }}
    {{ order.price.unpaid.formatted }}
    {{ order.price.unpaid.value }}
    {{ order.price.paid.currency }}
    {{ order.price.paid.formatted }}
    {{ order.price.paid.value }}
    {{ order.status.id }}
    {{ order.status.name }}
    {% for socialProfile in order.shop.socialProfiles %}
        {{ socialProfile.type }}
        {{ socialProfile.url }}
    {% endfor %}
    {% if order.shop.email %}
        {{ order.shop.email }}
    {% endif %}
    {% if order.shop.name %}
        {{ order.shop.name }}
    {% endif %}
    {% if order.shop.phone %}
        {{ order.shop.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.shop.url %}
        {{ order.shop.url }}
    {% endif %}
    {{ order.url }}
    {{ order.url.absolute }}
    {{ order.url.path }}
    {% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
        {{ giftVoucher.code }}
        {{ giftVoucher.name }}
        {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.value.currency }}
        {{ giftVoucher.value.formatted }}
    {% endfor %}
    {% for giftVoucher in order.vouchers %}
        {{ giftVoucher.code }}
        {{ giftVoucher.name }}
        {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.value.currency }}
        {{ giftVoucher.value.formatted }}
    {% endfor %}
    {% if order.code %}
        {{ order.code }}
    {% endif %}
    {% if order.note %}
        {{ order.note }}
    {% endif %}
    {% if order.date %}
        {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.dateInStatus %}
        {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.customer %}
        {{ order.customer.id }}
        {{ order.customer.userPointsAvailable }}
        {{ order.customer.userPointsTotal }}
        {{ order.customer.name }}
        {{ order.customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if order.customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
        {% if order.customer.wholesale %} ... {% endif %}
        {% for analyticsReport in order.customer.analyticReports %}
            {{ analyticsReport.name }}
        {% endfor %}
        {% for order in order.customer.childOrders %}
            {{ order.amountOfItem }}
            {{ order.catalogItemCount }}
            {{ order.catalogItemTotalAmount }}
            {{ order.id }}
            {{ order.loyaltyPoints }}
            {{ order.language }}
            {{ order.vs }}
            {% if order.containsItem %} ... {% endif %}
            {% if order.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
            {% for accountingDocument in order.accountingDocuments %}
            {% endfor %}
            {% for payment in order.payments %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in order.catalogItems %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in order.items %}
            {% endfor %}
            {% for discountItem in order.discountItems %}
            {% endfor %}
            {% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
            {% endfor %}
            {% for giftVoucher in order.vouchers %}
            {% endfor %}
            {% if order.code %}
                {{ order.code }}
            {% endif %}
            {% if order.note %}
                {{ order.note }}
            {% endif %}
            {% if order.date %}
                {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
            {% if order.dateInStatus %}
                {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
            {% if order.closestFreeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder %}
            {% endif %}
            {% if order.package %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for userPointChange in order.customer.userPointChanges %}
            {{ userPointChange.amount }}
            {{ userPointChange.text }}
            {{ userPointChange.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if userPointChange.dateExpire %}
                {{ userPointChange.dateExpire|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.customer.alternativeAddresses }}
        {% if order.customer.loyaltyCard %}
            {{ order.customer.loyaltyCard }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.closestFreeDelivery %}
        {{ order.closestFreeDelivery.name }}
        {{ order.closestFreeDelivery.vatRate }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.code }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.name }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.url }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.vatRate }}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.vs %}
            {{ order.closestFreeDelivery.payment.vs }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.qRCodeHTML %}
            {{ order.closestFreeDelivery.payment.qRCodeHTML }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.text %}
            {{ order.closestFreeDelivery.payment.text }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.bankAccount %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.image %}
        {% endif %}
        {{ order.closestFreeDelivery.transport.name }}
        {{ order.closestFreeDelivery.transport.vatRate }}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.currier %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.pickup %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.text %}
            {{ order.closestFreeDelivery.transport.text }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.branch %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.carrier %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.packageType %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.image %}
        {% endif %}
        {{ order.closestFreeDelivery.price.vatRate }}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.discountPercent %}
            {{ order.closestFreeDelivery.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.discountValidTo %}
            {{ order.closestFreeDelivery.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.discount %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.id %}
            {{ order.closestFreeDelivery.id }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.freeLimit %}
            {{ order.closestFreeDelivery.freeLimit.percent }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder %}
        {{ order.parentOrder.amountOfItem }}
        {{ order.parentOrder.catalogItemCount }}
        {{ order.parentOrder.catalogItemTotalAmount }}
        {{ order.parentOrder.id }}
        {{ order.parentOrder.loyaltyPoints }}
        {{ order.parentOrder.language }}
        {{ order.parentOrder.vs }}
        {% if order.parentOrder.containsItem %} ... {% endif %}
        {% if order.parentOrder.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
        {% for accountingDocument in order.parentOrder.accountingDocuments %}
            {{ accountingDocument.code }}
        {% endfor %}
        {% for payment in order.parentOrder.payments %}
            {{ payment.code }}
            {{ payment.name }}
            {{ payment.url }}
            {{ payment.vatRate }}
            {% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
            {% if payment.vs %}
                {{ payment.vs }}
            {% endif %}
            {% if payment.qRCodeHTML %}
                {{ payment.qRCodeHTML }}
            {% endif %}
            {% if payment.text %}
                {{ payment.text }}
            {% endif %}
            {% if payment.bankAccount %}
            {% endif %}
            {% if payment.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.parentOrder.delivery.name }}
        {{ order.parentOrder.delivery.vatRate }}
        {% if order.parentOrder.delivery.id %}
            {{ order.parentOrder.delivery.id }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.delivery.freeLimit %}
        {% endif %}
        {% for catalogItem in order.parentOrder.catalogItems %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in order.parentOrder.items %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for discountItem in order.parentOrder.discountItems %}
            {{ discountItem.amount }}
            {{ discountItem.id }}
            {{ discountItem.vatRate }}
            {{ discountItem.name }}
            {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% for discountItem in discountItem.children %}
            {% endfor %}
            {% if discountItem.note %}
                {{ discountItem.note }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.trackingId %}
                {{ discountItem.trackingId }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.percent %}
                {{ discountItem.percent }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.discountCode %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.voucher %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.parentOrder.status.id }}
        {{ order.parentOrder.status.name }}
        {% for socialProfile in order.parentOrder.shop.socialProfiles %}
        {% endfor %}
        {% if order.parentOrder.shop.email %}
            {{ order.parentOrder.shop.email }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.shop.name %}
            {{ order.parentOrder.shop.name }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.shop.phone %}
            {{ order.parentOrder.shop.phone }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.shop.url %}
            {{ order.parentOrder.shop.url }}
        {% endif %}
        {{ order.parentOrder.url }}
        {{ order.parentOrder.url.absolute }}
        {{ order.parentOrder.url.path }}
        {% for giftVoucher in order.parentOrder.purchasedGiftVouchers %}
            {{ giftVoucher.code }}
            {{ giftVoucher.name }}
            {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
            {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endfor %}
        {% for giftVoucher in order.parentOrder.vouchers %}
            {{ giftVoucher.code }}
            {{ giftVoucher.name }}
            {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
            {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endfor %}
        {% if order.parentOrder.code %}
            {{ order.parentOrder.code }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.note %}
            {{ order.parentOrder.note }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.date %}
            {{ order.parentOrder.date|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.dateInStatus %}
            {{ order.parentOrder.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.customer %}
            {{ order.parentOrder.customer.id }}
            {{ order.parentOrder.customer.userPointsAvailable }}
            {{ order.parentOrder.customer.userPointsTotal }}
            {{ order.parentOrder.customer.name }}
            {{ order.parentOrder.customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if order.parentOrder.customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
            {% if order.parentOrder.customer.wholesale %} ... {% endif %}
            {% for analyticsReport in order.parentOrder.customer.analyticReports %}
            {% endfor %}
            {% for order in order.parentOrder.customer.childOrders %}
            {% endfor %}
            {% for userPointChange in order.parentOrder.customer.userPointChanges %}
            {% endfor %}
            {{ order.parentOrder.customer.alternativeAddresses }}
            {% if order.parentOrder.customer.loyaltyCard %}
                {{ order.parentOrder.customer.loyaltyCard }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.closestFreeDelivery %}
            {{ order.parentOrder.closestFreeDelivery.name }}
            {{ order.parentOrder.closestFreeDelivery.vatRate }}
            {% if order.parentOrder.closestFreeDelivery.id %}
                {{ order.parentOrder.closestFreeDelivery.id }}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder.closestFreeDelivery.freeLimit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.package %}
            {{ order.parentOrder.package.trackingUrl }}
            {{ order.parentOrder.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if order.parentOrder.package.code %}
                {{ order.parentOrder.package.code }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.package %}
        {{ order.package.trackingUrl }}
        {{ order.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if order.package.status.delivered %} ... {% endif %}
        {% if order.package.status.deposited %} ... {% endif %}
        {% if order.package.status.inTransit %} ... {% endif %}
        {% if order.package.status.returned %} ... {% endif %}
        {% if order.package.code %}
            {{ order.package.code }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% for order in customer.childOrders %}
    {{ order.amountOfItem }}
    {{ order.catalogItemCount }}
    {{ order.catalogItemTotalAmount }}
    {{ order.id }}
    {{ order.loyaltyPoints }}
    {{ order.language }}
    {{ order.vs }}
    {% if order.containsItem %} ... {% endif %}
    {% if order.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
    {% for accountingDocument in order.accountingDocuments %}
        {{ accountingDocument.code }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.absolute }}
        {{ accountingDocument.pdfUrl.path }}
    {% endfor %}
    {% if order.address.delivery.city %}
        {{ order.address.delivery.city }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.company %}
        {{ order.address.delivery.company }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.companyId %}
        {{ order.address.delivery.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.email %}
        {{ order.address.delivery.email }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.phone %}
        {{ order.address.delivery.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.region %}
        {{ order.address.delivery.region }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.street %}
        {{ order.address.delivery.street }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.vatId %}
        {{ order.address.delivery.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.zip %}
        {{ order.address.delivery.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.address.delivery.country %}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.city %}
        {{ order.address.invoice.city }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.company %}
        {{ order.address.invoice.company }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.companyId %}
        {{ order.address.invoice.companyId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.email %}
        {{ order.address.invoice.email }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.phone %}
        {{ order.address.invoice.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.region %}
        {{ order.address.invoice.region }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.street %}
        {{ order.address.invoice.street }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.vatId %}
        {{ order.address.invoice.vatId }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.zip %}
        {{ order.address.invoice.zip }}
    {% endif %}
    {% if order.address.invoice.country %}
    {% endif %}
    {% for payment in order.payments %}
        {{ payment.code }}
        {{ payment.name }}
        {{ payment.url }}
        {{ payment.vatRate }}
        {% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
        {{ payment.price.vatRate }}
        {% if payment.price.discountPercent %}
            {{ payment.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if payment.price.discountValidTo %}
            {{ payment.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if payment.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if payment.price.discount %}
        {% endif %}
        {% if payment.vs %}
            {{ payment.vs }}
        {% endif %}
        {% if payment.qRCodeHTML %}
            {{ payment.qRCodeHTML }}
        {% endif %}
        {% if payment.text %}
            {{ payment.text }}
        {% endif %}
        {% if payment.bankAccount %}
            {{ payment.bankAccount }}
            {{ payment.bankAccount.currency }}
            {% if payment.bankAccount.bic %}
                {{ payment.bankAccount.bic }}
            {% endif %}
            {% if payment.bankAccount.iban %}
                {{ payment.bankAccount.iban }}
            {% endif %}
            {% if payment.bankAccount.local %}
                {{ payment.bankAccount.local }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if payment.image %}
            {{ payment.image.originalHeight }}
            {{ payment.image.originalWidth }}
            {{ payment.image.url }}
            {% if payment.image.alt %}
                {{ payment.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if payment.image.text %}
                {{ payment.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ order.delivery.name }}
    {{ order.delivery.vatRate }}
    {{ order.delivery.payment.code }}
    {{ order.delivery.payment.name }}
    {{ order.delivery.payment.url }}
    {{ order.delivery.payment.vatRate }}
    {% if order.delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.vs %}
        {{ order.delivery.payment.vs }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.qRCodeHTML %}
        {{ order.delivery.payment.qRCodeHTML }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.text %}
        {{ order.delivery.payment.text }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.bankAccount %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.payment.image %}
    {% endif %}
    {{ order.delivery.transport.name }}
    {{ order.delivery.transport.vatRate }}
    {% if order.delivery.transport.currier %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.pickup %} ... {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.text %}
        {{ order.delivery.transport.text }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.branch %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.carrier %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.deliveryDate %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.packageType %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.transport.image %}
    {% endif %}
    {{ order.delivery.price.vatRate }}
    {% if order.delivery.price.discountPercent %}
        {{ order.delivery.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.discountValidTo %}
        {{ order.delivery.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.id %}
        {{ order.delivery.id }}
    {% endif %}
    {% if order.delivery.freeLimit %}
        {{ order.delivery.freeLimit.percent }}
    {% endif %}
    {% for catalogItem in order.catalogItems %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {{ orderItemError.recommendedAmount }}
            {{ orderItemError.code }}
            {{ orderItemError.itemName }}
            {{ orderItemError.message }}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {{ catalogItem.item.trackingId }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.bundle %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.closestFreeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.packageDimensions %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.url %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.compared %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.differentVariantPrices %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagPromo %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.otherDiscountApplicable %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for attributeInstance in catalogItem.product.attributes %}
            {% endfor %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for file in catalogItem.product.files %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.currentImages %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for product in catalogItem.product.packTemplateProducts %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variantChoiceStep in catalogItem.product.variantChoiceSteps %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.currentVariants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {{ catalogItem.product.trackingIds }}
            {% if catalogItem.product.currentSubName %}
                {{ catalogItem.product.currentSubName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.attribute %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.imageForEnumValueId %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.contentGrid %}
                {{ catalogItem.product.contentGrid }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.selected %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for catalogItem in order.items %}
        {{ catalogItem.amount }}
        {{ catalogItem.id }}
        {{ catalogItem.vatRate }}
        {{ catalogItem.name }}
        {{ catalogItem.productName }}
        {{ catalogItem.trackingId }}
        {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
        {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {{ availableUpsellGroup.id }}
            {{ availableUpsellGroup.name }}
            {% if availableUpsellGroup.singleSelection %} ... {% endif %}
            {% for upsell in availableUpsellGroup.upsells %}
            {% endfor %}
            {% if availableUpsellGroup.code %}
                {{ availableUpsellGroup.code }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {{ orderItemError.recommendedAmount }}
            {{ orderItemError.code }}
            {{ orderItemError.itemName }}
            {{ orderItemError.message }}
        {% endfor %}
        {{ catalogItem.price.vatRate }}
        {% if catalogItem.price.discountPercent %}
            {{ catalogItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ catalogItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discountValidTo %}
            {{ catalogItem.priceTotal.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {{ upsell.id }}
            {{ upsell.name }}
            {% if upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if upsell.code %}
                {{ upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if upsell.vatRate %}
                {{ upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% if catalogItem.code %}
            {{ catalogItem.code }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.note %}
            {{ catalogItem.note }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variantName %}
            {{ catalogItem.variantName }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.image %}
            {{ catalogItem.image.originalHeight }}
            {{ catalogItem.image.originalWidth }}
            {{ catalogItem.image.url }}
            {% if catalogItem.image.alt %}
                {{ catalogItem.image.alt }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image.text %}
                {{ catalogItem.image.text }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.item %}
            {{ catalogItem.item.id }}
            {{ catalogItem.item.name }}
            {{ catalogItem.item.trackingId }}
            {% if catalogItem.item.digital %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.item.code %}
                {{ catalogItem.item.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.bundle %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.freeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.closestFreeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.packageDimensions %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.price %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.url %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item.variant %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.product %}
            {{ catalogItem.product.id }}
            {{ catalogItem.product.name }}
            {{ catalogItem.product.trackingId }}
            {{ catalogItem.product.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if catalogItem.product.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.compared %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.differentVariantPrices %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagNew %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagPromo %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSecondHand %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.flagSellout %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.otherDiscountApplicable %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.product.soldSeparately %} ... {% endif %}
            {% for attributeInstance in catalogItem.product.attributes %}
            {% endfor %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.product.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.otherCategories %}
            {% endfor %}
            {% for category in catalogItem.product.categories %}
            {% endfor %}
            {% for file in catalogItem.product.files %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.images %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.currentImages %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.imagesWithoutEnumValue %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.product.otherImages %}
            {% endfor %}
            {% for label in catalogItem.product.labels %}
            {% endfor %}
            {% for productEnumValue in catalogItem.product.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for product in catalogItem.product.packTemplateProducts %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.product.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% for variantChoiceStep in catalogItem.product.variantChoiceSteps %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.currentVariants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variants %}
            {% endfor %}
            {% for variant in catalogItem.product.variantsWithEnumValueIds %}
            {% endfor %}
            {% for video in catalogItem.product.videos %}
            {% endfor %}
            {{ catalogItem.product.trackingIds }}
            {% if catalogItem.product.currentSubName %}
                {{ catalogItem.product.currentSubName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSuffix %}
                {{ catalogItem.product.nameSuffix }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.nameSupplier %}
                {{ catalogItem.product.nameSupplier }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.text %}
                {{ catalogItem.product.text }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.attribute %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.brand %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.imageForEnumValueId %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.successor %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.seo %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.supplier %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.variant %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.warranty %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product.contentGrid %}
                {{ catalogItem.product.contentGrid }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.unit %}
            {{ catalogItem.unit.name }}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.upsell %}
            {{ catalogItem.upsell.id }}
            {{ catalogItem.upsell.name }}
            {% if catalogItem.upsell.inCart %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.code %}
                {{ catalogItem.upsell.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.vatRate %}
                {{ catalogItem.upsell.vatRate }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell.unit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if catalogItem.variant %}
            {{ catalogItem.variant.id }}
            {{ catalogItem.variant.name }}
            {{ catalogItem.variant.trackingId }}
            {% if catalogItem.variant.active %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.selected %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.variant.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for enumValue in catalogItem.variant.enumValues %}
            {% endfor %}
            {% for image in catalogItem.variant.images %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.variant.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.variant.legacyRel %}
                {{ catalogItem.variant.legacyRel }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant.image %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {% for discountItem in order.discountItems %}
        {{ discountItem.amount }}
        {{ discountItem.id }}
        {{ discountItem.vatRate }}
        {{ discountItem.name }}
        {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
        {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
        {% for discountItem in discountItem.children %}
            {{ discountItem.amount }}
            {{ discountItem.id }}
            {{ discountItem.vatRate }}
            {{ discountItem.name }}
            {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.note %}
                {{ discountItem.note }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.trackingId %}
                {{ discountItem.trackingId }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.percent %}
                {{ discountItem.percent }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.discountCode %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.voucher %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ discountItem.price.vatRate }}
        {% if discountItem.price.discountPercent %}
            {{ discountItem.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.discountValidTo %}
            {{ discountItem.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.price.discount %}
        {% endif %}
        {{ discountItem.priceTotal.vatRate }}
        {% if discountItem.priceTotal.discountPercent %}
            {{ discountItem.priceTotal.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.discountValidTo %}
            {{ discountItem.priceTotal.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.priceTotal.discount %}
        {% endif %}
        {% if discountItem.note %}
            {{ discountItem.note }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.trackingId %}
            {{ discountItem.trackingId }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.percent %}
            {{ discountItem.percent }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.discountCode %}
            {{ discountItem.discountCode.code }}
            {{ discountItem.discountCode.name }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.voucher %}
            {{ discountItem.voucher.code }}
            {{ discountItem.voucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if discountItem.unit %}
            {{ discountItem.unit.name }}
        {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ order.price.total.currency }}
    {{ order.price.total.formatted }}
    {{ order.price.total.value }}
    {{ order.price.unpaid.currency }}
    {{ order.price.unpaid.formatted }}
    {{ order.price.unpaid.value }}
    {{ order.price.paid.currency }}
    {{ order.price.paid.formatted }}
    {{ order.price.paid.value }}
    {{ order.status.id }}
    {{ order.status.name }}
    {% for socialProfile in order.shop.socialProfiles %}
        {{ socialProfile.type }}
        {{ socialProfile.url }}
    {% endfor %}
    {% if order.shop.email %}
        {{ order.shop.email }}
    {% endif %}
    {% if order.shop.name %}
        {{ order.shop.name }}
    {% endif %}
    {% if order.shop.phone %}
        {{ order.shop.phone }}
    {% endif %}
    {% if order.shop.url %}
        {{ order.shop.url }}
    {% endif %}
    {{ order.url }}
    {{ order.url.absolute }}
    {{ order.url.path }}
    {% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
        {{ giftVoucher.code }}
        {{ giftVoucher.name }}
        {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.value.currency }}
        {{ giftVoucher.value.formatted }}
    {% endfor %}
    {% for giftVoucher in order.vouchers %}
        {{ giftVoucher.code }}
        {{ giftVoucher.name }}
        {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ giftVoucher.value.currency }}
        {{ giftVoucher.value.formatted }}
    {% endfor %}
    {% if order.code %}
        {{ order.code }}
    {% endif %}
    {% if order.note %}
        {{ order.note }}
    {% endif %}
    {% if order.date %}
        {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.dateInStatus %}
        {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if order.customer %}
        {{ order.customer.id }}
        {{ order.customer.userPointsAvailable }}
        {{ order.customer.userPointsTotal }}
        {{ order.customer.name }}
        {{ order.customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if order.customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
        {% if order.customer.wholesale %} ... {% endif %}
        {% for analyticsReport in order.customer.analyticReports %}
            {{ analyticsReport.name }}
        {% endfor %}
        {% for order in order.customer.orders %}
            {{ order.amountOfItem }}
            {{ order.catalogItemCount }}
            {{ order.catalogItemTotalAmount }}
            {{ order.id }}
            {{ order.loyaltyPoints }}
            {{ order.language }}
            {{ order.vs }}
            {% if order.containsItem %} ... {% endif %}
            {% if order.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
            {% for accountingDocument in order.accountingDocuments %}
            {% endfor %}
            {% for payment in order.payments %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in order.catalogItems %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in order.items %}
            {% endfor %}
            {% for discountItem in order.discountItems %}
            {% endfor %}
            {% for giftVoucher in order.purchasedGiftVouchers %}
            {% endfor %}
            {% for giftVoucher in order.vouchers %}
            {% endfor %}
            {% if order.code %}
                {{ order.code }}
            {% endif %}
            {% if order.note %}
                {{ order.note }}
            {% endif %}
            {% if order.date %}
                {{ order.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
            {% if order.dateInStatus %}
                {{ order.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
            {% if order.closestFreeDelivery %}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder %}
            {% endif %}
            {% if order.package %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for userPointChange in order.customer.userPointChanges %}
            {{ userPointChange.amount }}
            {{ userPointChange.text }}
            {{ userPointChange.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if userPointChange.dateExpire %}
                {{ userPointChange.dateExpire|date('d. m. Y H:i') }}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.customer.alternativeAddresses }}
        {% if order.customer.loyaltyCard %}
            {{ order.customer.loyaltyCard }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.closestFreeDelivery %}
        {{ order.closestFreeDelivery.name }}
        {{ order.closestFreeDelivery.vatRate }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.code }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.name }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.url }}
        {{ order.closestFreeDelivery.payment.vatRate }}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.vs %}
            {{ order.closestFreeDelivery.payment.vs }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.qRCodeHTML %}
            {{ order.closestFreeDelivery.payment.qRCodeHTML }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.text %}
            {{ order.closestFreeDelivery.payment.text }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.bankAccount %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.payment.image %}
        {% endif %}
        {{ order.closestFreeDelivery.transport.name }}
        {{ order.closestFreeDelivery.transport.vatRate }}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.currier %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.pickup %} ... {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.text %}
            {{ order.closestFreeDelivery.transport.text }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.branch %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.carrier %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.packageType %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.transport.image %}
        {% endif %}
        {{ order.closestFreeDelivery.price.vatRate }}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.discountPercent %}
            {{ order.closestFreeDelivery.price.discountPercent }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.discountValidTo %}
            {{ order.closestFreeDelivery.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.beforeDiscount %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.price.discount %}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.id %}
            {{ order.closestFreeDelivery.id }}
        {% endif %}
        {% if order.closestFreeDelivery.freeLimit %}
            {{ order.closestFreeDelivery.freeLimit.percent }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.parentOrder %}
        {{ order.parentOrder.amountOfItem }}
        {{ order.parentOrder.catalogItemCount }}
        {{ order.parentOrder.catalogItemTotalAmount }}
        {{ order.parentOrder.id }}
        {{ order.parentOrder.loyaltyPoints }}
        {{ order.parentOrder.language }}
        {{ order.parentOrder.vs }}
        {% if order.parentOrder.containsItem %} ... {% endif %}
        {% if order.parentOrder.externalReviewAllowed %} ... {% endif %}
        {% for accountingDocument in order.parentOrder.accountingDocuments %}
            {{ accountingDocument.code }}
        {% endfor %}
        {% for payment in order.parentOrder.payments %}
            {{ payment.code }}
            {{ payment.name }}
            {{ payment.url }}
            {{ payment.vatRate }}
            {% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
            {% if payment.vs %}
                {{ payment.vs }}
            {% endif %}
            {% if payment.qRCodeHTML %}
                {{ payment.qRCodeHTML }}
            {% endif %}
            {% if payment.text %}
                {{ payment.text }}
            {% endif %}
            {% if payment.bankAccount %}
            {% endif %}
            {% if payment.image %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.parentOrder.delivery.name }}
        {{ order.parentOrder.delivery.vatRate }}
        {% if order.parentOrder.delivery.id %}
            {{ order.parentOrder.delivery.id }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.delivery.freeLimit %}
        {% endif %}
        {% for catalogItem in order.parentOrder.catalogItems %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for catalogItem in order.parentOrder.items %}
            {{ catalogItem.amount }}
            {{ catalogItem.id }}
            {{ catalogItem.vatRate }}
            {{ catalogItem.name }}
            {{ catalogItem.productName }}
            {{ catalogItem.trackingId }}
            {% if catalogItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% if catalogItem.gift %} ... {% endif %}
            {% for availableUpsellGroup in catalogItem.availableUpsellGroups %}
            {% endfor %}
            {% for catalogItem in catalogItem.children %}
            {% endfor %}
            {% for orderItemError in catalogItem.errors %}
            {% endfor %}
            {% for upsell in catalogItem.availableUpsells %}
            {% endfor %}
            {% if catalogItem.code %}
                {{ catalogItem.code }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.note %}
                {{ catalogItem.note }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variantName %}
                {{ catalogItem.variantName }}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.image %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.item %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.product %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.unit %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.upsell %}
            {% endif %}
            {% if catalogItem.variant %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {% for discountItem in order.parentOrder.discountItems %}
            {{ discountItem.amount }}
            {{ discountItem.id }}
            {{ discountItem.vatRate }}
            {{ discountItem.name }}
            {% if discountItem.amountChangeAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.catalogItem %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.deleteAllowed %} ... {% endif %}
            {% if discountItem.discountItem %} ... {% endif %}
            {% for discountItem in discountItem.children %}
            {% endfor %}
            {% if discountItem.note %}
                {{ discountItem.note }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.trackingId %}
                {{ discountItem.trackingId }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.percent %}
                {{ discountItem.percent }}
            {% endif %}
            {% if discountItem.discountCode %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.voucher %}
            {% endif %}
            {% if discountItem.unit %}
            {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ order.parentOrder.status.id }}
        {{ order.parentOrder.status.name }}
        {% for socialProfile in order.parentOrder.shop.socialProfiles %}
        {% endfor %}
        {% if order.parentOrder.shop.email %}
            {{ order.parentOrder.shop.email }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.shop.name %}
            {{ order.parentOrder.shop.name }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.shop.phone %}
            {{ order.parentOrder.shop.phone }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.shop.url %}
            {{ order.parentOrder.shop.url }}
        {% endif %}
        {{ order.parentOrder.url }}
        {{ order.parentOrder.url.absolute }}
        {{ order.parentOrder.url.path }}
        {% for giftVoucher in order.parentOrder.purchasedGiftVouchers %}
            {{ giftVoucher.code }}
            {{ giftVoucher.name }}
            {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
            {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endfor %}
        {% for giftVoucher in order.parentOrder.vouchers %}
            {{ giftVoucher.code }}
            {{ giftVoucher.name }}
            {{ giftVoucher.validFrom|date('d. m. Y H:i') }}
            {{ giftVoucher.validTo|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endfor %}
        {% if order.parentOrder.code %}
            {{ order.parentOrder.code }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.note %}
            {{ order.parentOrder.note }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.date %}
            {{ order.parentOrder.date|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.dateInStatus %}
            {{ order.parentOrder.dateInStatus|date('d. m. Y H:i') }}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.customer %}
            {{ order.parentOrder.customer.id }}
            {{ order.parentOrder.customer.userPointsAvailable }}
            {{ order.parentOrder.customer.userPointsTotal }}
            {{ order.parentOrder.customer.name }}
            {{ order.parentOrder.customer.dateCreated|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if order.parentOrder.customer.productOnWishlist %} ... {% endif %}
            {% if order.parentOrder.customer.wholesale %} ... {% endif %}
            {% for analyticsReport in order.parentOrder.customer.analyticReports %}
            {% endfor %}
            {% for order in order.parentOrder.customer.orders %}
            {% endfor %}
            {% for userPointChange in order.parentOrder.customer.userPointChanges %}
            {% endfor %}
            {{ order.parentOrder.customer.alternativeAddresses }}
            {% if order.parentOrder.customer.loyaltyCard %}
                {{ order.parentOrder.customer.loyaltyCard }}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.closestFreeDelivery %}
            {{ order.parentOrder.closestFreeDelivery.name }}
            {{ order.parentOrder.closestFreeDelivery.vatRate }}
            {% if order.parentOrder.closestFreeDelivery.id %}
                {{ order.parentOrder.closestFreeDelivery.id }}
            {% endif %}
            {% if order.parentOrder.closestFreeDelivery.freeLimit %}
            {% endif %}
        {% endif %}
        {% if order.parentOrder.package %}
            {{ order.parentOrder.package.trackingUrl }}
            {{ order.parentOrder.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
            {% if order.parentOrder.package.code %}
                {{ order.parentOrder.package.code }}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if order.package %}
        {{ order.package.trackingUrl }}
        {{ order.package.date|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if order.package.status.delivered %} ... {% endif %}
        {% if order.package.status.deposited %} ... {% endif %}
        {% if order.package.status.inTransit %} ... {% endif %}
        {% if order.package.status.returned %} ... {% endif %}
        {% if order.package.code %}
            {{ order.package.code }}
        {% endif %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% for userPointChange in customer.userPointChanges %}
    {{ userPointChange.amount }}
    {{ userPointChange.text }}
    {{ userPointChange.date|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if userPointChange.dateExpire %}
        {{ userPointChange.dateExpire|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
{% endfor %}
{{ customer.alternativeAddresses }}

{% if customer.loyaltyCard %}
    {{ customer.loyaltyCard }}
{% endif %}

DayBlock

Attributy objektu DayBlock

Název

Typ

Popis

dayName

string

Název dne v týdnu

dayNameShort

string

Zkrácený název dne v týdnu

date

datetime

Datum

timeBlocks

TimeBlock[] | null

Časy otevření

Příklady:

{{ dayblock.dayName }}
{{ dayblock.dayNameShort }}
{{ dayblock.date|date('d. m. Y H:i') }}

{% for timeBlock in dayblock.timeBlocks %}
    {{ timeBlock.timeBlocks }}
    {{ timeBlock.end }}
    {{ timeBlock.separator }}
    {{ timeBlock.start }}
{% endfor %}

Delivery

Attributy objektu Delivery

Název

Typ

Popis

name

string

Název

vatRate

float

Sazba DPH

payment

Delivery/Payment

Způsob platby

transport

Delivery/Transport

Způsob dodání

price

Price

Cena

id

int | null

ID

freeLimit

Order/FreeLimit | null

Hranice dodání zdarma

Příklady:

{{ delivery.name }}
{{ delivery.vatRate }}
{{ delivery.payment.code }}
{{ delivery.payment.name }}
{{ delivery.payment.url }}
{{ delivery.payment.vatRate }}
{% if delivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ delivery.payment.price.vatRate }}
{{ delivery.payment.price.current.currency }}
{{ delivery.payment.price.current.formatted }}
{{ delivery.payment.price.current.value }}
{% if delivery.payment.price.discountPercent %}
    {{ delivery.payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.discountValidTo %}
    {{ delivery.payment.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.beforeDiscount %}
    {{ delivery.payment.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ delivery.payment.price.beforeDiscount.formatted }}
    {{ delivery.payment.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.price.discount %}
    {{ delivery.payment.price.discount.currency }}
    {{ delivery.payment.price.discount.formatted }}
    {{ delivery.payment.price.discount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.vs %}
    {{ delivery.payment.vs }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.qRCodeHTML %}
    {{ delivery.payment.qRCodeHTML }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.text %}
    {{ delivery.payment.text }}
{% endif %}
{% if delivery.payment.bankAccount %}
    {{ delivery.payment.bankAccount }}
    {{ delivery.payment.bankAccount.currency }}
    {% if delivery.payment.bankAccount.bic %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.iban %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.bankAccount.local %}
        {{ delivery.payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if delivery.payment.image %}
    {{ delivery.payment.image.originalHeight }}
    {{ delivery.payment.image.originalWidth }}
    {{ delivery.payment.image.url }}
    {% if delivery.payment.image.alt %}
        {{ delivery.payment.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if delivery.payment.image.text %}
        {{ delivery.payment.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ delivery.transport.name }}
{{ delivery.transport.vatRate }}
{% if delivery.transport.currier %} ... {% endif %}
{% if delivery.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
{% if delivery.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
{% if delivery.transport.pickup %} ... {% endif %}
{{ delivery.transport.price.vatRate }}
{{ delivery.transport.price.current.currency }}
{{ delivery.transport.price.current.formatted }}
{{ delivery.transport.price.current.value }}
{% if delivery.transport.price.discountPercent %}
    {{ delivery.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.discountValidTo %}
    {{ delivery.transport.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.beforeDiscount %}
    {{ delivery.transport.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ delivery.transport.price.beforeDiscount.formatted }}
    {{ delivery.transport.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.price.discount %}
    {{ delivery.transport.price.discount.currency }}
    {{ delivery.transport.price.discount.formatted }}
    {{ delivery.transport.price.discount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.text %}
    {{ delivery.transport.text }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.branch %}
    {{ delivery.transport.branch.code }}
    {{ delivery.transport.branch.name }}
    {{ delivery.transport.branch.address }}
    {% if delivery.transport.branch.address.city %}
        {{ delivery.transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.company %}
        {{ delivery.transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.street %}
        {{ delivery.transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.branch.address.country %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if delivery.transport.carrier %}
    {{ delivery.transport.carrier.code }}
    {{ delivery.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.deliveryDate %}
    {{ delivery.transport.deliveryDate.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ delivery.transport.deliveryDate.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ delivery.transport.deliveryDate.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if delivery.transport.deliveryDate.timeDelivered %}
        {{ delivery.transport.deliveryDate.timeDelivered }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if delivery.transport.packageType %}
    {{ delivery.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{% if delivery.transport.image %}
    {{ delivery.transport.image.originalHeight }}
    {{ delivery.transport.image.originalWidth }}
    {{ delivery.transport.image.url }}
    {% if delivery.transport.image.alt %}
        {{ delivery.transport.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if delivery.transport.image.text %}
        {{ delivery.transport.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}
{{ delivery.price.vatRate }}
{{ delivery.price.current.currency }}
{{ delivery.price.current.formatted }}
{{ delivery.price.current.value }}
{% if delivery.price.discountPercent %}
    {{ delivery.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if delivery.price.discountValidTo %}
    {{ delivery.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{% if delivery.price.beforeDiscount %}
    {{ delivery.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ delivery.price.beforeDiscount.formatted }}
    {{ delivery.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if delivery.price.discount %}
    {{ delivery.price.discount.currency }}
    {{ delivery.price.discount.formatted }}
    {{ delivery.price.discount.value }}
{% endif %}

{% if delivery.id %}
    {{ delivery.id }}
{% endif %}

{% if delivery.freeLimit %}
    {{ delivery.freeLimit.percent }}
    {{ delivery.freeLimit.total.currency }}
    {{ delivery.freeLimit.total.formatted }}
    {{ delivery.freeLimit.total.value }}
    {{ delivery.freeLimit.remains.currency }}
    {{ delivery.freeLimit.remains.formatted }}
    {{ delivery.freeLimit.remains.value }}
{% endif %}

Delivery/BankAccount

Attributy objektu Delivery/BankAccount

Název

Typ

Popis

Příklad výstupu

currency

string

Měna

bic

string | null

BIC

iban

string | null

IBAN

local

string | null

Místní formát

123456789/2010

Příklady:

{{ bankaccount }}
{{ bankaccount.currency }}

{% if bankaccount.bic %}
    {{ bankaccount.bic }}
{% endif %}

{% if bankaccount.iban %}
    {{ bankaccount.iban }}
{% endif %}

{% if bankaccount.local %}
    {{ bankaccount.local }}
{% endif %}

Delivery/Branch

Attributy objektu Delivery/Branch

Název

Typ

Popis

code

string

Kód

name

string

Název

address

Delivery/Branch/Address

Adresa

Příklady:

{{ branch.code }}
{{ branch.name }}
{{ branch.address }}
{% if branch.address.city %}
    {{ branch.address.city }}
{% endif %}
{% if branch.address.company %}
    {{ branch.address.company }}
{% endif %}
{% if branch.address.street %}
    {{ branch.address.street }}
{% endif %}
{% if branch.address.country %}
    {{ branch.address.country.code }}
    {{ branch.address.country.name }}
    {% if branch.address.country.eU %} ... {% endif %}
{% endif %}

Delivery/Branch/Address

Attributy objektu Delivery/Branch/Address

Název

Typ

Popis

city

string | null

Město

company

string | null

Název firmy

street

string | null

Ulice a č.p.

country

Address/Country | null

Země

Příklady:

{{ address }}

{% if address.city %}
    {{ address.city }}
{% endif %}

{% if address.company %}
    {{ address.company }}
{% endif %}

{% if address.street %}
    {{ address.street }}
{% endif %}

{% if address.country %}
    {{ address.country.code }}
    {{ address.country.name }}
    {% if address.country.eU %} ... {% endif %}
{% endif %}

Delivery/Carrier

Attributy objektu Delivery/Carrier

Název

Typ

Popis

code

string

Kód

name

string

Název

Příklady:

{{ carrier.code }}
{{ carrier.name }}

Delivery/DeliveryDate

Attributy objektu Delivery/DeliveryDate

Název

Typ

Popis

dateDelivered

datetime

Datum dodání k zákazníkovi

dateSent

datetime

Datum odeslání zásilky

orderDeadline

datetime

Datum a čas do kdy je nutné objednat pro splnění termínů

timeDelivered

string | null

Čas doručení zákazníkovi (např. „08:00-12:00“)

Příklady:

{{ deliverydate.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
{{ deliverydate.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
{{ deliverydate.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}

{% if deliverydate.timeDelivered %}
    {{ deliverydate.timeDelivered }}
{% endif %}

Delivery/PackageType

Attributy objektu Delivery/PackageType

Název

Typ

Popis

code

string

Kód

Příklady:

{{ packagetype.code }}

Delivery/Payment

Attributy objektu Delivery/Payment

Název

Typ

Popis

Příklad výstupu

code

string

Kód

P123

name

string

Název

Bankovní převod

url

string

URL pro platbu

vatRate

float

Sazba DPH

21

inAdvance

bool

Je vyžadována platba předem?

price

Price

Cena

vs

string | null

Variabilní symbol

2160001

qRCodeHTML

html | null

HTML kód obrázku s QR kódem pro platbu převodem

text

html | null

Text

bankAccount

Delivery/BankAccount | null

Bankovní účet

111111111/2010

image

Image | null

Obrázek

Příklady:

{{ payment.code }}
{{ payment.name }}
{{ payment.url }}
{{ payment.vatRate }}
{% if payment.inAdvance %} ... {% endif %}
{{ payment.price.vatRate }}
{{ payment.price.current.currency }}
{{ payment.price.current.formatted }}
{{ payment.price.current.value }}
{% if payment.price.discountPercent %}
    {{ payment.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if payment.price.discountValidTo %}
    {{ payment.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{% if payment.price.beforeDiscount %}
    {{ payment.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ payment.price.beforeDiscount.formatted }}
    {{ payment.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if payment.price.discount %}
    {{ payment.price.discount.currency }}
    {{ payment.price.discount.formatted }}
    {{ payment.price.discount.value }}
{% endif %}

{% if payment.vs %}
    {{ payment.vs }}
{% endif %}

{% if payment.qRCodeHTML %}
    {{ payment.qRCodeHTML }}
{% endif %}

{% if payment.text %}
    {{ payment.text }}
{% endif %}

{% if payment.bankAccount %}
    {{ payment.bankAccount }}
    {{ payment.bankAccount.currency }}
    {% if payment.bankAccount.bic %}
        {{ payment.bankAccount.bic }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.iban %}
        {{ payment.bankAccount.iban }}
    {% endif %}
    {% if payment.bankAccount.local %}
        {{ payment.bankAccount.local }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if payment.image %}
    {{ payment.image.originalHeight }}
    {{ payment.image.originalWidth }}
    {{ payment.image.url }}
    {% if payment.image.alt %}
        {{ payment.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if payment.image.text %}
        {{ payment.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

Delivery/Transport

Attributy objektu Delivery/Transport

Název

Typ

Popis

name

string

Název

vatRate

float

Sazba DPH

currier

bool

Je osobním kurýrem?

deliveryAddressRequired

bool

Je v košíku povinná adresa?

deliveryToAddress

bool

Je doprava doručením na (domovní) adresu?

pickup

bool

Je osobním odběrem?

price

Price

Cena

text

html | null

Text

branch

Delivery/Branch | null

Pobočka

carrier

Delivery/Carrier | null

Přepravce

deliveryDate

Delivery/DeliveryDate | null

Předpokládaný datum doručení

packageType

Delivery/PackageType | null

Typ balíku

image

Image | null

Obrázek

Příklady:

{{ transport.name }}
{{ transport.vatRate }}
{% if transport.currier %} ... {% endif %}
{% if transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
{% if transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
{% if transport.pickup %} ... {% endif %}
{{ transport.price.vatRate }}
{{ transport.price.current.currency }}
{{ transport.price.current.formatted }}
{{ transport.price.current.value }}
{% if transport.price.discountPercent %}
    {{ transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if transport.price.discountValidTo %}
    {{ transport.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{% if transport.price.beforeDiscount %}
    {{ transport.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ transport.price.beforeDiscount.formatted }}
    {{ transport.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if transport.price.discount %}
    {{ transport.price.discount.currency }}
    {{ transport.price.discount.formatted }}
    {{ transport.price.discount.value }}
{% endif %}

{% if transport.text %}
    {{ transport.text }}
{% endif %}

{% if transport.branch %}
    {{ transport.branch.code }}
    {{ transport.branch.name }}
    {{ transport.branch.address }}
    {% if transport.branch.address.city %}
        {{ transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.company %}
        {{ transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.street %}
        {{ transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if transport.branch.address.country %}
        {{ transport.branch.address.country.code }}
        {{ transport.branch.address.country.name }}
        {% if transport.branch.address.country.eU %} ... {% endif %}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if transport.carrier %}
    {{ transport.carrier.code }}
    {{ transport.carrier.name }}
{% endif %}

{% if transport.deliveryDate %}
    {{ transport.deliveryDate.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ transport.deliveryDate.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ transport.deliveryDate.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if transport.deliveryDate.timeDelivered %}
        {{ transport.deliveryDate.timeDelivered }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if transport.packageType %}
    {{ transport.packageType.code }}
{% endif %}

{% if transport.image %}
    {{ transport.image.originalHeight }}
    {{ transport.image.originalWidth }}
    {{ transport.image.url }}
    {% if transport.image.alt %}
        {{ transport.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if transport.image.text %}
        {{ transport.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

DeliveryOption

Attributy objektu DeliveryOption

Název

Typ

Popis

dateDelivered

datetime

Datum dodání k zákazníkovi

dateSent

datetime

Datum odeslání zásilky

orderDeadline

datetime

Datum a čas do kdy je nutné objednat pro splnění termínů

transport

Delivery/Transport

Přepravce

timeDelivered

string | null

Čas doručení zákazníkovi (např. „08:00-12:00“)

Příklady:

{{ deliveryoption.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
{{ deliveryoption.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
{{ deliveryoption.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
{{ deliveryoption.transport.name }}
{{ deliveryoption.transport.vatRate }}
{% if deliveryoption.transport.currier %} ... {% endif %}
{% if deliveryoption.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
{% if deliveryoption.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
{% if deliveryoption.transport.pickup %} ... {% endif %}
{{ deliveryoption.transport.price.vatRate }}
{{ deliveryoption.transport.price.current.currency }}
{{ deliveryoption.transport.price.current.formatted }}
{{ deliveryoption.transport.price.current.value }}
{% if deliveryoption.transport.price.discountPercent %}
    {{ deliveryoption.transport.price.discountPercent }}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.price.discountValidTo %}
    {{ deliveryoption.transport.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.price.beforeDiscount %}
    {{ deliveryoption.transport.price.beforeDiscount.currency }}
    {{ deliveryoption.transport.price.beforeDiscount.formatted }}
    {{ deliveryoption.transport.price.beforeDiscount.value }}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.price.discount %}
    {{ deliveryoption.transport.price.discount.currency }}
    {{ deliveryoption.transport.price.discount.formatted }}
    {{ deliveryoption.transport.price.discount.value }}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.text %}
    {{ deliveryoption.transport.text }}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.branch %}
    {{ deliveryoption.transport.branch.code }}
    {{ deliveryoption.transport.branch.name }}
    {{ deliveryoption.transport.branch.address }}
    {% if deliveryoption.transport.branch.address.city %}
        {{ deliveryoption.transport.branch.address.city }}
    {% endif %}
    {% if deliveryoption.transport.branch.address.company %}
        {{ deliveryoption.transport.branch.address.company }}
    {% endif %}
    {% if deliveryoption.transport.branch.address.street %}
        {{ deliveryoption.transport.branch.address.street }}
    {% endif %}
    {% if deliveryoption.transport.branch.address.country %}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.carrier %}
    {{ deliveryoption.transport.carrier.code }}
    {{ deliveryoption.transport.carrier.name }}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.deliveryDate %}
    {{ deliveryoption.transport.deliveryDate.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ deliveryoption.transport.deliveryDate.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
    {{ deliveryoption.transport.deliveryDate.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
    {% if deliveryoption.transport.deliveryDate.timeDelivered %}
        {{ deliveryoption.transport.deliveryDate.timeDelivered }}
    {% endif %}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.packageType %}
    {{ deliveryoption.transport.packageType.code }}
{% endif %}
{% if deliveryoption.transport.image %}
    {{ deliveryoption.transport.image.originalHeight }}
    {{ deliveryoption.transport.image.originalWidth }}
    {{ deliveryoption.transport.image.url }}
    {% if deliveryoption.transport.image.alt %}
        {{ deliveryoption.transport.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if deliveryoption.transport.image.text %}
        {{ deliveryoption.transport.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if deliveryoption.timeDelivered %}
    {{ deliveryoption.timeDelivered }}
{% endif %}

Dimensions

Attributy objektu Dimensions

Název

Typ

Popis

height

int

Výška

length

int

Hloubka

width

int

Šířka

unit

string

Jendotka

Příklady:

{{ dimensions }}
{{ dimensions.height }}
{{ dimensions.length }}
{{ dimensions.width }}
{{ dimensions.unit }}

DynamicCategory

Attributy objektu DynamicCategory

Název

Typ

Popis

id

int

Id

name

string

Název

dynamic

bool

Dynamická kategorie? (vždy true))

url

Url

URL značky

text

html | null

Text

image

Image | null

Obrázek

seo

Seo | null

SEO attributy

Příklady:

{{ dynamiccategory.id }}
{{ dynamiccategory.name }}
{% if dynamiccategory.dynamic %} ... {% endif %}
{{ dynamiccategory.url }}
{{ dynamiccategory.url.absolute }}
{{ dynamiccategory.url.path }}

{% if dynamiccategory.text %}
    {{ dynamiccategory.text }}
{% endif %}

{% if dynamiccategory.image %}
    {{ dynamiccategory.image.originalHeight }}
    {{ dynamiccategory.image.originalWidth }}
    {{ dynamiccategory.image.url }}
    {% if dynamiccategory.image.alt %}
        {{ dynamiccategory.image.alt }}
    {% endif %}
    {% if dynamiccategory.image.text %}
        {{ dynamiccategory.image.text }}
    {% endif %}
{% endif %}

{% if dynamiccategory.seo %}
    {% if dynamiccategory.seo.description %}
        {{ dynamiccategory.seo.description }}
    {% endif %}
    {% if dynamiccategory.seo.keywords %}
        {{ dynamiccategory.seo.keywords }}
    {% endif %}
    {% if dynamiccategory.seo.title %}
        {{ dynamiccategory.seo.title }}
    {% endif %}
{% endif %}

EmptyOrder

Attributy objektu EmptyOrder

Název

Typ

Popis

catalogItemTotalAmount

int

Celkový počet kusů v objednávce

price

Order/Price

Celkové ceny

closestFreeDelivery

Delivery | null

Nejbližší dostupná doprava zdarma

Příklady:

{{ emptyorder.catalogItemTotalAmount }}
{{ emptyorder.price.total.currency }}
{{ emptyorder.price.total.formatted }}
{{ emptyorder.price.total.value }}
{{ emptyorder.price.unpaid.currency }}
{{ emptyorder.price.unpaid.formatted }}
{{ emptyorder.price.unpaid.value }}
{{ emptyorder.price.paid.currency }}
{{ emptyorder.price.paid.formatted }}
{{ emptyorder.price.paid.value }}

{% if emptyorder.closestFreeDelivery %}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.name }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.vatRate }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.code }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.name }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.url }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.vatRate }}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.inAdvance %} ... {% endif %}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.price.vatRate }}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.price.discountPercent %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.price.discountValidTo %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.vs %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.vs }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.qRCodeHTML %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.qRCodeHTML }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.text %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.text }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount.currency }}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount.bic %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount.bic }}
        {% endif %}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount.iban %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount.iban }}
        {% endif %}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount.local %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.bankAccount.local }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image.originalHeight }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image.originalWidth }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image.url }}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image.alt %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image.text %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.payment.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.name }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.vatRate }}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.currier %} ... {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryAddressRequired %} ... {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryToAddress %} ... {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.pickup %} ... {% endif %}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.price.vatRate }}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.price.discountPercent %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.price.discountValidTo %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.price.beforeDiscount %}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.price.discount %}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.text %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.text }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.branch %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.branch.code }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.branch.name }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.carrier %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.carrier.code }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.carrier.name }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate.dateDelivered|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate.dateSent|date('d. m. Y H:i') }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate.orderDeadline|date('d. m. Y H:i') }}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate.timeDelivered %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.deliveryDate.timeDelivered }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.packageType %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.packageType.code }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image.originalHeight }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image.originalWidth }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image.url }}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image.alt %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image.alt }}
        {% endif %}
        {% if emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image.text %}
            {{ emptyorder.closestFreeDelivery.transport.image.text }}
        {% endif %}
    {% endif %}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.vatRate }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.current.currency }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.current.formatted }}
    {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.current.value }}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.price.discountPercent %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.discountPercent }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.price.discountValidTo %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.discountValidTo|date('d. m. Y H:i') }}
    {% endif %}
    {% if emptyorder.closestFreeDelivery.price.beforeDiscount %}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.beforeDiscount.currency }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.beforeDiscount.formatted }}
        {{ emptyorder.closestFreeDelivery.price.before